" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΕΓΕΑΣ: ΓΙΟΚ και ΦΕΤΟΣ!!!

 Ακυρώνεται και για φέτος η παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Τεγέας, κατόπιν της Απόφασης του Τεγεατικού ΣυνδέσμουΤετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Παζάρι Αταλάντης από 6 έως 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ– Αναλυτικές πληροφορίες

 Θα πραγματοποιηθεί φέτος το δημοφιλές Παζάρι Αταλάντης για 7 ημέρες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Λοκρών  για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Παζάρι Αταλάντης και ενημέρωση για την λειτουργία του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Αταλάντης, για τον εορτασμό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που θα διαρκέσει ΕΠΤΑ (7) ημέρες: από την Παρασκευή 06-08-2021 έως και την Πέμπτη 12-08-2021.

Ο Δήμος Λοκρών στο πλαίσιο διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης του εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Λοκρών

ως εξής:

-Στα γραφεία του Δήμου: Πλατεία Δημαρχείου 35200 Αταλάντη

-ηλεκτρονικά στo email: lokron@dimos-lokron.gov.gr

-με fax: 2233022606

-ταχυδρομικά: στη διεύθυνση του Δημαρχιακού Μεγάρου, Πλατεία Δημαρχείου (μέχρι την 4η Αυγούστου, σφραγίδα ταχυδρομείου).

δηλώνοντας τη θέση προτίμησής τους, βάσει του συνημμένου σχεδιαγράμματος θέσεων πώλησης.

Έντυπα αίτησης –Υπ. Δήλωσης διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα, Πεζόδρομος Σ.Κοκόλα (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστριοτήτων), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών: (https://dimos-lokron.gov.gr/)

Δικαιούχοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής από τον Δήμο, και κατά τα οριζόμενα του κανονισμού λειτουργίας είναι κάτοχοι σχετικής άδειας δραστηριοποίησης στο Υπαίθριο Εμπόριο, ήτοι διαθέτουν ένα από τα παρακάτω: α) βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017, (σε ποσοστό 70%) β) επαγγελματική άδεια Λαϊκών Αγορών για την πώληση βιομηχανικών ειδών, ή παραγωγική Άδεια Λαϊκών Αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, (σε ποσοστό 20%) γ) Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα είδη, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4. (σε ποσοστό 10%). Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (α).

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).

Αδειούχοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία) του άρθρου 45. Για τους εν λόγω αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία αναφέρονται αναλυτικά και στην αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση είναι τα εξής:

α) άδεια υπαιθρίου εμπορίου (ήτοι Λαϊκής Αγοράς, στάσιμου εμπορίου, πλανόδιου εμπορίου) που κατέχει ή την βεβαίωση της παραγράφου 3 (βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου από τον Δήμο Μονίμου Κατοικίας του ενδιαφερόμενου) κατά περίπτωση και

β) πιστοποιητικό υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

γ) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

δ) άδεια διαμονής σε ισχύ, (κατά περίπτωση)

ε) προκειμένου για κινητές καντίνες ή φορητές συσκευές έψησης, βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

στ) στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής

Οι θέσεις της εμποροπανήγυρης θα αποδοθούν στους ενδιαφερόμενους μετά από δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί με ευθύνη της επιτροπής εμποροπανήγυρης, παρουσία των αιτούντων ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους την Τετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, στην Πλατεία Δημαρχείου στην Αταλάντη.

Η κατοχύρωση της θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης του χώρου, καθώς και στα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, αμέσως μετά το τέλος της κάθε κλήρωσης και την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Λοκρών (Πεζόδρομος Σ.Κοκόλα) και στα τηλέφωνα 2233089311 & 6983130815.

Ο κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με την διάταξη των θέσεων καθώς και το υπόδειγμα της αίτησης με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, είναι διαθέσιμα στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών (https://dimos-lokron.gov.gr/)

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στην Εμποροπανήγυρη Αταλάντης 2021

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

Κανονικά θα διοργανωθεί η φετινή Εμποροπανήγυρη Αλμυρού, το μήνα Αύγουστο

 Κανονικά θα διοργανωθεί η φετινή εμποροπανήγυρη Αλμυρού τον Αύγουστο, μετά την περσινή αναβολή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα να μειωθούν μόνο για φέτος τα τέλη χρήσης προκειμένου να μπορούν και οι έμποροι ν’ ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Δήμο Αλμυρού.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων – Περιουσίας – Ταμείου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού, οι τιμές που επιβάλλονται για τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, από την πανδημία του COVID-19 αποφασίστηκε να διαμορφωθούν ως εξής:


Οι τιμές για τα παραπήγματα (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) είναι οι κατωτέρω:

-Στη ζώνη Α η τιμή παραχώρησης είναι 398,00 € με προτεινόμενη τιμή 2021 σε 340,00 €.

-Στη ζώνη Β η τιμή παραχώρησης είναι 327,00 € με προτεινόμενη τιμή 2021 σε 260,00 €.

-Στη ζώνη Γ η τιμή παραχώρησης είναι 295,00 € με προτεινόμενη τιμή 2021 σε 230,00 €.

-Στη ζώνη Δ η τιμή παραχώρησης είναι 273,00 € με προτεινόμενη τιμή 2021 σε 200,00 €.


Οι τιμές στον τομέα των ψησταριών και χαλβάδων (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) είναι οι κατωτέρω:

-Τη θέση Νο 1, εμβαδού 182 τ.μ., η τιμή παραχώρησης είναι 5.131 ευρώ με προτεινόμενη τιμή για το έτος 2021 4.100 ευρώ.

-Τις θέσεις Νο 3 & 5, εμβαδού 182 τ.μ., η τιμή παραχώρησης είναι 2.520 ευρώ με προτεινόμενη τιμή για το έτος 2021 σε 2.000 ευρώ.

-Τις θέσεις Νο 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, εμβαδού 182, 196 και 225 τ.μ., αντίστοιχα η τιμή παραχώρησης είναι 1.964 ευρώ με προτεινόμενη τιμή 1.500,00 ευρώ.

-Τη θέση Νο 18, εμβαδού 450 τ.μ., η τιμή παραχώρησης είναι 2.500 ευρώ με προτεινόμενη τιμή για το έτος 2021 σε 2.000 ευρώ.

Οι τιμές στον τομέα κατασκευής παραπηγμάτων και ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι

οι κατωτέρω:

-Για την κατασκευή παραπηγμάτων και ηλεκτρικής εγκατάστασης η τιμή

παραχώρησης ήταν 5.000 € πλέον ΦΠΑ 24% με προτεινόμενη τιμή για το έτος 2021

4.000 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Η τιμή παραχώρησης για τον χώρο του λούνα-παρκ ήταν 35.000 € πλέον ΦΠΑ 24% με προτεινόμενη τιμή για το έτος 2021 30.000 ευρώ.

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Αιγινίου 2021

 Υποβολή αιτήσεων από 05 Ιουλίου έως και 30 Ιουλίου 2021, είτε ταχυδρομικώς - είτε ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

Οι αιτήσεις δεν θα κατατίθενται με αυτοπρόσωπη παρουσία εξαιτίας των έκτατων καταστάσεων λόγω COVID-19 αλλά θα γίνονται:

-       Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Κ.Καραμανλή 38, Αιγίνιο 60300 Πιερίας και

-    Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση panigiriaiginio@pydnaskolindrou.gr


ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΕΙΤΕ ΕΔΩΩΩΩΩ!!!!1


ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στη ΚΗΦΙΣΙΑ (06-07 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρακαλείσθε όσοι επιθυμείτε τη συμμετοχή σας, στο πανηγύρι της ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ(06-07 ΙΟΥΛΙΟΥ) στη  πόλη της ΚΗΦΙΣΙΑΣ, όπως  δηλώσετε συμμετοχή έως και τη Κυριακή  02 Ιουλίου, στο τηλέφωνο του Γεν.Γραμματέα του Φορέα μας 
τηλ. 6938897238 ( ΨΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

 

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Και με τη βούλα, η Εμποροπανήγυρη της ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ στο ΑΥΛΑΚΙ.(Λόγω ζήτησης, δηλώστε άμεσα συμμετοχή)

 Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ένατη  (9η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 του Δήμου Μαρκοπούλου, πραγματοποιήθηκε χτες ημέρα  Τετάρτη 30-6-2021 και ώρα 19.30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.

3 Λήψη απόφασης για χωροθέτηση και αδειοδότηση της διοργάνωσης των Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων που λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι η Εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο ΑΥΛΑΚΙ πραγματοποιείται κανονικά(16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021) και δηλώνετε συμμετοχή στα γνωστά τηλέφωνα
Έκθεση βιβλίου και ειδών δώρου στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας(04-25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021)

 Η έκθεση βιβλίου και ειδών δώρου στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας, θα ξεκινήσει επίσημα την Κυριακή 4 Ιουλίου  και θα διαρκέσει έως και τις 25 Ιουλίου 2021

Στην έκθεση θα βρείτε:

~ βιβλία από όλους τους γνωστούς εκδοτικούς οίκους καθώς και τις νέες εκδόσεις

~ είδη λαϊκής τέχνης

~ κόσμημα

~ διατροφικά είδη

Ώρες λειτουργίας :καθημερινά, μετά  τις 18:00 το απόγευμα και για όση ώρα τραβήξει αργά το βράδυ

Μια επίσκεψη στην έκθεση θα σας πείσει


Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής της Κοινότητας Καλάθου.


Την Τρίτη 06.07.2021 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής στην Κοινότητα Καλάθου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Για την συμμετοχή στης εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η Τετάρτη 30.06.2021 μέχρι της 14.00 μ.μ., οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της κοινότητας Καλάθου.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Βεβαίωση ετήσιας διάρκειας η άδεια υπαίθριου εμπορίου και

Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΘΟΥ


  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΝΥΧΗΣ

Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή πωλητών στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια

 


Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται:

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως πωλητές στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας από τις 13 έως και 17 Αυγούστου 2021, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας από την Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021 έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στον Δήμο Αλεξάνδρειας αποκλειστικά ως εξής:

Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση anthimou@alexandria.gr.

Tαχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ”Δήμος Αλεξάνδρειας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Εθν.Αντίστασης 42, 59300, Αλεξάνδρεια ” με την ένδειξη ”ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350127-112.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν συνημμένα, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17).

Φωτοαντίγραφο πρόσφατης απόδειξης ταμειακής μηχανής ή προσωποποιημένης πληροφόρησης (μέσω ΤΑΧΙS).

Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.

Υπεύθυνη δήλωση (στην περίπτωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών), η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική μέσω του gov.gr.

Δημοτική ενημερότητα (εκδίδεται οίκοθεν ενδοϋπηρεσιακά από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου).

Μετά την καθορισμένη ως άνω προθεσμία (βάσει ημερομηνίας ηλεκτρον. ταχυδρομείου ή σφραγίδας Ταχυδρομείου) δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.


Ακολούθως, θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων ύστερα από κλήρωση, ο οποίος θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών από τους επιλεγέντες θα γίνει σε λογαριασμό του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Τράπεζα Πειραιώς, με ΙΒΑΝ: GR7301722080005208055980185, μέχρι την 28-07-2021, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, ΑΦΜ και ως αιτιολογία κατάθεσης “Εμποροπανήγυρη Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας”.

Το έντυπο/απόδειξη κατάθεσης των εν λόγω τελών θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή με FAX, όπως παραπάνω, μέχρι την 28-07-2021.


Κανονικά η Εμποροπανήγυρη Σκύδρας

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου, ανακοίνωσε ότι φέτος θα γίνει η Εμποροπανήγυρις στην πόλη από τις 20-25 Αυγούστου.

Πέρσι η εκδήλωση είχε αναβληθεί, λόγω των μέτρων του κορονοϊού, ενώ φέτος πάρθηκε η απόφαση να γίνει και πάλι, η πραγματικά πετυχημένη γιορτή.
Κάλεσμα για συμμετοχή, στην Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας 2021

 Ο Δήμος Μετεώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 και την υπ’ αριθμ. 136/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονισμός λειτουργίας ετήσιας εμποροπανήγυρης», προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες  και δεν θα γίνονται δεκτές.


Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων είτε ηλεκτρονικά στο mail: info@dimosmeteoron.com.

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής συνοδευόμενη κατά περίπτωση, από:

– Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

– Άδεια λαϊκής αγοράς.

– Άδεια Πλανόδιου ή Στάσιμου Εμπορίου.

– Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών).

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Μετεώρων).

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος, καθώς επίσης και τον αριθμό των θέσεων (ανώτατος αριθμός μέχρι 4 θέσεις) που επιθυμούν να καταλάβουν χωρίς να υποδεικνύουν τους αριθμούς των θέσεων. Οι επιλεγέντες πωλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου , προκειμένου να εκδοθεί η ατομική έγκριση συμμετοχής τους το αργότερο έως την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μετεώρων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR33 0172 6150 0056 1505 1178 648 όπου πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία: ΠΑΖΑΡΙ 2021 και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα είτε στο Ταμείο του Δήμου με κάρτα μέσω τερματικού (POS).

Ο κατάλογος συμμετεχόντων θα αναρτηθεί στο οικείο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmeteoron.com, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, από την αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανηγύρεων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.

Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της εμποροπανηγύρεως θα γίνει με δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι άδειες δίδονται με ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα, φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών, αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ), ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

Για λόγους εποπτείας – συντονισμού – ευταξίας και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης θα καθοριστεί με απόφαση Δημάρχου αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης που θα προσδιορίζει κάθε φορά με κλήρωση ανά περίπτωση για τους δικαιούχους τον αριθμό των θέσεων τοποθέτησης τους και γενικά θα επιλύει κάθε είδους προβλήματα καθ΄όλη την διάρκεια του πανηγυριού.

Επισημαίνουμε ότι η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης θα γίνει με την προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει αναστολή λειτουργίας τους λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου Covid-19.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κυρίτση Μάγδα τηλ. 2432350284.


Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Template Design by Psykos Dimitris