" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Στο αρχείο όλες οι ποινικές διώξεις και εκτελέσεις για ατομικές οφειλές εισφορών στον ΟΑΕΕ

Στο αρχείο όλες οι ποινικές διώξεις και εκτελέσεις για ατομικές οφειλές εισφορών στον ΟΑΕΕ


Την αρχειοθέτηση όλων των ποινικών διώξεων και αποφάσεων για εκτέλεση που αφορούν οφειλές στον ΟΑΕΕ προβλέπει σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΕ .

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου :

Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ ΣΧΕΤ.: 1. Το άρθρο 30 Ν.4321/15 ( ΦΕΚ 32 τ. Α/21-03-15 ) 2. Το άρθρο 37 Ν.4331/15 ( ΦΕΚ 69 τ. Α/02-07-15 )
Με την πιο πάνω σχετική διάταξη του Ν.4321/15 «παύει η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 του α.ν. 86/67 ( Α 136), όπως ισχύει, όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΤΑ».
Με την διάταξη του Ν.4331/15, συμπληρώνεται η προηγούμενη, και ορίζεται ότι : «Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα.
Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο Αρχείο «. Επιπλέον, » αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεση τους, διακόπτεται «. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις παύει να ισχύει εφεξής η δυνατότητα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών με ενέργειες που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο 86/67 και, παράλληλα, υποθέσεις ή αποφάσεις που εκκρεμούν ή δεν έχουν εκτελεστεί, αντίστοιχα, αρχειοθετούνται ή δεν εκτελούνται. Ειδικότερα: –
Δεν υποβάλλονται εφεξής μηνυτήριες αναφορές. – Μηνύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εκδίκαση, τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα. –
Εφέσεις και αιτήσεις αναιρέσεων ( εκκρεμή ένδικα μέσα ) δεν συζητούνται ή αν έχουν εισαχθεί για συζήτηση αποσύρονται με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα και τίθενται στο αρχείο. –
Ποινικές αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την δημοσίευση του Νόμου, δεν εκτελούνται και αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων σας ενημερώνουμε ότι : –
Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής, έχει μεριμνήσει ώστε να ενημερωθεί μαζικά η εφαρμογή μηνύσεων (ARIS) στο πεδίο: Απόφαση Δικαστηρίου με το λογότυπο : Αποσύρεται Ν. 4331/2015 .
Η ενημέρωση αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις χρονικού διαστήματος 01/07/2015-31/12/2015 ( τελευταία ημερομηνία δικαστηρίων Αττικής ) . Εάν εκκρεμούν υποθέσεις σε μεταγενέστερη ημερομηνία θα πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για να προσαρμοσθεί, αντίστοιχα, η ενημέρωση της εφαρμογής. –
Η ένδειξη «Μ» στο Μηχανογραφικό Σύστημα Εισφορών θα παραμένει αφενός για γενικότερους πληροφοριακούς λόγους αφετέρου διότι η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς αποτελεί διακοπτικό της παραγραφής γεγονός. –
Παύει η εκπροσώπηση του Οργανισμού στα Ποινικά Δικαστήρια . Οι αρμόδιοι, για την εκπροσώπηση, υπάλληλοι θα πρέπει σε συνεννόηση με τις κατά τόπο Εισαγγελίες να επιβεβαιώσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων . Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris