" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Εμποροπανήγυρη Κιλκίς.

Από το Δήμαρχο Κιλκίς ανακοινώνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εκθετών στην Εμποροπανήγυρη 2015 η οποία θα λειτουργήσει στην πόλη του Κιλκίς από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς από σήμερα 27 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.


Μαζί με την αίτηση καταθέτουν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας που κατέχουν:
α) άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών, β) άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) άδεια συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές δ) Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.)
3.Πρόσφατη ταμειακή απόδειξη
4.Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας ή μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση εστίασης –πώλησης τροφίμων,κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, και υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι τα προς πώληση προϊόντα – τρόφιμα ποτά τηρούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
6. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών
7. Δημοτική ενημερότητα.

Αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2341352235 , 2341352232.

Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα για το σκοπό αυτό επταμελή Δημοτική Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Κιλκίς 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν από την αρμόδια υπηρεσία τον κανονισμό λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης και την απόφαση καθορισμού τελών.

Η εγκατάσταση των δικαιούχων στους εκθεσιακούς χώρους θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος,η αίτηση, η κανονιστική απόφαση για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης , η απόφαση τελών και ο χάρτης του χώρου της Εμποροπανήγυρης θα αναρτηθούν στο site του Δήμου Κιλκίς: www. e- kilkis.gr.

Κυριακή 26 Ιουλίου 2015

Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμωνος Αναβύσσου

Ετοιμασίες για την Εμποροπανήγυρη Αγίου Παντελεήμωνος στην Ανάβυσσο.


Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ


Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

ΠΑΜΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟ....

ΠΑΜΕ & ΑΝΑΒΥΣΣΟ

Στο αρχείο όλες οι ποινικές διώξεις και εκτελέσεις για ατομικές οφειλές εισφορών στον ΟΑΕΕ

Στο αρχείο όλες οι ποινικές διώξεις και εκτελέσεις για ατομικές οφειλές εισφορών στον ΟΑΕΕ


Την αρχειοθέτηση όλων των ποινικών διώξεων και αποφάσεων για εκτέλεση που αφορούν οφειλές στον ΟΑΕΕ προβλέπει σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΕ .

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου :

Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ ΣΧΕΤ.: 1. Το άρθρο 30 Ν.4321/15 ( ΦΕΚ 32 τ. Α/21-03-15 ) 2. Το άρθρο 37 Ν.4331/15 ( ΦΕΚ 69 τ. Α/02-07-15 )
Με την πιο πάνω σχετική διάταξη του Ν.4321/15 «παύει η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 του α.ν. 86/67 ( Α 136), όπως ισχύει, όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΤΑ».
Με την διάταξη του Ν.4331/15, συμπληρώνεται η προηγούμενη, και ορίζεται ότι : «Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα.
Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο Αρχείο «. Επιπλέον, » αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεση τους, διακόπτεται «. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις παύει να ισχύει εφεξής η δυνατότητα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών με ενέργειες που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο 86/67 και, παράλληλα, υποθέσεις ή αποφάσεις που εκκρεμούν ή δεν έχουν εκτελεστεί, αντίστοιχα, αρχειοθετούνται ή δεν εκτελούνται. Ειδικότερα: –
Δεν υποβάλλονται εφεξής μηνυτήριες αναφορές. – Μηνύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εκδίκαση, τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα. –
Εφέσεις και αιτήσεις αναιρέσεων ( εκκρεμή ένδικα μέσα ) δεν συζητούνται ή αν έχουν εισαχθεί για συζήτηση αποσύρονται με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα και τίθενται στο αρχείο. –
Ποινικές αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την δημοσίευση του Νόμου, δεν εκτελούνται και αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων σας ενημερώνουμε ότι : –
Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής, έχει μεριμνήσει ώστε να ενημερωθεί μαζικά η εφαρμογή μηνύσεων (ARIS) στο πεδίο: Απόφαση Δικαστηρίου με το λογότυπο : Αποσύρεται Ν. 4331/2015 .
Η ενημέρωση αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις χρονικού διαστήματος 01/07/2015-31/12/2015 ( τελευταία ημερομηνία δικαστηρίων Αττικής ) . Εάν εκκρεμούν υποθέσεις σε μεταγενέστερη ημερομηνία θα πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για να προσαρμοσθεί, αντίστοιχα, η ενημέρωση της εφαρμογής. –
Η ένδειξη «Μ» στο Μηχανογραφικό Σύστημα Εισφορών θα παραμένει αφενός για γενικότερους πληροφοριακούς λόγους αφετέρου διότι η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς αποτελεί διακοπτικό της παραγραφής γεγονός. –
Παύει η εκπροσώπηση του Οργανισμού στα Ποινικά Δικαστήρια . Οι αρμόδιοι, για την εκπροσώπηση, υπάλληλοι θα πρέπει σε συνεννόηση με τις κατά τόπο Εισαγγελίες να επιβεβαιώσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων . Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Επόμενη δράση μας !!!

Εκεί θα είμαστε:

Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

Εμποροπανήγυρη της Δ.Ε Ηράκλειας & της Τ.Κ. Σκοτούσσης 2015

Εμποροπανήγυρη της Δ.Ε Ηράκλειας & της Τ.Κ. Σκοτούσσης 2015
Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει ότι η εμποροπανήγυρη της Δ.Ε Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας θα τελεστεί από 19 έως 24 Αυγούστου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο από 7 Ιουλίου έως 07 Αυγούστου.
Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει ότι η εμποροπανήγυρη τηςΤ.Κ. Σκοτούσσης του Δήμου Ηράκλειας θα τελεστεί από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο από 10 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2325350146 Χατζηπανταζή Βασιλική
2325350147 Πόππη Ελένη

ΠΑΖΑΡΙ ΩΡΩΠΟΥ!!!

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ <<ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ>> για την ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ του ΩΡΩΠΟΥ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ:
Στην εμποροπανήγυρη του Προφήτη Ηλία θα συμμετέχει το Σωματείο μας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Μικροπωλητών από 18 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου 2015.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΗΜΙΚΕΣ w.c.
ΦΥΛΑΞΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ωρο
ΜΟΚΕΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ρε Σταμάτη υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας στη πόλη του Ωρωπού;;;
Η παροχή νερού θα πρέπει να είναι συνεχής και όχι ανά τακτά διαστήματα...
Δηλαδή σήμερα τι ώρα υπολογίζεις να έχει νερό;;;
ΧΙΟΥΜΟΡ ε;;;
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΟΥΛΙ; Εμποροπανήγυρη στη Γλυκή.

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη για το έτος 2015, διάρκειας πέντε (5) ημερών σύμφωνα με τον Ν. 2323/΄95 άρθρ. 2 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3377/΄05, τον Ν. 3577/΄07 και το άρθρ. 16 του Ν. 3769/΄09, θα διεξαχθεί στο Δήμο Σουλίου και στην Τ. Κ. Γλυκής κατά το χρονικό διάστημα από 11 μέχρι 15 Αυγούστου 2015 επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).

Ο χώρος που θα διατεθεί για την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως θα είναι στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής και στη θέση
Πλατεία Γλυκής συνολικού εμβαδού 1600 τ. μ.

Στον ανωτέρω χώρο θα αναπτυχθούν ογδόντα έξι(86) παραπήγματα, διαστάσεων καθενός μέτρων : 3 Χ 3 (9 τ. μ.), με μία πρόσοψη τριών (3) μέτρων, με την επιμέλεια και την ευθύνη του Δήμου μας.

Στα ανωτέρω παραπήγματα συμπεριλαμβάνονται έξι ( 6 ) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα και ένα (1) παράπηγμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για περίπτερο του Δήμου.

Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 16 του Ν. 3769/΄09, του άρθρ. 19 του Β.Δ. 24-9/20.10.΄58 (δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών), καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).

Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 16 του Ν. 3769/΄09, του άρθρ. 19 του Β.Δ. 24-9/20.10.΄58 (δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών), καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από 20/7/2015 ημέρα Δευτέρα έως και την 31/7/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00., με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς).
-Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)
-Ταμειακή απόδειξη έτους 2015.
-Έναρξη από την εφορεία.
-Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.
-Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.
-Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα &Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης Γλυκής .

τα οποία θα υποβάλλονται είτε ατομικά, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή Αστυνομικό Τμήμα, ή από συμβολαιογράφο (η μή κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης).

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).

Καθορίζει ως τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανηγύρεως ανά παράπηγμα το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) για τα έξι (6) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για τη διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα και το ποσό των τριακοσίων ( 300,00) ευρώ για όλα τα υπόλοιπα ογδόντα ( 80) παραπήγματα.

Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί μετά τις 31/7/2015..

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΚΑ στην ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΚΥΔΡΑΣ.

Έντονο το ενδιαφέρον και η δραστηριοποίηση των εμπλεκομένων φορέων και συναφών επαγγελματικών και παραγωγικών τάξεων ενόψει της εμποροπανήγυρης Σκύδρας, που πραγματοποιείται, από την Παρασκευή 21 Αυγούστου έως την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015.
Οι προετοιμασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και με την αισιοδοξία για μια πετυχημένη διοργάνωση καθώς πληθαίνουν οι επιτηδευματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν για να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες

. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις ενοικίασης χώρων υποβάλλονται στο Δήμο Σκύδρας μέχρι την Παρασκευή 31Ιουλίου 2015 και η κατανομή – παραχώρησή τους θα γίνει στις αρχές Αυγούστου. (Aρμόδιοι για ενημέρωση: Δέσποινα Ανδρεάδου 2381351826, Ιγνάτης Καραπαναγιώτης 2381351886, Δημήτρης Αλεξανδρίδης 2381351802).
Επισκέπτες και εκθέτες συναντώνται σε μια πολύμορφη οικονομική, εμπορευματική, κοινωνική, πολιτιστική εκδήλωση πενθήμερης διάρκειας, που στοχεύει ν΄αποτελέσει και να καταγραφεί ως μια αξιόλογη προωθητική κι εξωστρεφής παρέμβαση και πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
http://www.skydra.gr/images/Skydra2015/Diakiriksis/ekmisthosis/emporopanigiri/aitiseis/Aitisi_emporoi_mikropolites.pdf

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΚΥΔΡΑΣ :
http://www.skydra.gr/images/Skydra2015/Diakiriksis/ekmisthosis/emporopanigiri/prosklisi-endiaferomenon.pdf

ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ & ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ:
http://www.skydra.gr/images/Skydra2015/Diakiriksis/ekmisthosis/emporopanigiri/Epitrepomena-eidi-polisis.pdf

Το σκόρδο ένωσε ένα ολόκληρο χωριό

ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΕ «ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ» ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Το σκόρδο ένωσε ένα ολόκληρο χωριό

Η δύναμη του σκόρδου τελικά δεν βρίσκεται μόνο στη... μυρωδιά. Ένα προϊόν που προστατεύει από την κακοτυχία φαίνεται πως έφερε γούρι σε ένα ολόκληρο χωριό και αυτό το κατάλαβαν γρήγορα στον Πλατύκαμπο, καθώς το εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο για την προβολή της περιοχής και των υπόλοιπων προϊόντων της. Είναι χαρακτηριστικό πως για τη γιορτή σκόρδου που ξεκίνησε προχθές και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή ενώθηκαν για πρώτη φορά οι «Πολίτες για Ποιότητα Ζωής», ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου, ο Σύλλογος Γυναικών, ο ΜΕΣ Γαλήνης και με την υποστήριξη της Τοπικής Κοινότητας Πλατυκάμπου, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η ταπεινή γιορτή μετατράπηκε σε φεστιβάλ. Δεν είναι τυχαίο στο φεστιβάλ αυτό εντάχθηκαν πλούσιες πολιτιστικές δράσεις με τη συμβολή της νεολαίας που χόρεψε μέχρι και χιπ – χοπ.

Με αφορμή αυτή τη συνεργασία για το συγκεκριμένο προϊόν η «Ε» επισκέφθηκε τον Πλατύκαμπο και μίλησε με παραγωγούς παλιούς και νέους θέλοντας να αντλήσει μερικές πληροφορίες.

* Ο παραγωγός κ. Αχιλλέας Ξεσφιγγούλης ξεκίνησε να ασχολείται με τα σκόρδα από τα 10 του χρόνια. Τώρα στα 73 του έχει να πει πολλά «η δουλειά ξεκινάει από τον Σεπτέμβρη που τρίβουμε τον σπόρο και κρατάμε ότι είναι για σπορά. Σπέρνουμε από τις 15 έως και τέλη Οκτώβρη. Αφού φυτρώσει και γίνει δέκα πόντους κάνουμε ένα ψεκασμό για το σκουλήκι. Λίγο λίπασμα τα Χριστούγεννα ενώ ξαναψεκάζουμε εκ νέου στις αλκυονίδες ημέρες. Τον Μάρτιο αρχίζουν να διψούν και ξεκινούν τα ποτίσματα, ψεκάζουμε για ασθένειες και αρχίζουν να κεφαλώνουν στις 10 Μαΐου. Στις 20 βγάζουμε τα νωπά που τα ζητάνε κάποιοι, ενώ 5-10 Ιουνίου βγαίνουν όλα τα σκόρδα. Τα φέρνουμε στο σπίτι και αρχίζει η διαδικασία διαλογής και πλεξίματος. Εμένα με έμαθε η μάνα μου και είναι πλέον παράδοση».

* Ο κ. Γιώργος Νταλαρίζος που είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Πολίτες για Ποιότητα Ζωής υπογράμμισε: «Σκοπός της γιορτής είναι να προβάλει το προϊόν που είναι μοναδικό. Έχει την περισσότερη αλισίνη και το κάνει πολύτιμο για τον οργανισμό και ειδικά για την καρδιά. Μέχρι και πέρυσι τη γιορτή την έκανε μόνος του όμως φέτος ενώθηκαν όλοι ενώ ήρθαν και τα παιδιά για να τραγουδήσουν και είναι σημαντικό καθώς η νεολαία δύσκολα μαζεύεται».

* Ο οικονομολόγος κ. Βασίλης Μακατός διατηρεί μια μονάδα επεξεργασίας του τοπικού σκόρδου και στη συζήτηση μαζί του κρατήσαμε μερικές σημειώσεις «αυτή η γιορτή για πρώτη φορά γίνεται από όλους τους φορείς με σημαντικό το γεγονός πως έρχεται κοντά μας η νεολαία. Με μπροστάρη το σκόρδο αναδεικνύουμε όλα τα προϊόντα της περιοχής. Έτσι βγαίνει ο πλούτος του τόπου. Είναι ένα φεστιβάλ και κάθε χρόνο θα πρέπει να διευρύνεται». Πλατύκαμπος: Η περιοχή μπορεί να αποδειχθεί ως μια μικρογραφία της Ελλάδας. Όπως μπορεί να παράγει ένας μικρός Δήμος έτσι μπορεί να το κάνει και όλη η χώρα και να αμβλυθεί το οικονομικό πρόβλημα. Δεν γίνεται να εισάγουμε καράβια ολόκληρα από την Κίνα και την Αργεντινή. Το μέλλον του τόπου είναι ο τόπος μας».

* Ο 45χρονος Αριστείδης Λιακούλης ξεκίνησε να ασχολείται με τα σκόρδα «από την κοιλιά της μάνας μου» όπως χαρακτηριστικά λέει. Με μια πρόχειρη εκτίμησή του 1.000 ως 1.500 στρέμματα έχουν σκόρδο στην ευρύτερη περιοχή από τα οποία ετησίως κάθε στρέμμα δίνει 600-900 αρμαθιές και δίκαια χαρακτηρίζει τον Πλατύκαμπο ως το επίκεντρο του σκόρδου πανελληνίως. Όμως έχει και παράπονα καθώς: «οι κυβερνήσεις έπρεπε να προστατέψουν όλα αυτά τα προϊόντα μας και τους παραγωγούς. Έρχονται καράβια γεμάτα από την Κίνα με σκόρδα ενώ η ποιότητα η δική μας δεν συγκρίνεται. Δεν έπρεπε αυτές οι εισαγωγές να ελεγχθούν λίγο καλύτερα;».

Σύμφωνα με τους ντόπιους λίγο μετά τη γιορτή θα δημιουργηθεί και η πρώτη ομάδα παραγωγών σκόρδου μέσω αγροτικού συνεταιρισμού Πλατυκάμπου. «Για να μπορούμε να έχουμε έναν όγκο παραγωγής ως φερεγγυότητα και να υπάρχει δύναμη. Άλλο να έρθει ένας έμπορος σε έναν παραγωγό και άλλο να υπάρχει μια ομάδα» είπαν χαρακτηριστικά στην «Ε».

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Β. ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Από κοντά και το ρεβίθι...

Δεν είναι μόνο το σκόρδο όμως στον Πλατύκαμπο. Να που παίρνει τα πάνω του και το ρεβίθι. Ο κ. Βαγγέλης Γκαράνης μετά από 18 χρόνια ως ιδιωτικός υπάλληλος το γύρισε στην αγροτιά με την παραγωγή του ρεβιθιού. «Η ποιότητα «μακαρένα» είναι η πιο ταχυκίνητη και μας ενδιαφέρει το ρεβίθι να είναι άσπρο και να μην έχει βάψει από χόρτα. Θέλει αγώνα και προσπάθεια. Όπως και το σκόρδο έτσι και το ρεβίθι μπορεί να δώσει ταυτότητα στην περιοχή. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Φέτος η χρονιά αναμένεται δύσκολη και το όσπριο θα μας χρειαστεί...».

Το σημερινό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:

- Σήμερα Κυριακή 19 - 7 - 2015

11.30 - 12.00 Παραμύθι για τη διαφορετικότητα. Απαγγελία: Θεοδώρα Κακάτσιου

12.00 - 12.30 Κινητικά παιγνίδια για παιδιά και μεγάλους (ΜΕΣ Γαλήνης)

12.00 Μαγείρεμα ζωντανά ζυμαρικά με σάλτσα σκόρδου «chef club», από τον Σύλλογο Γυναικών Πλατυκάμπου.

19.00 - 20.00 Ζωγραφιές με ανακυκλώσιμα υλικά. Καλλιτεχνικό εργαστήρι "Πολυμήχανο" ΜΕΣ Γαλήνης

20.00 Παραδοσιακοί χοροί από χορευτικά τμήματα Συλλόγων. Χορός για όλους.


Σάββατο 18 Ιουλίου 2015

Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας.

Ξεκίνησε χτες και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουλίου, η Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες καθώς και τουρίστες μιας και η πόλη αποτελεί ένα διαρκή τουριστικό προορισμό.
Δείτε την εμποροπανήγυρη από ψηλά

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Τέρμα οι νταβατζήδες.


Ένα 27χρονο μέλος της εγκληματικής ομάδας που εκβίαζε μικροπωλητές υπαίθριων αγορών (θρησκευτικά πανηγύρια, παραδοσιακά παζάρια κ.λπ.), σε διάφορες περιοχές της χώρας, συνελήφθη στις 11 Ιουλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Είχε προηγηθεί πέρυσι τον Αύγουστο η σύλληψη άλλων πέντε μελών της οργάνωσης, τα οποία εισέπρατταν διαφορά χρηματικά ποσά για παροχή «προστασίας» στους μικροπωλητές.

Σε βάρος του 27χρονου από την Ουκρανία σχηματίσθηκε επίσης δικογραφία διότι κατείχε έγγραφα με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2015

Όλη η Μαγνησία, πάει στο παζάρι Βόλου

Ο λαός του Βόλου αποφάσισε.
Στηρίζει με δυναμισμό την εμποροπανήγυρη.
Οι φωτο αδιάψευστος μάρτυρας.
Η δημοτική αρχή Βόλου κέρδισε το στοίχημα.
Νίκη του δημάρχου Μπέου.
Σημειώνουμε δε, πως λόγω του συνεχιζόμενου καθημερινού συνωστισμού,  η Εμποροπανήγυρη θα παραταθεί άλλες 4 ημέρες
Σάββατο 4 Ιουλίου 2015

Αδέλφια, σας ευχαριστούμε!!!

Το Συνδικάτο μικροπωλητών Ελλάδας, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι μας συμπαρίστανται στην δημιουργία νέων αγορών/πρότυπο.
Είναι πια γεγονός ότι ο Φορέας  των μεγάλων έργων, με τη δύναμη τη δική σας, προχωράει δυναμικά σε νέες αγορές.
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΒΟΛΟΥ
07-14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ στη ΜΗΛΟ
17-25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αδέλφια σας ευχαριστούμε

Ο Τζανέτος σε δράση

ΝΑΙ ΣΤΟ <<ΟΧΙ>>
ΟΧΙ ΣΤΟ <<ΝΑΙ>>
ΑΝΕΥ ΣΧΟΛΙΩΝ
Ο Τζανέτος σε δράση

Πάμε Βόλο.

Μεγάλες προετοιμασίες για την Εμποροπανήγυρη Βόλου 2015.
Από την Τρίτη 07 Ιουλίου θα εγκαθίστανται στο χώρο δίπλα από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, οι πάγκοι των συναδέλφων μας και η Εμποροπανήγυρη θα διαρκέσει έως και τις 14 Ιουλίου.
Εκθεσιακά περίπτερα -κατασκευές ευρωπαϊκού επιπέδου.Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Πάμε Γιάννενα.

Ναι», στη διοργάνωση της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, που οργανώνεται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς, είπε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας στη διάρκεια της τακτικής του συνεδρίασης το βράδυ της Δευτέρας.
Το Σώμα με τις θετικές ψήφους της πλειοψηφούσας παράταξης του Μιχάλη Πλιάκου και της μείζονος αντιπολίτευσης του Βασίλη Γαρδίκου τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης του αρμόδιου αντιδημάρχου Αλκιβιάδη Βότσικα που πρότεινε τη διοργάνωση παραδοσιακής εμποροπανήγυρης. Την εισήγηση καταψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης «Ριζοσπαστική Ανατροπή» Μανώλης Ματσάγκας εκφράζοντας την αντίθεσή του «στη διοργάνωση, αυτής της μορφής εμποροπανήγυρης» και πρότεινε «τη δημιουργία στο συγκεκριμένο χώρο μιας μόνιμης σύγχρονης αγοράς ντόπιων αγροτικών προϊόντων». Οι σύμβουλοι της παράταξης «Συμμαχία Πολιτών» του Χρυσόστομου Βούζα είχαν αποχωρήσει νωρίτερα από τη συνεδρίαση μετά από προτροπή του επικεφαλής τους, καθώς δεν είχε γίνει αποδεκτή από το Σώμα η πρότασή του να διεξαχθεί, σε ειδική συνεδρίαση, συζήτηση με αντικείμενο τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις ενόψει και του κρίσιμου για τη χώρα δημοψηφίσματος της Κυριακής.
Την θέση και την άποψη της Δημοτικής Αρχής για την αναβίωση της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης αποτύπωσε στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Αλκιβιάδης Βότσικας, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Στο πλαίσιο της οικονομικής αυτονομίας που επιδιώκουμε για το Δήμο μας, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν τα έσοδα του Ταμείου και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προτείνω να εγκρίνουμε τη διενέργεια εμποροπανήγυρης και να προβούμε στη λήψη απόφασης για την έκδοση κανονιστικής πράξης διενέργειας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στη θέση «Πράσινη Γωνιά» της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς διάρκειας επτά ημερών».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος επί των οικονομικών Δημήτρης Λάμπρου ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης που καθορίζει την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας καθώς και τους όρους για τη διάθεση και κατακύρωση των χώρων της εμποροπανήγυρης.
Σύμφωνα με το σχέδιο της κανονιστικής υπεύθυνος για τη διοργάνωση θα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα δώσει την πιο συμφέρουσα προσφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Ζίτσας. Ο Δήμος θα εισπράττει τέλος χρήσης από τα περίπτερα που καθορίζεται στην κανονιστική ανάλογα με τη θέση και τη χρήση. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα που θα εισρεύσουν στα ταμεία του, μαζί με τη λειτουργία Λούνα – Πάρκ θα ξεπεράσουν τις 220.000 ευρώ.
«Λέμε ναι στο παζάρι», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλης Γαρδίκος χαρακτηρίζοντας την κανονιστική «καλύτερη» από εκείνη με την οποία είχε διεξαχθεί η εμποροπανήγυρη του 2013, καταθέτοντας ωστόσο συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε τεχνικά κυρίως ζητήματα.
Συζήτηση για τις παιδικές χαρές

Template Design by Psykos Dimitris