" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Ψάχνεται για νταραβέρι, ο εμπορικός σύλλογος Θεσ/νίκης. Μονά-ζυγά, δικά του.

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την απόφαση του Δήμου για τη λειτουργία υπαίθριας Κυριακάτικης Αγοράς και δωρεάν παραχώρησης χώρου, στην Ομοσπονδία ΡΟΜ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ζητώντας, έστω και την ύστατη στιγμή, να αναθεωρήσουν την απόφασή τους για λειτουργία υπαίθριας Κυριακάτικης Αγοράς στην οδό Ν.Ουρανού και στην ευρύτερη περιοχή.
Μπερδεύει τα πράγματα ο Εμπορικός σύλλογος όταν από την μια αναφέρει πως ασκείται παρανομία σε τέτοιες αγορές και από την άλλη ζητάει να του δοθεί ο χώρος στον ίδιο για να μοιράσει κατά το δοκούν τις θέσεις όπου αυτό επιθυμεί.
Στην επιστολή του αναφέρει τον νόμο και τις διαδικασίες συμμετοχής αλλά δεν επεξηγεί ότι ο Νομοθέτης στα ποσοστά 25% έχει συμπεριλάβει και τους καταστηματάρχες οι οποίοι εάν επιθυμούν συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές, μπορούν κατόπιν επέκτασης εργασιών τους να λάβουν και αυτοί συμμετοχή.
Κύριοι του εμπορικού συλλόγου, αφήστε τους ανθρώπους να εργαστούν.
Κρίση διανύουμε όλοι.
Ας δούμε την επιστολή τους, ως έχει και τα συμπεράσματα δικά σας.

«Aναρωτιόμαστε, για την επιμονή του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη δική σας προσωπικά στη «Διάθεση κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία υπαίθριας (Κυριακάτικης) αγοράς επί της οδού Νικηφόρου Ουρανού (τώρα) στην Ομοσπονδία ΡΟΜ «Μέγας Αλέξανδρος» (και προηγούμενα) στην ιδιωτική εταιρία ΓΙΟΥΣΟΥΡΟΥΜ ΟΕ για τη λειτουργία του παζαριού Γιουσουρούμ.

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε σε ποιες νομοθετικές διατάξεις βασίζεται η εξέταση και αποδοχή του αιτήματος «ελαφρά τη καρδία» από το Δήμο Θεσσαλονίκης για λειτουργία ενός υπαίθριου Κυριακάτικου παζαριού από ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο θα διαθέτει άδειες συμμετοχής στα μέλη του.

Εκτός των παραπάνω, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αγνοεί παντελώς τις διατάξεις του Ν.3769/2009 άρθρο 16, που αφορούν στην επιλογή και αδειοδότηση ατόμων στις Κυριακάτικες Αγορές, για τα οποία απαιτείται άδεια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ.3 του Ν.3769/2009:

«Για τη συμμετοχή σε κυριακάτικες αγορές απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται: α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαικών αγορών που λειτουργούν εκτός περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανοδίου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους και εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος Νόμου.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό συμβούλιο κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α,β και γ του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων δ και ε του προηγούμενου εδαφίου. Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.
Οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση από τρίτα πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές και με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου».

Για μια ακόμη φορά, δηλώνουμε την αντίθεσή μας με την ίδρυση και λειτουργία αυτού του είδους των αγορών (παζάρια), οι οποίες, όπου λειτουργούν ανά πανελλήνιο, μόνον αθλιότητα και παρανομία δημιουργούν, υπονομεύοντας, παράλληλα, το υγιές εμπόριο. Αποτελεί πραγματικότητα και «κοινό μυστικό» η αχαλίνωτη επέκταση των αγορών αυτών, εκτός οριοθετημένων σημείων, η διείσδυση σ’ αυτές ατόμων που στερούνται αδειών και προϋποθέσεων, καθώς και η ύπαρξη πλήθους παραβάσεων (φορολογικών, αγορανομικών, κ.λ.π.)

Για όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να αναθεωρήσετε την απόφασή σας για λειτουργία υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς στην οδό Ν.Ουρανού και στην ευρύτερη περιοχή.

Εάν και εφόσον, όμως, παρόλα ταύτα, επιμένετε να λειτουργήσει η υπαίθρια Κυριακάτικη Αγορά στην οδό Ν.Ουρανού και στην ευρύτερη περιοχή, βάσει των όρων και των προϋποθέσεών σας, ζητούμε να παραχωρηθεί ο χώρος στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε εμπόρους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας της επιχείρησής τους, να εκποιήσουν το stock τους, καθώς και σε εμπόρους που βρίσκονται στον άξονα των εργοταξίων κατασκευής του Μετρό και οι οποίοι, εδώ και χρόνια, πλήττονται άμεσα με τις επιχειρήσεις τους να «φυτοζωούν». Οι συγκεκριμένες άδειες, προτείνουμε να ανανεώνονται κάθε δύο - τρεις μήνες.

Ταυτόχρονα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας, την ανάκληση λειτουργίας της συγκεκριμένης υπαίθριας Κυριακάτικης Αγοράς και επισημαίνοντας ότι, εάν και εφόσον, λειτουργήσει η υπαίθρια Κυριακάτικη Αγορά στην οδό Ν.Ουρανού και στην ευρύτερη περιοχή, ζητείται η συμβολή του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες χορήγησης αδειών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris