" ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΗ ΚΕΡΑΤΕΑ ΣΤΙΣ 18-19 ΚΑΙ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ--ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟ ΣΤΙΣ 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ 02 ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ''

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Επόμενη δράση μας

ΚΕΡΑΤΕΑ
18-19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΒΟΛΟΣ
02-10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ανεπανάληπτες στιγμές θα ζήσουν οι χιλιάδες κάτοικοι του Βόλου και των γύρω Δήμων, στη μεγάλη Εμποροπανήγυρη, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου η οποία θα διεξαχθεί από 02 έως και 10 Ιουλίου.

Ανεπανάληπτες στιγμές θα ζήσουν οι χιλιάδες κάτοικοι του Βόλου και των γύρω  Δήμων, στη μεγάλη Εμποροπανήγυρη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου η οποία θα διεξαχθεί από 02 έως και 10 Ιουλίου.

Οι συμμετοχές ήδη έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την πληρότητα και αποτελεί ευχάριστο πονοκέφαλο τόσο για το Συνδικάτο μας όσο και για την επιτροπή εμποροπανήγυρης 2016 του Δήμου Βόλου.

Ένα ατελείωτο συνονθύλευμα από εμπορικά είδη πάσης φύσεως όπως παιχνίδια-είδη δώρων-οικιακής χρήσης-ένδυση-υπόδηση, από ψησταριές και χιλιάδες ζαχαρωτά είδη με κορύφωση τον χαλβά Φαρσάλων σας περιμένουν, να το επισκεφτείτε και να κάνετε τα ψώνια σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.

Για τους μικρούς φίλους θα υπάρχει και μεγάλο λούνα-πάρκ με δεκάδες παίγνια.
Η μεγάλη γιορτή της Μαγνησίας και του Θεσσαλικού κάμπου και φέτος, χτυπάει στο Βόλο.

Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας

Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας 

Εγκρίθηκαν πριν λίγες ημέρες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας οι όροι και οι προϋποθέσεις της λειτουργίας εµποροπανήγυρης στο ∆ήµο Καλαµπάκας, που θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στην περιοχή S – οδός Κωτούλα από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016.

Οι λοιποί σχετικοί όροι είναι οι εξής:

Άρθρο 3ο: Η παραχώρηση των θέσεων χρήσης της εµποροπανήγυρης θα γίνει στις 18-7-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.µ. στο χώρο της εµποροπανήγυρης (περιοχή S) οδός Κωτούλα.

Άρθρο 4ο: Τα διαµερίσµατα του χώρου της εµποροπανήγυρης χαρακτηρίζονται µε ένα αριθµό ως και το σχετικό σχεδιάγραµµα της Υπηρεσίας του ∆ήµου.

Άρθρο 5ο: Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται µόνο για το χρόνο της τέλεσης της εµποροπανήγυρης οι δε χρησιµοποιούντες τον χώρο αυτής δε δύναται να
παραµείνουν στους παραπάνω χώρους µετά τη λήξη αυτής.

Άρθρο 6ο: Οι χρησιµοποιούντες τον χώρο της εµποροπανήγυρης δεν δύναται να επεκτείνουν τα παραπήγµατα των πέρα του καταβαλλόµενου χώρου ούτε να
εκθέτουν τα εµπορεύµατα των πέραν του χώρου αυτού.

Άρθρο 7ο: Το αντίτιµο της ενοικίασης των παραπηγµάτων ανά ζώνη, ορίζεται το ποσό των:
α) για τις θέσεις της Ζώνης Α ορίζεται σε 250 €, που προσδιορίζονται µε τα νούµερα από 1 έως Ε7 και οι θέσεις µε από 141 έως 149Θ. *Ζώνη Α θεωρούνται
και οι θέσεις µε αριθµό Ε8 (της Ζώνης Β), 116 & 118, η 150 και 140 (της Ζώνης Β). Επίσης οι θέσεις από 141 έως και 149Θ. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση µιας λάµπας φωτισµού 100w και µιας πρίζας 1000w.
β) για τις θέσεις της Ζώνης Β ορίζεται σε 150 € που προσδιορίζονται µε τα νούµερα από Ε9 έως 115 και από 119 έως 139. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση µιας λάµπας φωτισµού 100w και µιας πρίζας 1000w.
γ) για τις θέσεις οι οποίες θα παραχωρηθούν για Σουβλάκια σε 350 €, οι οποίες προσδιορίζονται µε τα νούµερα Σ1 έως και Σ5 στη Ζώνη Α και οι θέσεις από Σ6
έως Σ20 στη Ζώνη Β. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση µιας λάµπας φωτισµού 100w και µιας πρίζας 1000w.

Άρθρο 8ο: Για τον καθορισµένο χώρο του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ορίζεται πρώτη προσφορά το ποσό των 5.000 ευρώ και η πλειοδοτική δηµοπρασία θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ στα γραφεία του ∆. Καλαµπάκας , Ευθ. Βλαχάβα 1 και ώρα 11,00 π.µ. έως 11.30.π.µ.
Τα δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης λούνα πάρκ τα οποία οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, είναι τα εξής:
10. Αίτηση ενδιαφεροµένου
11. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία µας).
12. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας η σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατοµικού βιβλιαρίου υγείας του ασφαλιστικού φορέα (ενδιαφεροµένου ή του νοµίµου εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική ταυτότητα Οµογενούς ή νόµιµη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους οµογενείς από χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαµονής για τους υπηκόους ξένου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα, κλοπή υπεξαίρεση, απάτη, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, πλαστογραφία, ή κατάχρηση ενσήµων, απιστία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία, καταδολίευση των δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεµπορία, εµπορία ναρκωτικών και εγκλήµατα περί το νόµισµα. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία µας).
14. Γνωµάτευση του Συµβουλίου «Περί θεάτρων-κινηµατογράφων» κ.τ.λ αν πρόκειται για λούνα παρκ, πιστών αυτοκινητιδίων, τσίρκο, µουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιδείξεων και άλλων παρεµφερών δραστηριοτήτων.
15. Βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών. (Εάν πρόκειται να λειτουργήσουν πίστες αυτοκινητιδίων απαιτείται τεχνική έκθεση διπλωµατούχου µηχανολόγου µηχανικού µε τα τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά και τον αριθµό των οχηµάτων)
16. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
17. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξής (Γεν. Γραµµατεία Βιοµηχανίας) για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/67
18. Βεβαίωση από Πολεοδοµική Υπηρεσία από την οποία προκύπτει ότι η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον 150 µέτρα από :
D. την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία
E. χώρους µε ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.) και
F. χώρους χαρακτηρισµένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι) (ΚΥΑ7034/1298/00)ΦΕΚτ.β/2000).

Άρθρο 9ο: Απαγορεύεται η ανέγερση παραπηγµάτων καθώς και η τοποθέτηση εµπορευµάτων ή άλλων ειδών σε άλλο χώρο δηµοτικό ή ιδιωτικό.
Το εµβαδόν για κάθε διαµέρισµα του χώρου της εµποροπανήγυρης θα είναι αυτό που θα είναι χαραγµένο στο έδαφος από την υπηρεσία του ∆ήµου, κάθε δε επέκταση απαγορεύεται αυστηρώς.

Άρθρο 10ο: Απαγορεύεται η υπενοικίαση χώρων της εµποροπανήγυρης.

Άρθρο 11ο: Απαγορεύεται η ανέγερση παραπηγµάτων και η τοποθέτηση εµπορευµάτων ή άλλων ειδών στο χώρο της εµποροπανήγυρης υπό οιονδήποτε,
εάν προς τούτο δεν έχει ανακηρυχθεί τελευταίος πλειοδότης για διαµερίσµατα για τα οποία µόνο θα έχει το δικαίωµα τοποθέτησης εµπορευµάτων ή άλλων ειδών.

Άρθρο 12ο: Εντός του χώρου της εµποροπανήγυρης και στους διαδρόµους αυτής απαγορεύεται ρητώς η κυκλοφορία και η στάθµευση οποιουδήποτε µικροπωλητού µε χειροκίνητα ή µηχανοκίνητα αµάξια, καθώς και η τοποθέτηση πάγκων κ.λ.π. προς άσκηση εµπορίας κατά την διάρκεια της εµποροπανήγυρης.

Άρθρο 13ο : Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα διεξαχθεί πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός και οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµπάκας Ευθ. Βλαχάβα 1, τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, την 16η Ιουνίου 2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11,30π.µ. έως 12.00π.µ. στην αρµόδια επιτροπή µε τιµή εκκίνησης δικαιώµατος παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος : 3.000,00 ΕΥΡΩ.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκοµίσσουν οι ενδιαφερόµενοι είναι:
1.∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας
2.Άδεια ηλεκτρολόγου
3.Υπεύθυνη δήλωση
4. Ποινικό µητρώο
Α) Για κάθε επιπλέον φωτιστικό σηµείο ή πρίζα λειτουργίας ψυγείου/ ψησταριάς
θα επέλθει συνεννόηση του δραστηριοποιούµενου παραγκούχου µε τον
ηλεκτρολόγο και χρέωση επιπλέον πρίζας/λάµπας 20 ευρώ µε επιβάρυνση του
επαγγελµατία εµπόρου.

Άρθρο 14ο: Τα παραπήγµατα θα κατασκευαστούν από τον ∆ήµο (για την κατασκευή των παραπηγµάτων θα διεξαχθεί πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµπάκας Ευθ. Βλαχάβα 1 την 16η Ιουνίου 2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα από 10.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ. µε τιµή εκκίνησης δικαιώµατος κατασκευής παραγκών : 3.000,00 ΕΥΡΩ Ο ανάδοχος οφείλει να τελέσει το έργο από 11/07/2016 έως και 14/07/2016.

Ρητά επισηµαίνεται ότι:
Μετά την λήξη των δηµοπρασιών, οι ανάδοχοι εργολάβοι, κατασκευής των παραπηγµάτων, της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης , έχουν την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµιά είτε υλική , είτε σωµατική η οποία προκληθεί, αρχόµενη από την ηµεροµηνία των εγκαταστάσεων µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της εµποροπανήγυρης, την 23/07/2016. Κατόπιν των ανωτέρω, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των αναδόχων εργολάβων για την αποδοχή των όρων.

Άρθρο 15ο: ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ SECURITY
Η φύλαξη και ο έλεγχος της εύρυθµης λειτουργίας του συνόλου της εµποροπανήγυρης για αυθαίρετη κατάληψη χώρου, θα ανατεθεί σε εταιρεία security. Θα διεξαχθεί πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός και οι ενδιαφερόµενες εταιρείες θα µπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, την 16η Ιουνίου 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα από 12,00 π.µ. έως 12.30.µ.µ , στην αρµόδια επιτροπή.
Η εταιρεία που θα αναλάβει την φύλαξη – εύρυθµη λειτουργία της εµποροπανήγυρης, δεσµεύεται να τηρήσει το παρακάτω πρόγραµµα φύλαξης:
18-7-2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ: ∆ΥΟ (2) άτοµα το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 14.00 και ∆ΥΟ (2) άτοµα το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 έως 24.00
19-7-2016 ηµέρα ΤΡΙΤΗ: ∆ΥΟ (2) άτοµα το πρωί για τις ώρες από 08.00 – 16.00 και ∆ΥΟ (2) άτοµα το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00.
20-7-2016 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ: ΈΝΑ (1) άτοµο το πρωί για τις ώρες από 08.00 –16.00 και ΕΝΑ (1) άτοµο το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00
21-7-2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ: ΈΝΑ (1) άτοµο το πρωί για τις ώρες από 08.00 –16.00 και ΕΝΑ (1) άτοµο το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00
22-7-2016 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΈΝΑ (1) άτοµο το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 16.00 και ΕΝΑ (1) άτοµο το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00
23-7-2016 ηµέρα ΣΑΒΒΑΤΟ: ΈΝΑ (1) άτοµο το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 16.00 και ΕΝΑ (1) άτοµο το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΝΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

Άρθρο 16ο:Οι ψησταριές να τοποθετηθούν νοτιότερα στον ενδιάµεσο χώρο της περιοχής του S στην οδό Κωτούλα, σε σηµείο που υπάρχουν ανοικοδόµητα
οικόπεδα προκειµένου να µη δηµιουργούν προβλήµατα στα παρακείµενα σπίτια, αφήνοντας εκατέρωθεν της νησίδας 3 µέτρα απόσταση για την διέλευση των
πεζών.

Άρθρο 17ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Όσοι θα συµµετέχουν στην εµποροπανήγυρη υποχρεούνται:
α. Να πωλούν µόνο τα είδη τα οποία αναγράφονται στην άδειά τους, την οποία υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους και να την επιδεικνύουν αµέσως όταν τους
ζητείται από τους υπαλλήλους του ∆ήµου ή αστυνοµικές αρχές.
β. Να ασκούν το επάγγελµά τους στην θέση που τους έχει παραχωρηθεί, γ. Να φέρουν κοσµία και καθαρή ενδυµασία, και να διατηρούν το χώρο της
εµπορικής τους δραστηριότητας σε καθαρή κατάσταση.
Από τους ασκούντες εµπορική δραστηριότητα και συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη απαγορεύεται:
α. Η υποµίσθωση και πάσα παραχώρηση χώρου σε τρίτο, εκτός από αυτόν που έχει κατακυρωθεί.
Εάν όµως παρά την απαγόρευση γίνει υποµίσθωση ή παραχώρηση, θα γίνεται αµέσως αποβολή χωρίς χρηµατική αποζηµίωση. Η χρήση θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον κάτοχο της άδειας εµπόρου ή υπαιθρίου εµπορείου, ο οποίος θα εκθέτει αποκλειστικά τα εµπορεύµατα που αναγράφονται στην άδειά
του.
β. Η διαλάληση του εµπορεύµατός τους µε µεγάφωνα ή πράξεις ή εκφράσεις που προκαλούν ενόχληση στο κοινό, καθώς επίσης και επιδίωξη της διαθέσεως τούτου µετά φορτικότητας.
γ. Η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε κατάσταση µέθης.
δ. Η παραµονή σε οποιοδήποτε σηµείο των οδών, πλατειών και δηµοσίων χώρων πέραν του συγκεκριµένου παραχωρούµενου χώρου.
ε. Η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας πλησίον οµοειδούς ή παρεµφερούς καταστήµατος πρατηρίου ή εργαστηρίου.
στ. Όσοι χρησιµοποιούν (από τους ασκούντες εµπορική δραστηριότητα) χειράµαξες, η µετακίνηση αυτών σε άλλη θέση πέραν εκείνης που τους έχει παραχωρηθεί.
Για τους ασκούντες σύµφωνα µε τα ανωτέρω εµπορική δραστηριότητα έχουν γενικά εφαρµογή οι διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών ισχυουσών αγορανοµικών διατάξεων, καθώς και οι υγειονοµικές – αστυιατρικές και αστυνοµικές διατάξεις.

Άρθρο 18ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Ενδιαφερόµενοι µπορεί να είναι µόνο οι έχοντες τα προσόντα που απαιτεί το άρθρο 16 του Ν. 3769/2009 δηλαδή, οι υπαίθριοι πωλητές/µικροπωλητές,
καταστηµατάρχες, οι έµποροι και οι κάτοχοι αδείας πωλητή λαϊκών αγορών (επαγγελµατική άδεια , είδη κυλικείου κ.λπ).
Έκπτωση ποσοστού 20% στην τιµή της παράγκας, ανεξαρτήτου ζώνης, δικαιούνται οι κάτωθι:
• Πολύτεκνοι
• Άτοµα µε αναπηρία ποσοστού 67% και άνω
• ∆ηµότες ∆ήµου Καλαµπάκας
Οι ανωτέρω ιδιότητες θα πρέπει να αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά- κάρτες σε ισχύ.
Αιτήσεις συµµετοχής θα κατατίθενται στο αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου Καλαµπάκας, έως 15-7-2016 και στο fax 24323-50282.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
9. Αίτηση-ειδικό έντυπο της υπηρεσίας
10. Ταµειακή απόδειξη
11. Έναρξη από τη ∆.Ο.Υ.
12. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
13. Φωτοτυπία άδειας παραµονής αλλοδαπών.
14.Βιβλιάριο υγείας σε περίπτωση πώλησης τροφίµων.
15. ∆ηµοτική Ενηµερότητα (για τους δηµότες)
16.Αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
Η ενοικίαση /κατάληψη των παραπηγµάτων από τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη, θα πρέπει να γίνει µε την είσοδό τους στον χώρο της εµποροπανήγυρης, καταβάλλοντας το χρηµατικό ποσό ενοικίασης εφάπαξ, αναλογικά µε τον αριθµό των παραγκών, στην αρµόδια επιτροπή.
• Σε περίπτωση που ζητηθούν επιπλέον θέσεις , θα χορηγούνται µόνο σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιµες.
• Οι ειδικές άδειες συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία , στον χώρο της εµποροπανήγυρης κατά την ηµέρα της προσέλευσής τους.

Άρθρο 19ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ & ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ορίζεται Επιτροπή για την εύρυθµη λειτουργία της εµποροπανήγυρης, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:
8. Αλκιβιάδης Αναγνωστόπουλος, Αντιδήµαρχος ∆. Καλαµπάκας
9. Μαραγκού Ανδροµάχη, Προϊσταµένη Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων ∆. Καλαµπάκας
10.Κορδέλα Ευαγγελία, Υπάλληλος Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ∆. Καλαµπάκας
11.Απόστολος Ευθυµίου, Υπάλληλος Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης ∆. Καλαµπάκας
12. Παπακώστας Ευθύµιος, Υπάλληλος γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ∆. Καλαµπάκας
13. Πλιάκου Βασιλική, Υπάλληλος Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης ∆. Καλαµπάκας
14. Τσιοµπίκας Αχιλλέας, Υπάλληλος Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης ∆. Καλαµπάκας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα γίνεται ως εξής:
Από και προς την οδό Κρήτης και ∆ηµακοπούλου µε κατεύθυνση την οδό Πίνδου Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων θα γίνει στις συµβολές των οδών
Κρήτης και Ι.Κωτούλα (είσοδος της εµποροπανήγυρης) και στην συµβολή των οδών Θάσου και Βυτουµά, από τεχνικούς του ∆. Καλαµπάκας, για την καλύτερη
διέλευση των πεζών και προς αποφυγή πιθανόν ατυχηµάτων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ µέσα στον χώρο της εµποροπανήγυρης η κυκλοφορία τροχοφόρων οχηµάτων εκτός περίπτωσης εφοδιασµού, οχηµάτων Α.Τ. και Π.Υ.
Ασθενοφόρων και οχηµάτων λειτουργίας ασφαλείας.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµµετεχόντων στην εµποροπανήγυρη θα τοποθετηθούν και ΕΞΙ (6) ντουζιέρες δίπλα στις τουαλέτες .

Άρθρο 20ο
ΖΩΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
Στις ίδιες ηµεροµηνίες 19-7-2016 έως και 23-7-2016, θα πραγµατοποιηθεί και η ζωοπανήγυρη όπισθεν του κτιρίου του ΚΕΓΕ.

Άρθρο 21ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Καλαµπάκας καθώς επίσης στο site του ∆ήµου Καλαµπάκας.

Άρθρο 22ο
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Κάθε αµφισβήτηση που αφορά την οργάνωση κ.λπ. της εµποροπανήγυρης και δεν προβλέπεται από την παρούσα, θα ρυθµίζει και θα επιλύει η Αρµόδια Επιτροπή.

Η ετήσια εμποροπανήγυρη στη Δεσκάτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει ότι η ετήσια εμποροπανήγυρη στη Δεσκάτη θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 15 έως 19 Ιουνίου 2016.


Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Εμποροπανήγυρη στο Βόλο.

Εμποροπανήγυρη στο Βόλο.
Όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν.
04-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Προεγκατάσταση από 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
Δυναμική θα είναι η παρουσία μας, ως Συνδικάτο μικροπωλητών Ελλάδας, μιας και ήμασταν οι πρωτεργάτες πέρυσι και μάλιστα στη δύσκολη συγκυρία των capital controls


Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Εμποροπανήγυρη στον Κοπανό τον Ιούνιο

Εμποροπανήγυρη θα στηθεί στην πλατεία του Κοπανού 5-11 Ιουνίου. Θα δοθούν 80 εμπορικές άδειες εγκατάστασης, 20 άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος και μια για λούνα παρκ.

Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται στο διάστημα που θα καθοριστεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατά τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτησεων. Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. Οι άδειες θα χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του. 4264/2014 Ειδικότερα θέματα υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητών λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της Περιφέρειας των ΝΑ Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) και ε) σε λοιπούς εμπόρους. Επίσης, να διατεθούν χώροι σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς κλπ). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κλήρωση τόσο των δικαιούχων όσο και των θέσεων τους θα πραγματοποιείται με δημόσια κλήρωση από ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό Επιτροπή.

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία ενδεικτικό θα είναι:

1. Είδη προικός
2. Είδη υπόδησης
3. Είδη ένδυσης
4. Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.)
5. Είδη οικιακής χρήσης
6. Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά
7. Ξηροί καρποί, είδη διατροφής
8. Παιχνίδια
9. Αγιογραφίες, αφίσες κλπ.
10. Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κλπ.
11. Βιβλία
12. Είδη υγιεινής
13. Είδη Λαϊκής Τέχνης
14. Τεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κλπ.
15. Αυτοκίνητα
16. Καντίνες, καφετερίες, ταβέρνες, μπυραρίες καφενεία, ζαχαροπλαστεία
17. Μικροπωλητές διαφόρων ειδών

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Sold out το πανηγύρι στη Νέα Σμύρνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας πληροφορούμε, πως λόγω της υπερβολικής ζήτησης, για το πανηγύρι της Σαμαρείτιδος(28-29 ΜΑΪΟΥ), προτεραιότητα έχουν όσοι εκ των συναδέλφων συμμετείχαν και τα προηγούμενα έτη.Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για το πανηγύρι, στο Άστρος Κυνουρίας,

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις από την Παρασκευή 20 Μαΐου μέχρι την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016, στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος.
Οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2016» θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς)
Ταμειακή απόδειξη έτους 2016
Έναρξη με όλες τις μεταβολές από την αρμόδια ΔΟΥ
Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων
Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως: α) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου) β) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές δ) κ.λ.π.
Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης χώρου για κάθε θέση στην εμποροπανήγυρη
Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο άτομο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το Άστρος, αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016.
Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ.:27553 60138 (αρμόδια υπάλληλος κα Μαγκλή Ανθούλα) και φαξ:27553 60170.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Επόμενη δράση μας. Μαρκόπουλο και Νέα Σμύρνη

~ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ~


ΡΟΔΟΣ: χωροθέτηση 23 θέσεων μικροπωλητών πίσω από την πιάτσα των ταξί στο Μανδράκι

Τάξη επιδιώκει να βάλει στους κοινόχρηστους χώρους η Δημοτική Αρχή τη φετινή σεζόν, αρχής γενομένης από τους μικροπωλητές για τους οποίους είναι διατεθειμένη να εξαντλήσει την αυστηρότητά της προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα του παρελθόντος.

Έτσι, καταρχήν, μετά την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη χωροθέτηση 23 θέσεων μικροπωλητών πίσω από την πιάτσα των ταξί στο Μανδράκι, στην παλιά Λαχαναγορά, οι αρμόδιοι διαμηνύουν ότι φέτος δεν θα δραστηριοποιηθεί κανένας χωρίς άδεια και σε χώρο που δεν είναι νόμιμα χωροθετημένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Γιώργος Πόκκιας, ζήτησε από τους μικροπωλητές αυτούς, από τους οποίους είναι 12 με 14 εκείνοι που δραστηριοποιούνταν παλιά απέναντι από το Νεώριο, να του φέρουν σχεδιάγραμμα με αριθμημένα τα πόστα τους ενώ αυτές τις ημέρες αναμένεται να γίνουν και οι σχετικές διαγραμμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή οι ίδιοι δεν συμφωνήσουν, θα κάνει κλήρωση.

Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό αναμένεται να έρθει στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να δοθούν οι άδειες οι οποίες θα είναι ονομαστικές.

Σε βελτίωση της εικόνας όσον αφορά και τις καντίνες προσβλέπει η Δημοτική Αρχή η οποία περιμένει να ολοκληρωθούν πρώτα οι διαγωνισμοί για τις παραλίες αφού έχουν γίνει για αυτές που ανήκουν στην ΕΤΑΔ αλλά όχι για εκείνες της ΚΕΔ.

Πέρυσι δραστηριοποιούνταν σαράντα καντίνες στο παραλιακό μέτωπο όλου του νησιού οι οποίες όμως ήταν παράτυπες και έτσι το Υγειονομείο ζήτησε να κλείσουν. Γι’ αυτό φέτος ήδη προσήλθαν είκοσι ενδιαφερόμενοι οι οποίο κατέθεσαν τα χαρτιά τους και είναι πλέον νόμιμα αδειοδοτημένοι για να λειτουργήσουν καντίνες-αν και θα πρέπει να ανανεώσουν τις άδειές τους.

Πάντως, όλο αυτό το διάστημα το συνεργείο της Διεύθυνσης Εμπορίου του Δήμου, το οποίο αποτελείται από έξι πρώην δημοτικούς αστυνόμους, δεν σταμάτησε να διενεργεί ελέγχους για παράνομους μικροπωλητές και από τη Δημοτική Αρχή θεωρούν ότι έχει μειωθεί το φαινόμενο.

Την ερχόμενη εβδομάδα, τέλος, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο, τον κ. Πόκκια και τους εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ζητηθεί η συνδρομή της για την πάταξη του φαινομένου των παράνομων μικροπωλητών, ώστε να μην γίνει αυτό που έγινε πέρυσι στις παραλίες.

Επίσης, δεν αποκλείεται να γίνει και επίσκεψη στην Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή : Τάξη στους κοινόχρηστους χώρους και στους μικροπωλητές από το Δήμο Ρόδου | Η ΡΟΔΙΑΚΗ http://www.rodiaki.gr/article/337417/taxh-stoys-koinoxrhstoys-xwroys-kai-stoys-mikropwlhtes-apo-to-dhmo-rodoy#ixzz48ugWsfUk
Follow us: @irodiaki on Twitter | efimeridarodiaki on Facebook

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΒΟΛΟΥ 2016

04-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, με προεγκατάσταση από 2 Ιουλίου
(2 ΣαββατοΚύριακα)
Ιδιαίτερα μεγάλο παρουσιάζεται το ενδιαφέρον από πλευράς των συναδέλφων μας, για το παζάρι-πρότυπο του Βόλου.
Τα τηλέφωνα στην έδρα μας έχουν σπάσει και σίγουρα θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο (sold out).
Οι κατασκευές θα είναι πρότυπες, ευρωπαϊκού χαρακτήρα, όπως και πέρυσι.
Διαβάστε το ρεπορτάζ.

Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο η ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Βόλου στο χώρο περιμετρικά του Πανθεσσαλικού Σταδίου όπως και πέρυσι. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου τη Δευτέρα 16 Μαΐου στις 4:30 μ.μ., έρχεται προς έγκριση η Κανονιστική Απόφαση σχετικά με την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση και κατακύρωση των χώρων. Θα έχουν προηγηθεί οι σχετικές αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής που θα προηγηθούν.

Η ετήσια Εμποροπανήγυρη διαρκεί επτά ημέρες και διεξάγεται μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου. Προβλέπεται μία ημέρα εγκατάστασης και μία ημέρα απεγκατάστασης των εμπόρων και διεξάγεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην περιοχή του Πανθεσσαλικού.

Τέλη χρήσης για τα 332 περίπτερα

Τα περίπτερα της Εμποροπανήγυρης ανέρχονται σε 332 συμπεριλαμβανομένων 20 θέσεων, για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων (λουκουμάδων, χαλβάδων).  Σε αυτά περιλαμβάνονται 12 με διαστάσεις 3Χ9 μ. για την εγκατάσταση  ψησταριών, ενώ τα περίπτερα που θα στεγάζουν επιχειρήσεις όπως λουκουμάδες και χαλβάδες θα έχουν διαστάσεις 3Χ3.

Κατά την κρίση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης θα χορηγηθούν μέχρι 15 άδειες – θέσεις σε μικροπωλητές για την πώληση παραδοσιακών ειδών στις εισόδους της Εμποροπανήγυρης (καλαμπόκι, κάστανο, τυποποιημένα μαντολάτο & παστέλι, «μαλλί της γριάς» κλπ., για τις οποίες θέσεις κατατίθενται αιτήσεις.

Στην κανονιστική ορίζεται το τέλος χρήσεως του κάθε χώρου το οποίο θα καταβληθεί στο Δήμο Βόλου, ορίζεται ως εξής:

-Περίπτερα εμπορικής δραστηριότητας: 180€

-Γωνιακά περίπτερα εμπορικής δραστηριότητας: 200€

-Περίπτερα χαλβάδων-λουκουμάδων: 400€

-Θέσεις ψησταριών: 1100 €

Η τιμή εκκίνησης του Λούνα Παρκ ορίζεται στα 45.000 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα επιβαρύνονται και με τις δαπάνες κατασκευής των περιπτέρων, και ηλεκτροδότησης

5νθήμερη για φέτος η Εμποροπανήγυρη στο Άστρος Κυνουρίας

Τη φετινή χρονιά, η εμποροπανήγυρη της "Αναλήψεως" του Άστρους έχει προγραμματισθεί να γίνει από  τις 8 ως και τις 12 Ιουνίου 2016.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες

Πρόσκληση για τη συμμετοχή πωλητών στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής

Πρόσκληση κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη συμμετοχή πωλητών στην εμποροπανήγυρη της Αγ. Κυριακής.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εμποροπανήγυρη της Αγ. Κυριακής του Δήμου Αλεξάνδρειας από τις 5-8 Ιουλίου, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου έως τις 10 Ιουνίου.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών. Για λοιπούς εμπόρους, πρόσφατη εκτύπωση από taxisnet της προσωποποιημένης πληροφόρησης από την οποία να προκύπτει ότι υφίσταται ενεργή εμπορική δραστηριότητα “εκτός καταστήματος σε υπαίθριους πάγκους και αγορές”.
3. Πρόσφατη ταμιακή απόδειξη
4. Εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ.
5. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών
6. Δημοτική ενημερότητα.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες: Γ. Δούμπης, Δ. Στάμος, τηλ. 23333-50112 και -50127.

Η τοποθέτηση των δικαιούχων, θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2016 και ώρες 10:00–12:00.

Ο Αντιδήμαρχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

Ανακοίνωση για την Εμποροπανήγυρη Αιγινίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Αιγίνιο, 11-05-2016
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. - 4917 -
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση.: Κ.Καραμανλή 38
Ταχ. Κώδικας: 60300
Πληροφορίες: Αικ. Τζελέπη
Τηλ.: 2353350127-221
Fax: 2353022990
e-mail aiginio@otenet.gr

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Καλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη Αιγινίου έτους
2016 να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού,
στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή με Fax
(2353022990) με τα συνημμένα δικαιολογητικά της αίτησης, από την Παρασκευή 13
Μαΐου 2016 μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 .
Γενικά δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47)
και 1642/1986 (Α' 125),
β) πιστοποιητικό εγγραφής τους στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή φωτοτυπία της
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας τους,,
γ) αντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας,
δ) μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τους,
ε) βεβαίωση μη οφειλής τους στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού (θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι δε θα εκκρεμούν οφειλές προς το Δήμο).
Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα μαζί με την
αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα
συμπεριληφθεί στη διαδικασία της κλήρωσης.
Έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου:
-κανονισμός της εμποροπανήγυρης ,
-αρχείο excel με τις θέσεις προς διάθεση και τα τέλη κατά τον κανονισμό,
-κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με τη δραστηριότητα του κάθε
εκθέτη-συμμετέχοντα
Χρονοδιάγραμμα επόμενων ενεργειών:
1. Αξιολόγηση των αιτήσεων από 22-06-2016 έως 05-07-2016
2. Κλήρωση των προς διάθεση θέσεων από το δημοτικό συμβούλιο έως 10-07-2016
3.Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, έκδοση των σχετικών αδειών και
παραλαβή τους κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί στην τράπεζα
Πειραιώς έως 29-07-2016.
Για την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Αιγινίου
Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
δήμου Πύδνας -Κολινδρού
http://www.pydnaskolindrou.gr/sites/default/files/dikaiologitika_panigyri-2.pdf

Template Design by Psykos Dimitris