" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Δ. Αλεξάνδρειας: Πρόσκληση κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή πωλητών στην εμποροπανήγυρη της Αγ. Κυριακής

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εμποροπανήγυρη της Αγ. Κυριακής του Δήμου Αλεξάνδρειας από τις 5-8 Ιουλίου, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου    από Δευτέρα 04 Ιουνίου έως Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών
ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)
Πρόσφατη ταμιακή απόδειξη.
Βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.
Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών.
Δημοτική ενημερότητα.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και Εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Πληροφορίες : Αθ. Γιαννούσης τηλ. 2333350112-50127

Η τοποθέτηση των δικαιούχων, θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρες 10:00–12:00.

Ο Αντιδήμαρχος

Βουλγαράκης Χαράλαμπος

Για τα πανηγύρια έβαλε πλώρη ο Παναγιώτης Ψωμιάδης:παρέα με Γωγώ Τσαμπά

Για τα πανηγύρια έβαλε πλώρη ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αφού είπε το «ναι» για να ανέβει στο πάλκο και να πλαισιώσει τη Γωγώ Τσαμπά, τον Γιώργο Γιασεμή και άλλους καλλιτέχνες στο πανηγύρι της Πελόπης στη Λέσβο.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Αυτοδιοίκησης στη Μακεδονία, που δεν δίστασε ακόμα και να γίνει το κεντρικό πρόσωπο της αποκριάτικης καμπάνιας του Jumbo, θα εμφανιστεί ως guest star στο τοπικό πανηγύρι στις 12 Ιουνίου.

Ο ίδιος, μιλώντας για την απόφασή του να ξαναπιάσει το μικρόφωνο, είπε: «Το τραγούδι είναι το ψώνιο μου! Θα πω Καζαντζίδη, Διονυσίου… Θα πω γύρω στα 10 τραγούδια! Θα πάω στο πανηγύρι να ανάψω ένα κεράκι και θα τραγουδήσω κιόλας!»
«Δύο σε ένα» δηλαδή για τον Πανίκα, που μαζί με τους άλλους καλλιτέχνες θα μπορεί να διασκεδάσει το κοινό με εισιτήριο μόλις 5 ευρώ, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση:

«Η Νεανική Εστία Πελόπης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Κιβωτός του Γένους” σάς καλεί στην εορταστική εκδήλωση “Πελόπια 2018”, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00, στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Πελόπης».
Θα πρέπει, βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο πρώην νομάρχης και υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πρωτάρης στο τραγούδι, καθώς στο παρελθόν είχε κυκλοφορήσει και δίσκο, ωστόσο στη συγκεκριμένη εκδήλωση όλοι οι καλλιτέχνες, όπως και ο ίδιος, συμμετέχουν αφιλοκερδώς.

Τροποποίηση του ν. 4497/2017


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 14

Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α' 171)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 η φράση «από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης» αντικαθίσταται με την φράση «από τη λήξη ισχύος της άδειας».

2. Η υποπερίπτ. γγ' της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα,»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από συγγενείς, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, λόγω αδυναμίας του αδειούχου εξαιτίας αναπηρίας τουλάχιστον 50%, βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.»

4. Η περίπτ. στ' της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση και την κατάργηση των λαϊκών αγορών,»

5. Η περίπτ. ζ' της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών κατ' εφαρμογή των οριζομένων στα άρθρα 32 και 33,»

6. Η περίπτ. η' της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν.4497/2017 καταργείται.

7. Η περίπτ. θ' της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς την απόφαση για την αμοιβαία αλλαγή θέσης πωλητών σε διαφορετικές λαϊκές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 35»

8. Η περίπτ. κ' της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«κ. την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η ίδρυση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, η παραχώρηση θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 13, οι αλλαγές θέσεων πωλητών εντός της ίδιας ή μεταξύ διαφορετικών λαϊκών αγορών, η ανάκληση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. η' του άρθρου 31.»

9. Στο άρθρο 32 του ν. 4497/2017 μετά την παρ. 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διατάξεις της παρ. 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση επαγγελματία πωλητή».

10. Στο άρθρο 41 του ν. 4497/2017 μετά την παρ. 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις της παρ. 3 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση επαγγελματία πωλητή».

11. Στο άρθρο 47 του ν.4497/2017 μετά την παρ. 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«5. Οι διατάξεις της παρ. 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση επαγγελματία πωλητή».

12. Η παρ. 13 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ήτοι από την 13η Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

«Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως την 15η Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.»

13. Η παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ήτοι από την 13η Νοεμβρίου 2017, ως εξής: «Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.»

14. Μετά την παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής :

«18. Εκκρεμείς αιτήσεις συμμετοχής σε προκήρυξη νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οι οποίες έχουν υποβληθεί έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014.»

15. Η ισχύς της παρ. 14 του παρόντος αρχίζει από τις 13 Νοεμβρίου 2017.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ στη ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΧΑΡΩΣ ( έναντι του para thin alos ) από 15-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.Με γνώμονά μας, τη φιλοξενία της τοπικής κοινωνίας & την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, συνεχίζουμε και προσφέρουμε
την ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε το ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ μας ΠΑΖΑΡΙ, 
στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΧΑΡΩΣ ( έναντι του para thin alos )
από 15-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018,
σε ένα όμορφο περιβάλλον με καλαίσθητα εκθεσιακά περίπτερα ευρωπαϊκών προδιαγραφών , προσφέροντας χαμηλές τιμές σε αξιόπιστα προϊόντα, συνδυάζοντας τη φαντασία μας και την δημιουργικότητά μας, με την δίψα του καταναλωτικού κοινού, για φτηνές και έξυπνες αγορές,  που προσφέρουν  με σεβασμό και επαγγελματικότητα, υπαίθριοι έμποροι,  μέλη του Συνδικάτου Υπαιθρίων Εμπόρων Ελλάδος, από όλη τη χώρα.

Ευχαριστήρια επιστολή

Το Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαιθρίων Εμπόρων Ελλάδας, ευχαριστεί από καρδιάς, το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζαχάρως, το οποίο ομόφωνα αποδέχτηκε το αίτημά μας,  για την δημιουργία της Καλοκαιρινής Αγοράς.
Εμείς από την πλευρά μας, θα δώσουμε όλους μας τις δυνάμεις, για την καλύτερη παρουσίαση, με τη σημείωση, ότι είμαστε υπέρμαχοι στην προσφορά  <<κοινωνικής & πολιτιστικής δράσης>>, όπου αυτή μας ζητηθεί.

Αξίζει να μάθετε
Ο τόπος που μας φιλοξενεί
  Η Ζαχάρω είναι κωμόπολη της νοτιοδυτικής Ελλάδας στη δυτική Πελοπόννησο. Διοικητικά ανήκει στον νομό Ηλείας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Την πόλη διασχίζει η Εθνική Οδός GR-9/E55 που συνδέει την Πάτρα με την Καλαμάτα. Η Ζαχάρω απέχει από τον Πύργο 32 χιλιόμετρα (νοτιοδυτικά), από τα Κρέστενα 17 χιλιόμετρα (νότια), 24 χιλιόμετρα από την Ολυμπία (νοτιοδυτικά), περίπου 30 χιλιόμετρα από την Κυπαρισσία (βόρεια) και 90 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα (βορειοδυτικά). Φημίζεται για τις μεγάλες αμμώδεις παραλίες, την παρακείμενη Λίμνη του Καϊάφα και τα Ιαματικά Λουτρά Καϊάφα. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κωμοπόλεις της Ηλείας.
ΖΑΧΑΡΩ
Η Ζαχάρω είναι ένας νέος και οργανωμένος δήμος. Διαθέτει παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, εκκλησίες, ταχυδρομείο, αστυνομικό Τμήμα, δικαστικό κατάστημα, κέντρο υγείας, εφορία,τράπεζες και σιδηροδρομικό σταθμό.
 Οι αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ και δημοτικό γυμναστήριο ανοιχτό για το κοινό.
Στην Κεντρική πλατεία, που είναι πολύ κοντά στην εθνική οδό, υπάρχουν πλατάνια. Πολιούχος της Ζαχάρως είναι ο Άγιος Σπυρίδων,
ο οποίος εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα τοπικής αργίας.
Η Ζαχάρω αποτελεί την έδρα του Δήμου Ζαχάρως, ενώ και παλαιότερα αποτελούσε έδρα του
ομώνυμου Καποδιστριακού δήμου.

Παραλία Ζαχάρω

Αμμώδεις, με κρυστάλλινα νερά, άλλες ιδανικές για θαλάσσια σπορ, άλλες για χαλάρωση και ηρεμία, πολλές βραβευμένες με γαλάζια σημαία. Άλλες τις στολίζουν τα κρινάκια της θάλασσας και άλλες τα  πεύκα.

 ΑΞΙΖΕΙ  ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

Λίμνη Καϊάφα
Η Λίμνη Καϊάφα είναι λίμνη της Ελλάδος στην Πελοπόννησο ,  στην Ηλεία στην λουτρόπολη Καϊάφα. Αποτελεί υδροβιότοπο , τον δεύτερο σπουδαίο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηλείας
μετά το οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, περί τα 50 χλμ βορειότερα.

Καταρράκτες Νέδα
 Η Νέδα είναι ποτάμι της Πελοποννήσου που βρίσκεται  στα σύνορα των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας.
Πηγάζει από το όρος Λύκαιο, ρέει προς τα δυτικά και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, μεταξύ των ακτών της Κυπαρισσίαςκαι της Ζαχάρως. Το μήκος της είναι 32 χιλιόμετρα.

Ναός Επικούριου Απόλλωνα
Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας είναι ένας από τους σπουδαιότερους και επιβλητικότερους της αρχαιότητας. Ο κλασικός ναός είναι θεμελιωμένος πάνω στο φυσικό βράχο του όρους Κωτιλίου σε ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο.
Μίνθη
Η Μίνθη είναι βουνό της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου με υψόμετρο 1.221 μέτρα. Βρίσκεται στα κέντρο της πρώην επαρχίας Ολυμπίας. Στους πρόποδες του βουνού αυτού είναι χτισμένο και το ομώνυμο χωριό σήμερα δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ζαχάρως.
Όρος Λαπίθας
Ο Λαπίθας είναι βουνό στα νότια της Ηλείας. Στους προποδές του είναι οι αρχαίες πόλεις Αίπυ, Σαμικό και Αρήνη. Ψηλότερη κορυφή του είναι η Ξηροχόρτι με 821 μέτρα υψόμετρο, και από τις πλαγιές του ξεκινούν μερικοί παραπόταμοι του Αλφειού ποταμού
Παραλία Έλαια
Η παραλία Ελαία είναι τεράστια, με χρυσαφένια άμμο και καταγάλανα νερά. Κατά μήκος της αφήνουν κάθε χρόνο τα αυγά του οι θαλάσσιες χελώνες με την περιοχή να εντάσσεται στις προστατευόμενες περιοχές της Τριφυλίας

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ στη ΚΕΡΑΤΕΑ(26-27-28 ΜΑΪΟΥ)

Όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν !!!
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑ ΣΤΡΙΑΔΑΣ στην ΚΕΡΑΤΕΑ

Τρίτη 15 Μαΐου 2018

ΚΑΤΙ ΔΥΝΑΤΟ ΕΤΟΙΜΑΣΑΜΕ!!! ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ στη ΖΑΧΑΡΩ (15 έως 24 Ιουνίου)!!

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει, ότι μετά από πολλές  προσπάθειες εξασφάλισε τη δημιουργία  10 ήμερης Εμποροπανήγυρης, στον ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ στην ΖΑΧΑΡΩ Νομού ΗΛΕΙΑΣ, από 15 έως 24 Ιουνίου
.
ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (κομπλέ- σκεπαστό- ρεύμα )

Προτιμήσαμε αυτή την ημερομηνία λόγω του γεγονότος ότι τα σχολεία είναι κλειστά και η ΖΑΧΑΡΩ , αυτή την περίοδο κατακλύζεται από χιλιάδες τουρίστες μιας και αποτελεί το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  τουριστικό θέρετρο του Νομού, αφού διαθέτει τις ομορφότερες παραλίες

Αναμένονται επισκέπτες από ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ-ΠΥΡΓΟ-ΦΙΛΙΑΤΡΑ κ.τ.λ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ :
~ΤΗΛΕΠΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ SKAI-ANT1
~ ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  της ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
~60 ΑΕΡΟΠΑΝΟ ΚΑΘΕΤΑ ΔΡΟΜΩΝ
~ 15.000 ΔΙΠΤΥΧΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ door to door
~2.000 ΑΦΙΣΕΣ θα τοποθετηθούν σε:
ΖΑΧΑΡΩ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΠΥΡΓΟ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ:
Η Ζαχάρω είναι πόλη της νοτιοδυτικής Ελλάδας στη δυτική Πελοπόννησο. Διοικητικά ανήκει στον νομό Ηλείας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Την πόλη διασχίζει η Εθνική Οδός GR-9/E55 που συνδέει την Πάτρα με την Καλαμάτα. Η Ζαχάρω, απέχει από τον Πύργο 26 χιλιόμετρα (νοτιοδυτικά), από τα Κρέστενα 17 χιλιόμετρα (νότια), 24 χιλιόμετρα από την Ολυμπία (νοτιοδυτικά), περίπου 25  χιλιόμετρα από την Κυπαρισσία (βόρεια) και 90 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα (βορειοδυτικά). Φημίζεται για τις μεγάλες αμμώδεις παραλίες, την παρακείμενη Λίμνη του Καϊάφα και τα Ιαματικά Λουτρά Καϊάφα. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κωμοπόλεις της Ηλείας.
Η Ζαχάρω είναι ένας νέος και οργανωμένος δήμος. Διαθέτει παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, εκκλησίες, ταχυδρομείο, αστυνομικό Τμήμα, δικαστικό κατάστημα, κέντρο υγείας, εφορία,τράπεζες και σιδηροδρομικό σταθμό. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ και δημοτικό γυμναστήριο ανοιχτό για το κοινό.
Στην Κεντρική πλατεία, που είναι πολύ κοντά στην εθνική οδό, υπάρχουν πλατάνια. Πολιούχος της Ζαχάρως είναι ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα τοπικής αργίας.
Η Ζαχάρω αποτελεί την έδρα του Δήμου Ζαχάρως, ενώ και παλαιότερα αποτελούσε έδρα του ομώνυμου Καποδιστριακού δήμου.


Απόσυρση ταμειακών μηχανών έως 31 ΜΑΪΟΥ

Αποσύρονται 437 τύπο ταμειακών μηχανών, έως  31 ΜΑΊΟΥ 2018 
Με την ΠΟΛ.1196/2017 και μετά την έκδοση του σχετικού δελτίου τύπου της 6ης Δεκεμβρίου, αποφασίζεται η οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

Τα μοντέλα των ΦΗΜ αυτών αναφέροντα: 

(ΚΛΙΚ ΕΔΩ !!!)

ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΑΝ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΣΟΥ ΚΑΝΕ : zygaries.gr

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ :ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΑΣ(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ)

Άλλη μια απόφαση της Αποκεντρωμένης η οποία δικαιώνει τη προσφυγή του Συνδικάτου μας κατά του Δήμου Γαλατσίου, ο οποίος απεφάσισε για ψηφοθηρικούς λόγους, να δώσει μοριοδότηση για τις Εμποροπανηγύρεις που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων διαδικασίας του, σε δημότες του, αντιβαίνοντας το Νόμο περί ισότητας και επιπροσθέτως δε,   το Νόμο 4497/2017 περί του υπαιθρίου εμπορίου.
ΔΕΙΤΕ την:

Θέμα: «Ακύρωση της υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαλατσίου».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α
 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εποπτεία των πράξεων
των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».
7. Την υπ’ αριθ. 60/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, Αστική και
Πειθαρχική Ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ
(άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
8. Την υπ’ αριθ. 51/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου αναφορικά
με τη λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή των ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας
Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία για το έτος 2018 καθώς και του κανονισμού λειτουργίας αυτών.
9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8444/04-04-2018 έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου, το οποίο έλαβε στην
Υπηρεσία μας τον Α.Π.: 28482/10616/04-04-2018 σχετικά με τη διαβίβαση φακέλου απόψεων
επί της από 07-03-2018 προσφυγής του «Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών
Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος» και λοιπών, κατά της ανωτέρω απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.
- Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης): «Οι αποφάσεις
των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο
νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού
περιεχομένου [...]. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και
εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε
αυτή ακυρώνεται».
- Επειδή η υπό εξέταση απόφαση περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 04-04-2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ.
8444/04-04-2018 έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου, κατά τη διαβίβαση φακέλου απόψεων επί της από
07-03-2018 (Α.Π. ΑΔΑ: 20107/7527/08-03-2018) προσφυγής του «Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων
Υπαίθριων Πωλητών Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος» και λοιπών προσφευγόντων
κατά υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου. Ως εκ τούτου, η
προθεσμία που τάσσεται από το άρθρο 225, παρ. 3 του Ν. 3852/2010 για εξέταση των αποφάσεων που
υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, μεταξύ των οποίων και η εξετασθείσα, άρχεται από
την επομένη της λήψης της πράξεως από την Υπηρεσία μας (ήτοι 05-04-2018).
- Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν
θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές πράξεις, στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας, με τις οποίες, μεταξύ άλλων καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και
λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη
χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, και επιπρόσθετα καθορίζουν τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση των
ανωτέρω εμπορικών δραστηριοτήτων.
- Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας η οποία διέπει και την άσκηση από τη Διοίκηση της
κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστικής αρμοδιότητας οι, βάσει της αρμοδιότητας αυτής,
θεσπιζόμενοι κανόνες πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια της εξουσιοδότησης (Επ. Σπηλιωτόπουλος,
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Τόμος 1, 14η Έκδοση Νοέμβριος 2011, Νομική Βιβλιοθήκη). Η
κανονιστική πράξη ελέγχεται από την άποψη της τήρησης των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης επί
της οποίας εκδίδεται, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της εξουσιοδότησης.
- Επειδή, επί κανονιστικών πράξεων, οι οποίες αποτελούν το κατ’ εξοχήν πεδίο εφαρμογής της
διακριτικής ευχέρειας, το αρμόδιο όργανο μπορεί, αφενός, να ασκήσει την κανονιστική αρμοδιότητα
κατά το πλέον πρόσφορο, κατά την κρίση του, χρονικό σημείο, και, αφετέρου, να θεσπίσει τους
κανόνες δικαίου με τους οποίους, εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, επιβάλλεται η
ρύθμιση που, κατά την εκτίμησή του, εξυπηρετεί περισσότερο το δημόσιο συμφέρον.
- Επειδή στις διατάξεις της παρ. 1, άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 (περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων) ορίζεται ότι: «Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 [...] Με την
ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται
απαραιτήτως, ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο
τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών [...]».
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «[...] Για τη θέση που καταλαμβάνει
κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται μοριοδότηση
με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές ».
- Επειδή, ο Δήμος Γαλατσίου με την υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασή του, αναφορικά με τη διεξαγωγή των
ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία για το έτος 2018 και τον
κανονισμό λειτουργίας αυτών, ορίζει στην παρ. 1 μεταξύ άλλων ότι «[...] Για τη θέση που
καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, προβλεπομένης της μοριοδότησης με κριτήρια
ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές, άρθρο 33 του Ν. 4497/2017 (ββ
εντοπιότητα)».
- Επειδή, η ανωτέρω απόφαση ρυθμίζει με τρόπο αόριστο τη διαδικασία τοποθέτησης των πωλητών
στις εν λόγω αγορές, δημιουργώντας σύγχυση περί της εφαρμογής του, εφόσον προβλέπει διαδικασία
κλήρωσης και σύστημα μοριοδότησης ταυτόχρονα, καθιστώντας τη συγκεκριμένη ρύθμιση μη
εφαρμόσιμη, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 στις οποίες
προβλέπεται είτε διαδικασία κλήρωσης είτε σύστημα μοριοδότησης για τη θέση που καταλαμβάνουν
οι πωλητές.
- Επειδή, στην προαναφερθείσα παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 4437/2017 προβλέπεται η
δυνατότητα του Δήμου για επιλογή συστήματος μοριοδότησης κατά την απόδοση θέσης στους
εγκεκριμένους πωλητές, βάσει των κριτηρίων του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές.
Τα κριτήρια μοριοδότησης που ορίζει ο ανωτέρω νόμος ωστόσο, διαφοροποιούνται ανάλογα με την
κατηγορία των πωλητών, και συγκεκριμένα στο άρθρο 33 αναφορικά με τους παραγωγούς πωλητές και
στο άρθρο 34 αναφορικά με τους επαγγελματίες πωλητές.
Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της εξεταζόμενης απόφασης τα πωλούμενα είδη που ορίζονται
στον Κανονισμό Λειτουργίας αφορούν και τις δύο ανωτέρω κατηγορίες πωλητών οι οποίοι και θα
έπρεπε να μοριοδοτούνται διαφορετικά. Ωστόσο, στην εν λόγω απόφαση δεν προβλέπεται η
τοποθέτηση με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε πωλητής, αλλά περιοριστικά ορίζεται
μόνο η διαδικασία του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου, που αφορά μόνο στους παραγωγούς πωλητές.
Επισημαίνεται τέλος, ότι το κριτήριο της εντοπιότητας το οποίο παραθέτει στην απόφασή του ο
Δήμος σχετικά με την μοριοδότηση του άρθρου 33 του Ν. 4437/2017, υπεισέρχεται μόνο σε περίπτωση
ισοβαθμίας μεταξύ των πωλητών, σε δεύτερο χρόνο δηλαδή και εφόσον έχουν τηρηθεί τα αρχικά
κριτήρια (αα. έλλειψη παραβατικότητας, ββ. αριθμός μελών, γγ. παλαιότητα άδειας), ενώ σε καμία
περίπτωση στον εν λόγω νόμο, δεν προβλέπεται ως το βασικό κριτήριο μοριοδότησης.
- Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα ο Δήμος Γαλατσίου στην εν λόγω απόφαση για τη λειτουργία
των ιερών πανηγύρεων του Δήμου, εφαρμόζει σύστημα κατανομής και τοποθέτησης πωλητών κατά
παράβαση των ρητών διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, και καθ’
υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που δίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ανωτέρω
νόμο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 51/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαλατσίου αναφορικά με τη διεξαγωγή των ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και
Προφήτη Ηλία για το έτος 2018 και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής
του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προθεσμίας ενός
μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151
του Ν. 3463/2006).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΑΣ(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ)

ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΑΣ!!
Ο δίμηνος αγώνας μας δικαιώθηκε απόλυτα!!
Η  απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης μας δικαιώνει πλήρως και επιτέλους ο διαχωρισμός μεταξύ δημοτών και ετεροδημοτών παύει να ισχύει και για το Δήμο της Αθήνας.
Όλοι οι ενεργοί υπαίθριοι έμποροι είναι ίσοι στο Νόμο & η ποσόστωση που είχε επιβληθεί με κανονιστική πράξη του Δήμου της Αθήνας υπέρ των δημοτών, αποτελεί πλέον παρελθόν.
Στις Εμποροπανηγύρεις όλοι ίσοι και όμοιοι στο ΝόμοΘΕΜΑ: Εξέταση της από 2/3/2018 προσφυγής τον `Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος' και λοιπών προσφενγόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
'Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση Θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α τον ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις τον άρθρον 24 τον ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις τον άρθρον 227 παρ. 1 υ του ανωτέρω νόμου σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 238 του ιδίου νόμου περί ελέγχου νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.
5. Την υπ' αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».

ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ—ΠΟ7
6. Την υπ' αριθ. 60/2010 εγκύκλιο τον Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ/κής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ελεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, Αστική και Πειθαρχική Ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
7. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 /Α/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ αριθμ. 311/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων αναφορικά με την τροποποίηση της υπ αριθμ. 1776/2017 απόφασης τον Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το άρθρο 28, σχετικά με την έγκριση έκδοσης κανονίστικής απόφασης για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστου χώρου, κατόπιν της υπ αριθμ. 265/2017 πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
9. Την από 2/3/2018 προσφυγή του Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος και λοιπών κατά της υπ αριθμ. 311/2018 απόφασης τον Δημοτικού Συμβουλίου τον Δήμου Αθηναίων.
10. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 80204/26-3-2018 (ΑΠ ΑΔΑ 26589/9925/29-3-2018) απαντητικό επί της προσφυγής έγγραφο τον Δήμου Αθηναίων με τα συνημμένα σχετικά.
-Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1" Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.». - Επειδή σύμφωνα με την υπό στοιχείο 5 εγκύκλιο στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό και περαιτέρω το βάσιμο αυτής. Οι ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης και είναι: α) το έννομο συμφέρον, β) η προθεσμία και γ) η φύση της προσβαλλομένης πράξης, δηλαδή η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα. - Επειδή, σύμφωνα με την πάγια νομολογία τον Συμβουλίου της Επικρατείας, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι: προσωπικό, δηλ. να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος και των βλαπτικών συνεπειών της προσβαλλόμενης πράξης, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, άμεσο και ενεστώς, δηλαδή η παραδοχή των λόγων της προσφυγής να συνεπάγεται ευθέως την άμεση ευμενή μεταβολή της Θιγείσας από την προσβαλλόμενη απόφαση νομικής ή πραγματικής κατάστασης τον προσφεύγοντος και όχι απλή προσδοκία ή ελπίδα κτήσης από αυτόν τυχόν δικαιώματος στο μέλλον.


ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ-ΠΟ7

- Επειδή, το προσφεύγον σωματείο, το οποίο έχει νομίμως συσταθεί βάσει της υπ αριθμ. 3360/2010 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και οι λοιποί προσφεύγοντες πωλητές έχουν έννομο συμφέρον, το πρώτο ως φορέας προάσπισης των δικαιωμάτων των μελών του και οι λοιποί προσφεύγοντες ως πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) και δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο, άσκησαν εμπρόθεσμα την παρούσα προσφυγή, η οποία είναι παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.
- Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας η οποία διέπει και την άσκηση από τη Διοίκηση της κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστικής αρμοδιότητας οι, βάσει της αρμοδιότητας αυτής, θεσπιζόμενοι κανόνες πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια της εξουσιοδότησης (Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Τόμος 1, 14η "Εκδοση Νοέμβριος 2011, Νομική Βιβλιοθήκη). Η κανονιστική πράξη ελέγχεται από την άποψη της τήρησης των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης επί της οποίας εκδίδεται, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της εξουσιοδότησης.
Επειδή, ο νόμος 4497/2017 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στο άρθρο 38 παρ. 1 ορίζει ότι για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών λαμβάνεται απόφαση δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 και ότι με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως μεταξύ άλλων, ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια αυτής, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών. Επιπρόσθετα, στις παραγράφους 4 και 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η διαδικασία συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές, όπου κατόπιν πρόσκλησης του οικείου δήμου υποβάλλεται αίτηση από τους ενδιαφερόμενους πωλητές και στη συνέχεια παρέχεται έγκριση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα (δήμος). Ειδικότερα «οι εγκρίσεις συμμετοχής» δίδονται με κλήρωση ως εξής: σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος)). Στη συνέχεια, βάσει της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση των εγκρίσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ακολουθεί η τοποθέτηση πωλητών σε Θέσεις, για την οποία διενεργείται κλήρωση, εκτός εαν στον Κανονισμό Λειτουργίας της αγοράς προβλέπεται μοριοδότηση με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης Θέσης των λαϊκών αγορών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 34 του ν. 4497/2017.

ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ—ΠΟ7
-Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές πράξεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες, μεταξύ άλλων καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων, και επιπρόσθετα καθορίζουν τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση των ανωτέρω εμπορικών δραστηριοτήτων.
-Επειδή, δυνάμει της με αριθμ. 311/2018 απόφασης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων τροποποίησε την υπ αριθμ. 1776/2017 απόφασή του περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ως προς το άρθρο 28 το οποίο αφορά τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τις εμποροπανηγύρεις και τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές.
-Επειδή, με την παρούσα προσφυγή οι ανωτέρω προσφεύγοντες στρέφονται κατά της υπ αριθμ. 311/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων προβάλλοντας ως λόγο ακύρωσης το γεγονός ότι με την εν λόγω απόφαση το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση Θέσεων στις εμποροπανηγύρεις κατά 50% σε δημότες και κατά 50% σε ετεροδημότες, κατά υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης του ν. 4497/2017, και κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.
-Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση στο άρθρο 28 παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α5 άρθρο 7 και 8 ορίζει ότι : «7. Δεδομένου ότι η συμμετοχή των δημοτών είναι πολύ μικρότερη από αυτήν των ετεροδημοτών (ενδεικτικά αναφέρεται ότι, Νια το έτος 2017 αιτήιθηκαν 116 δημότες και 792 ετεροδημότες, αναλογία περίπου 1 δημότης προς 7 ετεροδημότες), με αποτέλεσμα οι δημότες να έχουν πολύ μικρότερη πιδανότητα να κληρωιθούν, η βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι οι ιgέσεις να παραχωρούνται 50% σε δημότες και 50% σε ετεροδημότες, όπως έχει ήδη κατθοριστεί και εγκριιθεί με προηγούμενες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 8. Οι ιθέσεις κάάε εμποροπανηγύρεως παραχωρούνται με δημόσια κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται για τις παρακάτω κατηγορίες ως εξής... ί. Ποσοστό 70% των άέσεων (50% σε δημότες και 50% σε ετεροδημότες) σε πωλητές που διαιθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και Κ.Α.Δ. σχετικό με την δραστηριοποίηση στο υπαίιθριο εμπόριο... ΙΙ. Ποσοστό 20% των ιgέσεων κληρώνονται (50% σε δημότες και 50% σε ετεροδημότες) σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνιgη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. ΙΙΙ. Ποσοστό 10% των ιgέσεων κληρώνονται (50% σε δημότες και 50% σε ετεροδημότες) σε αδειούχους πλανόδιο ή στάσιμου εμπορίου ... ».
Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση το δημοτικό συμβούλιο εισάγει ρύθμιση υπέρ των
δημοτών του θεσπίζοντας το κριτήριο της εντοπιότητας για την παραχώρηση
ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ—ΠΟ7
στις προαναφερθείσες αγορές, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή των ετεροδημοτών πωλητών.
-Επειδή, από τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4497/2017 προκύπτει ότι ο νομοθέτης παρέχει σαφείς προβλέψεις σχετικά με την κατανομή των θέσεων των εμποροπανηγύρεων ανάλογα με την κατηγορία πωλητών εμπορίου ενώ για την πλήρωση των θέσεων αυτών, κατά τα ανωτέρω ποσοστά, ορίζει τη διαδικασία της κλήρωσης, ενώ εξίσου σαφής είναι και η διάταξη για την απόδοση των Θέσεων σε πωλητές. Επομένως, από τα ως άνω περιγραφόμενα δεν προκύπτει η αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου να εισάγει, στο  πλαίσιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου,  επιπλέον κριτήρια για τη συμμετοχή των πωλητών στις εμποροπανηγύρεις. Αντιθέτως η έκδοση κανονιστικής απόφασης Θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 79 παρ. 1 του ν. 3463/2006).
- Επειδή, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι ο Δήμος Αθηναίων με την επίμαχη απόφαση υιοθέτησε το κριτήριο της εντοπιότητας για την επιλογή των πωλητών κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας εισάγοντας διακρίσεις ως προς την συμμετοχή των ετεροδημοτών πωλητών, χωρίς ωστόσο να υφίσταται τέτοιου είδους πρόβλεψη από τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, ο νομοθέτης στο άρθρο 38 παρ. 1 και 4 του ν. 4497/2017 διασφαλίζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας, ορίζοντας ρητά ως αντικειμενικό τρόπο επιλογής των πωλητών τη διαδικασία της κλήρωσης στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούμενων έγκρισης συμμετοχής είναι μεγαλύτερος από τις προκηρυσσόμενες Θέσεις. Επιπρόσθετα, η βούληση του νομοθέτη να θεσπίσει ρύθμιση υπέρ των πωλητών  συγκεκριμένου δήμου αποτυπώνεται σαφώς και μόνο στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου  σύμφωνα με την οποία: «...Για τη Θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, εκτός αν στον Κανονισμό Λειτουργία προβλέπεται μοριοδότηση με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης Θέσης για τις λαϊκές αγορές...».
- Επειδή, επικουρικώς, η επιβολή ενός περιορισμού ως προς την συμμετοχή στις δραστηριότητες του υπαίθριου εμπορίου με βάση την ιδιότητα του δημότη Αθηναίων αποτελεί ευεργετική ρύθμιση υπέρ των δημοτών, η οποία περιορίζει την άσκηση του δικαιώματος της επαγγελματικής ελευθερίας. Η θέσπιση της εν λόγω ρύθμισης δύναται να επιτραπεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην προκειμένη περίπτωση, και από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προκύπτει ότι η επίμαχη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου ή δημοτικού συμφέροντος, ώστε ο εν λόγω περιορισμός να είναι αναλογικός του επιδιωκόμενου σκοπού (1205/2015 ΣΤΕ).
-Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ληφθεί κατά υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης του ν. 4497/2017
ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ—ΠΟ7

Αποδεχόμαστε την από 2/3/2018 προσφυγή του Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος και λοιπών και ακυρώνουμε την υπ αριθμ. 311/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής τον άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότού έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ : ΕΚΛΟΓΕΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Οι Αρχαιρεσίες του πρωτοβάθμιου  Σωματείου  <<ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ>>,για νέα διοίκηση  και εκολή αντιπροσώπων για το σευτεροβάθμιο όργανο(ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ )

 θα λάβουν χώρα μεθαύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ και από ώρα 10:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. στην έδρα του, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 44-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη!!!

Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Template Design by Psykos Dimitris