" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Κάλεσμα για συμμετοχή, στην Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας 2021

 Ο Δήμος Μετεώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 και την υπ’ αριθμ. 136/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονισμός λειτουργίας ετήσιας εμποροπανήγυρης», προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες  και δεν θα γίνονται δεκτές.


Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων είτε ηλεκτρονικά στο mail: info@dimosmeteoron.com.

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής συνοδευόμενη κατά περίπτωση, από:

– Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

– Άδεια λαϊκής αγοράς.

– Άδεια Πλανόδιου ή Στάσιμου Εμπορίου.

– Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών).

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Μετεώρων).

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος, καθώς επίσης και τον αριθμό των θέσεων (ανώτατος αριθμός μέχρι 4 θέσεις) που επιθυμούν να καταλάβουν χωρίς να υποδεικνύουν τους αριθμούς των θέσεων. Οι επιλεγέντες πωλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου , προκειμένου να εκδοθεί η ατομική έγκριση συμμετοχής τους το αργότερο έως την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Μετεώρων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR33 0172 6150 0056 1505 1178 648 όπου πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία: ΠΑΖΑΡΙ 2021 και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα είτε στο Ταμείο του Δήμου με κάρτα μέσω τερματικού (POS).

Ο κατάλογος συμμετεχόντων θα αναρτηθεί στο οικείο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmeteoron.com, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, από την αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανηγύρεων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.

Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της εμποροπανηγύρεως θα γίνει με δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι άδειες δίδονται με ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα, φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών, αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ), ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

Για λόγους εποπτείας – συντονισμού – ευταξίας και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης θα καθοριστεί με απόφαση Δημάρχου αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης που θα προσδιορίζει κάθε φορά με κλήρωση ανά περίπτωση για τους δικαιούχους τον αριθμό των θέσεων τοποθέτησης τους και γενικά θα επιλύει κάθε είδους προβλήματα καθ΄όλη την διάρκεια του πανηγυριού.

Επισημαίνουμε ότι η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης θα γίνει με την προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει αναστολή λειτουργίας τους λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου Covid-19.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κυρίτση Μάγδα τηλ. 2432350284.


Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris