" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Εμποροπανήγυρη Κιλκίς.

Από το Δήμαρχο Κιλκίς ανακοινώνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εκθετών στην Εμποροπανήγυρη 2015 η οποία θα λειτουργήσει στην πόλη του Κιλκίς από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς από σήμερα 27 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.


Μαζί με την αίτηση καταθέτουν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας που κατέχουν:
α) άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών, β) άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) άδεια συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές δ) Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.)
3.Πρόσφατη ταμειακή απόδειξη
4.Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας ή μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση εστίασης –πώλησης τροφίμων,κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, και υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι τα προς πώληση προϊόντα – τρόφιμα ποτά τηρούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
6. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών
7. Δημοτική ενημερότητα.

Αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2341352235 , 2341352232.

Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα για το σκοπό αυτό επταμελή Δημοτική Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Κιλκίς 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν από την αρμόδια υπηρεσία τον κανονισμό λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης και την απόφαση καθορισμού τελών.

Η εγκατάσταση των δικαιούχων στους εκθεσιακούς χώρους θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος,η αίτηση, η κανονιστική απόφαση για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης , η απόφαση τελών και ο χάρτης του χώρου της Εμποροπανήγυρης θα αναρτηθούν στο site του Δήμου Κιλκίς: www. e- kilkis.gr.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris