" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Από νόμους, καλά τα πάμε!!!Αυστηροποίηση για προϊόντα <μαϊμού>


Στην προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από προϊόντα «μαϊμού», αλλά και στην αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες που παραπλανούν με πλαστά σήματα, στοχεύει το σχέδιο νόμο που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταργεί τον νόμο 2239/1994 «περί σημάτων» και σκοπεύει στη βελτίωση και τον....
εκσυγχρονισμό του δικαίου των σημάτων, ώστε να μπορέσει να γίνει λειτουργικότερο και αποτελεσματικότερο. Ακόμη, ενσωματώνεται η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004.

Σύμφωνα με την εισήγηση που κατατέθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, προβλέπονται τα εξής:

Προστατεύεται ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις, από απομιμητικά προϊόντα. Αυστηροποιούνται οι ποινές για τους παραβάτες και για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα για άμεση λήψη δικαστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) χωρίς να κληθεί ο παραβάτης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.

Αναλυτικά, με το σχέδιο νόμου περί σημάτων επιτυγχάνεται:

-Ο εκσυγχρονισμός, με την εισαγωγή θεσμών που δίνουν ευελιξία στο σύστημα καταχώρησης σήματος και επιταχύνουν τις διαδικασίες, όπως ενδεικτικά:

1)Η δυνατότητα ορισμού κοινού εκπροσώπου για περισσότερους καταθέτες.

2)Η καταχώριση του σήματος στο βιβλίο σημάτων, χωρίς να απαιτείται πλέον η προηγούμενη έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

3)Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα διαίρεσης δήλωσης ή καταχώρησης σήματος, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία.

4)Μειώνεται η προθεσμία τριτανακοπής σε 3 μήνες έναντι 4 ½ που ισχύει σήμερα.

Δημιουργούνται 4 επιπλέον Τμήματα της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (Δ.Ε.Σ), τα οποία πλέον ανέρχονται σε δεκατέσσερα, και έτσι αυξάνεται η ταχύτητα έκδοσης απόφασης. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η αρμοδιότητά τους στην εξέταση διεθνών και κοινοτικών σημάτων που μετατρέπονται σε ελληνικά. Επίσης προβλέπεται ότι τα μέλη της ΔΕΣ είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιοτική αναβάθμισή της.

-Η προστασία των καταθετών/δικαιούχων, ιδίως με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ:

Η οδηγία αυτή ενισχύει την έννομη προστασία των δικαιούχων άυλων αγαθών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα δικαιώματα σε ένα σήμα, με τις εξής βασικές προβλέψεις:

-Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, ώστε να αποκαθίστανται δικαιώματα αιτούντων που τυχόν απωλέσθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας

-Δυνατότητα ταχείας λήψης ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων

-Δυνατότητα του δικαστηρίου, εφόσον το κρίνει πρόσφορο, να διατάσσει τον προσβολέα στην κοινοποίηση, σχετικών με το θέμα, τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων. Έχει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες, με τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η ζημιά του δικαιούχου μπορεί να υπολογιστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

με τον υπολογισμό του κέρδους που αποκόμισε το πρόσωπο που χρησιμοποίησε παράνομα το σήμα.

το ποσό που θα είχε καταβάλει αυτός που παράνομα χρησιμοποίησε το σήμα, αν είχε ζητήσει άδεια χρήσης από το δικαιούχο.

Ποινική προστασία του σήματος φήμης και αυστηροποίηση των ποινών.

Επέκταση της προστασίας και κατά των τρίτων προσώπων ή μεσαζόντων που χρησιμοποιούνται για την προσβολή του σήματος.

Η ρύθμιση ζητημάτων διεθνούς - κοινοτικού και εθνικού σήματος. Εισάγονται διατάξεις που αφορούν τη μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς σήματος σε εθνικό, αναγνωρίζουν και προστατεύουν την αρχαιότητα του εθνικού σήματος, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του εθνικού σήματος από διεθνές.

Διευρύνεται η προστασία του καταναλωτή καθώς παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης κατά σημάτων τα οποία μπορεί να είναι παραπλανητικά. Ταυτόχρονα οι τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων δημοσιοποιούνται έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση και προφύλαξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

ΑΡΠΑΧΤΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ , ΖΗΤΑ 65.952 € ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΔΕΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ!!!

Με φτηνές δικαιολογίες ο Δήμος Γαλατσίου διεκδικεί δυνάμει της αγωγής την οποία δείχνει το παρακάτω έγγραφο (απόσπασμα από την 1η σελίδα) από την περσινή πανήγυρη της Αγίας Γλυκερίας 12 και 13 Μαΐου του έτους 2010 το ποσό των 65.952 € στην κυριολεξία από ένα άδειο πανηγύρι.
Επιφυλασσόμενοι τα νόμιμα θα προσφύγουμε σε αγωγές κατά της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Γαλατσίου για να τελειώσουν επιτέλους οι αρπαχτές των Δήμων που ενώ επιτρέπουν (ντοκουμέντα με φωτογραφικό υλικό υπάρχουν στα χέρια μας) να ανθεί το παρεμπόριο διεκδικούν στην κυριολεξία μαύρα χρήματα από ένα άδειο πανηγύρι, στο οποίο αντί την εγκατάσταση των νομίμων συναδέλφων μας έδωσαν το παρόν οι "μαιμού" τσάντες Luis-Viton και τα "μαιμού" γυαλιά ηλίου American Optical.
Δείτε το απόσπασμα της περσινής εφημερίδας "ΠΑΛΜΟΣ"Μικτό συνεργείο ελέγχου αποτελούμενο από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης, την Ελληνική Αστυνομία και την Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου βγήκε "παγανιά.

Δεν ήταν "πυροτέχνημα" η ανακοίνωση ελέγχων από μεικτά κλιμάκια για την πάταξη του παρεμπορίου.
  Χτες μικτό συνεργείο ελέγχου αποτελούμενο από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης, την Ελληνική Αστυνομία και την Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου βγήκε "παγανιά.

Το κλιμάκιο προχώρησε σε εντατικούς ελέγχους στην λαϊκή αγορά της πόλης, στις εισόδους της, και συγκεκριμένα σε Γιόφυρο, Αλικαρνασσό, Λ. Κνωσού με κατάληξη στο κέντρο του Ηρακλείου όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην οδό 25
ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Λαμπρινό, κατά τους χτεσινούς ελέγχους βεβαιώθηκαν παραβάσεις, και επιβλήθηκαν πρόστιμα ενώ τονίστηκε η βούληση όλων να συνεχιστεί συντονισμένα η προσπάθεια για την πάταξη του φαινομένου του παραεμπορίου

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Κυνήγι :Παράνομοι μετανάστες-πορνεία-παρεμπόριο-ναρκωτικά....Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για τον έλεγχο παράνομων μεταναστών, την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, της πορνείας και του εμπορίου ναρκωτικών ξεκίνησε σήμερα το πρωί σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ομάδες αστυνομικών ελέγχουν αλλοδαπούς και όσοι δεν έχουν πιστοποιητικά νόμιμης παραμονής προσάγονται στις αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ το ίδιο γίνεται με άτομα που ασχολούνται με το παραεμπόριο, ιερόδουλες καθώς και με άτομα που σχετίζονται με εμπόριο ναρκωτικών ή άλλες εγκληματικές πράξεις.
Στις επιχειρήσεις συμμετέχει μεγάλος αριθμός αστυνομικών από την Ασφάλεια, τη Διεύθυνση Αλλοδαπών, την Άμεση Δράση, την Τροχαία και την Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, ενώ όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες σε άλλες περιοχές της Αθήνας.

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ στο ΛΑΓΚΑΔΑ


ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ!!!
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά θα διοργανωθεί φέτος για πρώτη φορά, εμποροπανήγυρη με τη συμμετοχή εκθετών από διάφορες περιοχές της χώρας.
Τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν την Τρίτη 18 Μαΐου και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου. Η Εμποροπανήγυρη θα λειτουργήσει στο χώρο των Λουτρών  Λαγκαδά, όπου οι μικροπωλητές θα  εκθέτουν την πραμάτεια τους.

Στο χώρο αυτό θα μπορεί να βρει κανείς από είδη ένδυσης και υπόδησης μέχρι είδη διακόσμησης για το σπίτι και εργαλεία, ενώ οι μικροί  και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν και να περιηγηθούν στον πανέμορφο χώρο των Λουτρών, ενώ παράλληλα θα μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών των Ιαματικού Θερμαλιστικού Κέντρου.

Η διενέργεια εμποροπανήγυρης στο Δήμο Λαγκαδά υιοθετείται για πρώτη φορά  από τη νέα Δημοτική Αρχή και σαφώς κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Το ΄΄ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ΄΄ και η  ΄΄ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ΄΄ χαιρετίζουν και στηρίζουν τέτοιες καινοτόμες κινήσεις. Είναι μια εκδήλωση που πρέπει όλοι και με κάθε μέσο να στηρίξουμε καθώς θα  διαφημιστεί η περιοχή και θα δώσει ώθηση στην τοπική αγορά. Είναι  προς όφελος όλων να επιτύχει η εκδήλωση και να καθιερωθεί σαν θεσμός, για να αποτελέσει η περιοχή  πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών.

Καβαρλής Δημήτρης

Κυριακή 24 Απριλίου 2011

Μέγαρα:O χορός της Τράτας.

Έντονες προετοιμασίες γίνονται από την δημοτική αρχή να διοργανωθεί για μια ακόμη φορά το πανηγύρι του Χορού της Τράτας.
Στο πανηγύρι το οποίο έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται κάθε Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδας (Τρίτη του Πάσχα), συμμετέχουν τοπικά λαογραφικά σωματεία τα οποία διατηρούν χορευτικά τμήματα. Χορεύονται χοροί από διάφορες περιοχές της χώρας αλλά κυρίαρχο ρόλο έχουν οι τοπικοί χοροί των Μεγάρων με κορυφαίο τον γυναικείο Χορό της Τράτας.
Οι ιστορικοί και λαογράφοι υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος χορός είναι η εξέλιξη του αρχαίου χορού των πεπλοφόρων παρθένων.
Τα μέλη των χορευτικών ομάδων φορούν τοπικές ενδυμασίες. Ιδιαίτερης ομορφιάς είναι η γυναικεία στολή η οποία είναι ιδιαίτερα καλαίσθητη και φέρει κεντήματα με πλούσιο χρυσό διάκοσμο.
Χιλιάδες θεατές κατακλύζουν κάθε χρόνο το ανοιχτό θέατρο της πλατείας Αγ. Ιωάννου Γαλλιλαίου για να παρατηρήσουν το εξαίρετο αυτό θέαμα.

Σάββατο 23 Απριλίου 2011

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

 Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΑΤΖΙΔΙΚΟ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΑΤΖΙΔΙΚΟ

Με μια λαμπρή τελετή υποδέχθηκε η Αθήνα το Άγιο Φως

Με μια λαμπρή τελετή υποδέχθηκε η Αθήνα το Άγιο Φως. Το κυβερνητικό αεροσκάφος, με την ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Δόλλης, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:15 περίπου όπου και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη υποδοχή με απόδοση τιμών Αρχηγού κράτους.
Το Άγιο Φως μετέφερε στην Αθήνα ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου αρχιμανδρίτης Δαμιανός Πάνου, ενώ εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, στην αποστολή συμμετείχε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος.

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Κώστας Μαρκόπουλος, οι βουλευτές Μιχάλης Παντούλας από το ΠΑΣΟΚ, η Ουρανία Παπανδρέου από το ΛΑΟΣ και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόμου.


Το Άγιο Φως θα μεταφερθεί με αυτοκίνητο του υπουργείου Εσωτερικών στον ναό της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και κατόπιν στις Ιερές Μητροπόλεις όλης της χώρας και στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Όλα τα Μεσόγεια θα είναι εκεί και έχουν το λόγο τους!!

ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ στην ΠΑΙΑΝΙΑ(με εκθεσιακά 4μετρα περίπτερα και όπως πάντα υποστηριζόμενο από μεγάλη διαφημιστική καμπάνια)
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έως & 02 ΜΑΪΟΥ ενόψει της εορτής του ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.Φέτος στις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνεται και η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής μιας και οι ημέρες συμπίπτουν και η εκκλησία είναι η κεντρική της πόλης(όπου για 8η χρονιά διοργανώνουμε την Εμποροπανήγυρη).
 ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Καλὴν ἐπ-Ἀνάστασιν Ἕλληνες!

Quantcast

μέρες πο εναι, επα ν κάνω μίαν εχ σ σους ορτάζουν. εχ μου; τίτλος. Τ μοιράστηκε μαζί μου νας φίλος πρ νς τους. ταν καλ εχή. Σ λθος στιγμ μως…
Τί ζομε; Κα πς ζομε; Ο περισσότεροι νθρωποι γύρω μας εναι σχεδν μουδιασμένοι. Κρυμμένοι μέσα στος αυτος τους, ναζητον π τος λλους, τος ποιους λλους, ν κάνουν κάτι. ,τιδήποτε! Ν φωνάξουν, ν γιουχάρουν, ν φτύσουν, ν πετάξουν παπούτσια, γιαούρτια, καφέδρες, τομτες κα κολοκυθάκια. Τώρα τελευταα κα πρσα! Κάτι τέλος πάντων ν κάνουν ο λλοι! 
λοι ο λλοι μως! χι μες! μες δν γίνεται ν κάνουμε κάτι, διότι φταμε! Κι ατ μς γεμίζει νοχές!  
Φταμε πρτα π λα γιατ τος ψηφίσαμε! Διότι τος πιτρέψαμε τόσες δεκαετίες ν μς κβιάζουν κα ν κτίζουν πελατειακς σχέσεις μαζί μας. Διότι τος νεχθήκαμε στν κομπίνα τους κα δν τος καταγγείλαμε! Διότι πίσω π τν νοχή μας ταν δειούλα γι τ ξοχικό, διορισμς το κανακάρη μας, τ κόψιμο το προστίμου π τν φοριακό. 
Φταμε γιατ ταν εδαμε τν πατεώνα γείτονα ν καταπατ τ χωράφι το διπλανο του, κουνήσαμε τ κεφάλι! Δν καταπατοσε τ δικό μας χωράφι! λλ κα σ κάποιες περιπτώσεις πο κατεπάτησε κα τ δικό μας χωράφι, πάλι τν σκασμό βγάλαμε. Πο ν τρέχουμε τώρα; Τόσα ξοδα; Τόσες στορίες; 
Φταμε διότι ταν μς προσπέρασε ὡς σφαίρα  τυπκος μ τν ΠΟΡΣΕ, πο το εχε γοράσει μπαμπάς, δν τν καταγγείλαμε. Κι ς ξέραμε πς μερικ χιλιόμετρα παρακάτω διος τυπκος θ λιωνε στν σφαλτο να νήλικο. κόμη κι ταν τν εδαμε ν τ κάν, πάλι σιωπήσαμε. Ν μν μπλέξουμε. Ν μν νακατευτομε. 
Φταμε γιατί ταν καιγόταν τ δσος πίσω π τ σπίτι μας, δν πιάσαμε ναν κουβ μ νερ γι ν τ σβήσουμε. Κι χι μόνον περιμέναμε π λους τος λλους ν λθουν κα ν μς σώσουν τ σπίτι, λλ δν κάναμε κν τν κόπο ν μαζέψουμε τ δικά μας σκουπίδια π ατ τ δικό μας δσος. 
Φταμε γι τ πάντα! Φταμε πο πάρχουμε! Πο ναπνέουμε! Πο δηγομε! Πο προστατεύουμε τ παιδιά μας! 
Φταμε γι λα….
τσι πιστεύουμε! λλ εναι τσι;
ταν πάρς να παιδάκι κι ρχίσς ν τ διδάσκς πς κόσμος εναι φτιαγμένος γι δυνατούς…. Γι τος πονηρούς… Γι τος γλύφτες…. Τί καταλήγεις ν χς πράξ;  Θ παραδόσς ναν νθρωπο συνειδητοποιημένο στν κοινωνία ναν φουκαρ; ναν φουκαρ πο θ προσπαθήσῃ ν κλέψ κάτι λίγα κι ατς, γι ν μν πεινάσ πο θ κάθεται πάντα στν γωνία του κα θ τρώ καρπαζις π λους σους κλέβουν κάτι λίγα ἠ καὶ πολλά….
, λοιπόν, ατ τ παιδί, πο τ κανες φουκαρ, δν φταίει γι τίποτα. Γι τ μόνο πο φταίει εναι γι τν μ συνειδητοποίησι τν κανοτήτων του. Σ ατ φέρει κάποιαν εθύνη. λλ φρόντισε κπαιδευτής του κα γι τοτο! Το γέμισε τ μυαλ λσπες κα ξερατά! Μ ποτέλεσμα, τ παιδί, πο κατήντησε φουκαρς, κα θεωρητικς θ πρεπε ν σκέπτεται, στοιχειωδς πάντα, χι μόνον ν μν μπορ ν προσλάβ τς πληροφορίες, λλ κόμη κι ἐὰν τ καταφέρ, ν τς φιλτράρ μέσα π διαφόρων χρωμάτων άλους. Κόκκινα, κίτρινα, πράσινα χρώματα, μπαίνουν νάμεσα στ μυαλ του κα στν πληροφορία, γι ν καταλήξ πληροφορία  μία νοστη σούπα! 
Σοπες μυαλά λοιπόν; Μλλον! Σοπες μυαλά, τρόποι σκέψεως, συμπεριφορν…
Κα βλέπεις κάποιον φουκαρ πο ποτ δν κλεψε τίποτα π ποθενά, ν ασθάνεται νοχικ, διότι βγαλε δεύτερο παράθυρο στ καλύβι του. Δν ντιλαμβάνεται πς τ παράθυρα πιβάλλονται κα πς πολιτεία πρεπε ν τ πριμοδοτ!  
Βλέπεις κάποιον λλον φουκαρ ν ασθάνεται νοχικά διότι δν κοψε πόδειξι στν πελάτη του. Κα σως καλς ν ασθάνόταν νοχικά ταν θ εχαμε μίαν ενομουμένη πολιτεία… ταν μως κπαιδευτς (πολιτεία) χει διδάξει τν κλοπή, τότε γι ποιάν κλοπ πάρχει νοχή; Τν κλοπ το κλέψαντος στν κλέπτη; 
Βλέπεις σιωπηλος νθρώπους, σκυμμένους, προσκυνημένους, στριμωγμένους στν γωνία… Σ κάποια γωνία.. λο γωνία κι νοχή… 
λοιπόν ρκε! Τέλος! Δν γεννηθήκαμε γι τέτοιους όλους! 
Ἀλλὰ μᾶς ἔμαθαν νὰ τοὺς παίζουμε! Ὄχι τώρα… Ἀπὸ τότε ποὺ πρὸ ἑκατοντάδων ἐτῶν κάποιοι ἔγιναν «κύριοι κι ἀφέντες» μας… Ποὺ κατάφεραν νὰ ἀποκτήσουν δικαίωμα ζωῆς καὶ θάνάτου ἐπάνω μας. Κι ἀπὸ τότε μᾶς ἐκπαιδεύουν γιὰ νὰ καταλήξουμε φουκαρᾶδες. Δύο εἰδῶν φουκαρᾶδες. Ἀπόλυτοι φουκαρᾶδες. Καὶ λίγο φουκαρᾶδες. Ὑπάρχει κι ἕνα τρίτο εἶδος, οἱ φουκαρᾶδες μὲ πτυχίο! Αὐτοὶ δὲν πιάνονται! Αὐτοὶ ἦταν ἄριστοι μαθητὲς καὶ πῆγαν γιὰ ἰδιαίτερα μαθήματα στὸ τμῆμα ἐκπαιδεύσεως. Κι ἔγιναν ἐκπαιδευστὲς φουκαράδων. Δῆλα δή, κάτι σὰν ὑπεργολᾶβοι τῆς ἐξουσίας.
Ἐμεῖς εἴμαστε τὸ ζητούμενον. Ἐμεῖς οἱ «φουκαρᾶδες»…
Μοῦ ἔλεγε φίλος οἰκονομολόγος πρὸ καιροῦ, πὼς ἐὰν ὑπῆρχε σωστὴ κατανομὴ πλούτου, ἀπὸ τὶς πολιτεῖες πρὸς τοὺς πολίτες, θὰ ἔπρεπε οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν ἐργάζονται περισσότερο ἀπὸ 3-4 ὥρες ἡμερησίως, καὶ μόνον γιὰ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα. Τί θὰ σήμαινε αὐτό; Ἐλευθερία χρόνου γιὰ σκέψι καὶ γιὰ ὅσα χρειάζεται πραγματικῶς ὁ ἄνθρωπος. Θὰ σήμαινε ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη. Πὼς δὲν θὰ ὑπῆρχαν ποὐθενὰ δοῦλοι! ΠΟΥΘΕΝΑ!!!! Οὔτε καὶ φουκαρᾶδες..
Γιὰ ἐτοῦτο καὶ δὲν αἰσθάνομαι καμμίαν ἐνοχή! Καμμίαν συνενοχή! Καμμίαν ἀδράνεια!  Βράζω! Μέσα μου ἔνα καζάνι ἔτοιμο νὰ σκάσῃ! Νὰ ἐκραγῇ! Ὄχι γιατί μὲ πνίγει τὸ δίκαιον. Ἀλλὰ γιατὶ πνίγει μόνον ἐμένα, καὶ κάτι ἀκόμη λιγοστούς,  τὸ δίκαιον. Ἐν ᾦ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς πνίγῃ ὅλους! ΟΛΟΥΣ! Διότι γιὰ πρώτην φορὰ στὴν ζωή μας μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ πάψουμε νὰ εἴμαστε φουκαρᾶδες! Νὰ πάψουμε νὰ εἴμαστε κάτι ποὺ μᾶς ἔμαθαν! Καὶ νὰ ἀναζητήσουμε τὶς χαμένες μας ἀξίες, τὰ χαμένα μας ἰδανικά καὶ τὰ χαμένα ὄνειρα!
Δὲν ἀρκεῖ νὰ φωνάζουμε  «κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο» ! Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ κρατήσουμε γερὰ τὸ Καστελλόριζο! Κι ἀκόμη περισσότερο, νὰ ξέρουμε πὼς δὲν εἶναι χαμένη ὑπόθεσις. Ἀλλὰ ἤδη κερδισμένη! Ἀπὸ ἐμᾶς! 
Δὲν ἀρκεῖ νὰ σκεπτόμαστε πὼς πρέπει νὰ καθαρίσῃ ὁ τόπος ἀπὸ τὰ λαμόγια! Πρέπει νὰ θεωροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας ὑπευθύνους γιὰ τὸ καθάρισμα! Κι ἀκόμη περισσότερο νὰ θεωροῦμε δεδομένον πὼς τὸ καθάρισμα εἶναι δεδομένον!
Δὲν ἀρκεῖ νὰ σκεπτόμαστε πὼς θέλουμε μίαν πολιτεία εὐνομουμένη, δίχως ΛΑΘΡΟεποίκους καὶ ἐχθροπάθειες. Πρέπει νὰ θεωροῦμε τοὺς ἑαυτοὺς ὑπευθύνους γιὰ τὴν εὐνομία! Ὄχι αὐτὴν ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς εἶναι εὐνομία! Ἀλλὰ αὐτὴν ποὺ ἐπιτάσσει ἡ φύσις! Κι ἀκόμη περισσότερο νὰ θεωροῦμε πὼς τὴν ἔχουμε ἤδη κερδίσει, ἐφαρμόζοντάς την στὴν ζωή μας καθημερινῶς.  
Καλὴν ἐπ-Ἀνάστασιν λοιπόν;
Ναί!  Καλὴν ἐπ-Ἀνάστασιν!
Διότι ἡ μεγαλυτέρα Ἀνάστασις-ἐπ-Ἀνάστασις προέρχεται ἀπὸ ἐμᾶς κι ἀπευθύνεται σὲ ἐμᾶς! Ἐγὼ εἶμαι τὸ  κέντρο τοῦ δικοῦ μου κόσμου! Καὶ σὰν κέντρο ποὺ εἶμαι, μόνον τὸν δικὸ μου  κόσμο ὁρίζω. Καὶ μόνον αὐτὸν δύναμαι νὰ κτίσω! Ἀκόμη κι ἐὰν χρειαστῇ πρῶτα νὰ γκρεμίσω πολλά!
Καλὴν ἐπ-Ἀνάστασιν λοιπόν!
Καλὴν ἐπ-Ἀνάστασιν! Διότι ἐὰν δὲν τὸ κάνω ἐγὼ, θὰ παραμείνω ἕνας καϋμένος φουκαρᾶς, γιὰ πολλὲς σφαλιᾶρες, γιὰ λίγες μικρὲς ἡ μεγᾶλες ἁρπακτοῦλες, ἀλλὰ γιὰ πάντα φουκαρᾶς!
Φιλονόη.
Υ.Γ. Ὀρθότερον: Καλὴ ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀνάστασιν! Ἀλλὰ ἀκούγεται καλλίτερα τὸ ἒπ-ἀνάστασις! Διότι ἐὰν δὲν γίνουμε αὐτὸ ποὺ θὰ θέλαμε νὰ εἴμαστε, καμμία ἐπανάστασις δὲν θὰ φέρῃ κάτι καλό! 
ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό Καλειδοσκόπιο

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ από τις ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ.


Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

Ένα παζάρι ...βγαλμένο από την ιστορία.

Πλήθος Χανιωτών,για μια ακόμη χρονιά συνέρρευσαν στο παζάρι που εδώ και δεκαετίες πραγματοποιείτε στην πλατεία των Βουκολιών.
Αμνοερίφια,για την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και λογής-λογής δωράκια για τα αγαπημένα πρόσωπα είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν οι επισκέπτες του παζαριού, ενός εθίμου που έχει τις ρίζες του στο βάθος των χρόνων, απομεινάρι μνήμης θέλετε για τους παλιότερους, και στοιχείο παράδοσης και κουλτούρας που πρέπει να συνέχισε να υφίσταται για τους νέους.

Όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο Δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης:
"το παζάρι των Βουκολιών γίνεται από την εποχή του Μεσοπολέμου κάθε Μεγάλη Παρασκευή και είναι ένα μεγάλο γεγονός για την περιοχή μας.
Διατηρούμε φέτος την παραδοσιακή ζωοπανήγυρη και ο κόσμος που συρρέει από το πρωί το καταξιώνει σε Περιφερειακό Επίπεδο, σαν τόπο συνάντησης των Χανιωτών αυτήν την ημέρα".
http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=13983&cid=299

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

<<Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ>>

Πέμπτη 21 Απριλίου 2011

Έθιμα της Αγίας Μ.Πέμπτης

Η Μ. Πέμπτη είναι η ημέρα του Μυστικού Δείπνου. Tο πρωί γίνεται η Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και λέγεται για τους πιστούς ότι είναι καλό να λάβουν τη μέρα αυτή τη θεία κοινωνία.
Από τη Μεγάλη Πέμπτη, αρχίζουν κυρίως τα πασχαλινά έθιμα.
Από το πρωί οι γυναίκες καταγίνονται με το ζύμωμα. Ζυμώνουν τις κουλούρες της Λαμπρής με διάφορα μυρωδικά και τις στολίζουν με ξηρούς καρπούς και με στολίδια από ζυμάρι. Τα ονόματά τους ποικίλουν ανάλογα με το σχήμα που τους δίνουν.
Λέγονται κουτσούνες, κουζουνάκια, κοφίνια, καλαθάκια, δοξάρια, αυγούλες, λαζαράκια.
Στην Κορώνη, τις λαμπριάτικες κουτσούνες, τις ζυμώνουν με λάδι, μύγδαλα και γλυκάνισο. Βράζουν και δαφνόφυλλα και προσθέτουν το ζουμί για νοστιμάδα. Τις πλάθουν στρογγυλές σαν κουλούρες ή μακρουλές και τις περιπλέκουν μέσα σε ζυμάρι. Βάζουν στη μέση το κόκκινο αυγό και τη στολίζουν με αγκιναρίτσες, πουλάκια, αμύγδαλα και σουσάμι.
Βασική ασχολία της ημέρας είναι και το βάψιμο των Αυγών. Πάσχα δίχως κόκκινα αυγά δε γίνεται. Για αυτό και η Μεγάλη Πέμπτη λέγεται επίσης και Κόκκινη Πέμπτη ή " ΚοκκινοΠέμπτη"
Το βάψιμο των αυγών γίνεται με ορισμένη εθιμοτυπία. Σε πολλά μέρη, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός αυγών που θα βάψουν και οι τρόποι και τα μέσα βαφής που θα χρησιμοποιήσουν.
Σε ορισμένες περιοχές διατηρούν και κάποιες δεισιδαιμονίες: " πχ το δοχείο όπου βάφουν τα αυγά, πρέπει να είναι καινούριο, τη βαφή δεν την βγάζουν από το σπίτι, ούτε επιτρέπεται να τη χύσουν
'Αλλοτε γυναίκες και άντρες ασχολούνταν με το γράψιμο ή το κέντημα των αυγών. Δηλαδή ζωγράφιζαν πάνω στα αυγά με λιωμένο κερί, πουλιά ή διάφορα άλλα σχήματα. Τα κορίτσια βάζουν στα αυγά και φτερά από χαρτί χρωματιστό, τους βάζουν ουρά, μύτη από ζυμάρι σαν πουλί και το κρεμούν από την οροφή.
Το αυγό, που περικλείνει μέσα του μια ζωή, έχει μια δύναμη, που σύμφωνα με μια παλιά αντίληψη, μεταδίδεται σε ανθρώπους, ζώα και φυτά. Την έννοια αυτή έχουν και τα πασχαλινά αυγά, των οποίων η δύναμη ενισχύεται και από κάποια άλλα στοιχεία.
Για παράδειγμα, όλα τα κόκκινα αυγά, δεν έχουν την ίδια χάρη.
" Θαυμαστές ιδιότητες, έχει κυρίως το αυγό της Παναγίας, το πρώτο αυγό που θα βάψουν και θα το βάλουν στο εικονοστάσι του σπιτιού " Με το αυγό της Παναγίας, οι γυναίκες σταυρώνουν τα παιδιά ενώ μερικές φορές το αυγό έχει και κάποιες ανατρεπτικές ιδιότητες. Όπως για παράδειγμα, αν το αυγό είναι τριών χρόνων και τοποθετηθεί στην κοιλιά εγκύου γυναίκας ή ζώου, αποτρέπεται το ενδεχόμενο αποβολής "
Στα χωριά της Καρδίτσας, πιστεύουν ότι το πασχαλινό αυγό έχει θεραπευτικές ικανότητες. Λένε μάλιστα ότι όσοι έχουν αιματώδη στίγματα στο ασπράδι των ματιών τους και σπάσουν το φυλαγμένο από πέρσι πασχαλινό αυγό και βάλλουν επάνω τον κρόκο, θα βρουν τη γιατρειά τους.
Εξαιρετικές ιδιότητες έχουν και τα ευαγγελισμένα αυγά, εκείνα δηλαδή που στέλνονται στην εκκλησία για να λειτουργηθούν.
Στη Σινώπη, βάφονται τόσα αυγά όσα τα άτομα του σπιτιού και ένα της Παναγίας. Το βράδυ τα βάζουν σε ένα κουτάκι και τα πηγαίνουν στην Εκκλησία για να διαβαστούν. Τα τοποθετούν κάτω από την Αγία Τράπεζα και τα αφήνουν εκεί έως την Ανάσταση.
Τα τσόφλια αυτών των αυγών, τα βάζουν στις ρίζες των δέντρων για να πιάσουν όλοι οι καρποί.
Στον ίδιο σκοπό, αποβλέπει και το έθιμο των χωρικών της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το αυγό που θα πρωτοβάψουν τη Μεγάλη Τετάρτη τα μεσάνυχτα, (γιατί τότε βάφονται τα αυγά) θα ταφεί στην πρώτη αυλακιά του χωραφιού, εκεί ακριβώς όπου θα πρωταρχίσει το αλέτρι. Αυτό γίνεται για να βλαστήσει ο σπόρος με τη ζωτική δύναμη που έχει μέσα του το αυγό.
Η σύμπτωση ασκεί πάντα ιδιαίτερη γοητεία στο πνεύμα του λαού. Έτσι όσα αυγά, γεννήσουν οι κότες τη Μεγάλη Πέμπτη, έχουν εξαιρετικά θαυμαστές ιδιότητες και αποτρέπουν κάθε κακό.
Στο Σοποτό των Καλαβρύτων, τα αυγά που γεννιούνται τη Μ. Πέμπτη, τα πηγαίνουν στην Εκκλησία την ίδια μέρα, και αφού διαβαστούν, τα θάβουν πάλι την ίδια μέρα σταυρωτά στο αμπέλι για να μην το τρώει το σκαθάρι ή για να μην πέσει χαλάζι.
Στην Κορώνη, τα φυλάνε στο σπίτι και τα τρώνε όποτε τους πονάει ο λαιμός, γιατί πιστεύουν ότι κάνουν πολύ καλό.
ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ
Το γιατί τα αυγά βάφονται κόκκινα δεν είναι γνωστό. Σύμφωνα με μια παράδοση από την Καστοριά, όταν αναστήθηκε ο Χριστός το είπαν σε μια γυναίκα και αυτή δεν το πίστεψε και είπε.
" Όταν τα αυγά που κρατώ θα γίνουν κόκκινα τότε θα αναστηθεί και ο Χριστός. Και αυτά έγιναν κόκκινα"
Για μερικούς βάφονται κόκκινα σε ανάμνηση του χυμένου αίματος του Χριστού. Για άλλους το κόκκινο χρώμα είναι έκφραση χαράς για το ευτυχισμένο γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου και συνάμα μέσο αποτρεπτικό κάθε κακού.
Αξίζει να αναφερθεί ότι χρωματιστά, κυρίως κόκκινα αυγά, μνημονεύονται στην Κίνα, για γιορταστικούς σκοπούς τον 5ο αιώνα και στην Αίγυπτο το 10ο αιώνα. Το 17ο αιώνα τα βρίσκουμε τόσο στους Χριστιανούς όσο και στους Μωαμεθανούς (Μεσοποταμία, Συρία).
Μερικοί υποθέτουν ότι τα κόκκινα αυγά του Πάσχα, διαδόθηκαν στην Ευρώπη, την Ασία και την Κίνα από ένα έθιμο των Καλανδών. Αλλοι θεωρούν αρχική κοιτίδα τους την Αίγυπτο.
Την ίδια σημασία έχει και η ανάρτηση κόκκινων υφασμάτων από τα παράθυρα την Μεγάλη Πέμπτη.
Στη Μεσημβρία την Κόκκινη Πέμπτη, βάφουν κόκκινα τα αυγά αλλά και ένα πανί. Το κρεμούν έξω από ένα παράθυρο για 40 μέρες. Το πανί αυτό, ονομάζεται κοκκινοπεμπτιάτικο.
Στην Κίο, το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, πριν την ανατολή του Ηλίου σηκωνόταν η νοικοκυρά και κρεμούσε σε ένα από τα ανατολικά παράθυρα του σπιτιού ένα κόκκινο πανί για να το δει ο ήλιος.
Στην Καστοριά, απλώνουν στα παράθυρα κόκκινες βελέντζες και κόκκινα μαντήλια.
Τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν τη Νύχτα διαβάζονται τα δώδεκα Ευαγγέλια και γίνεται η τελετή της Σταύρωσης του Χριστού, η συγκίνηση της λαϊκής ψυχής για το θείο δράμα κορυφώνεται. Σε πολλά μέρη γυναίκες και κορίτσια, διανυκτερεύουν στην εκκλησία, "φυλάγουν και μοιρολογούν το Χριστό" όπως συνηθίζουν να κάνουν για κάθε αγαπημένο τους νεκρό.
Η εξαιρετική ιερότητα των όσων τελούνται στις λειτουργίες της Μ. Πέμπτης και της Μ. Παρασκευής, προσδίδει κατά τη λαϊκή πίστη, σε όλα τα αντικείμενα της λατρείας, (ύψωμα, λάδι, λουλούδια, κεριά) ξεχωριστή θεία δύναμη.
Έτσι, το ύψωμα της Μεγάλης Πέμπτης, οι γυναίκες σε πολλά μέρη της εβδομάδας, το βάζουν σε ένα σακουλάκι που έχει μέσα λουλούδια και το φυλάγουν πίσω από τα εικονίσματα για θεραπευτικές χρήσεις.
Στη Ζάκυνθο, επτά αγνές παρθένες, καθαρίζουν το σιτάρι ανά κόκκο, το πλένουν και το απλώνουν στον ήλιο, το αλέθουν και το ζυμώνουν για να κατασκευάσουν λειτουργία.
Εξίσου θαυμαστές ιδιότητες αποδίδουν και στα κεριά που ανάβουν, όταν διαβάζονται τα Δώδεκα Ευαγγέλια.
Σε πολλά μέρη το κερί αυτό, που μένει άκαυτο, το φυλάνε για φυλαχτό και όταν μπουμπουνίζει το χειμώνα και βρέχει δυνατά, το ανάβουν για να μην πέσει αστροπελέκι.
Η νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, θεωρείται κυρίως από τις γυναίκες, ως η ιδανικότερη στιγμή για τον αγιασμό ειδών καθημερινής χρήσης, για την τέλεση μαγγανειών για την αποτροπή ασθενειών και για την παρασκευή φυλαχτών.
Σε πολλές περιοχές, κάθε οικογένεια φέρνει στην Εκκλησία ψωμί, αλάτι, αυγά και νερό σε φιάλη για να αγιαστούν.
Στη Λήμνο, στην ανάγνωση των Δώδεκα Ευαγγελίων, οι πιστοί τοποθετούν κάτω από την Αγια Τράπεζα μπουκάλια με νερό και τα παίρνουν μόνο τη Λαμπρή. Πλένουν τους ασθενείς με αυτό το νερό και τους σαραντίζουν, δηλαδή τους ραντίζουν 40 φορές με ένα κλωνί βασιλικό. Το ίδιο κάνουν και στα ζώα.
Στα Κούρεντα, τα κορίτσια στην εκκλησία γνέθουν νήματα, διαφόρων χρωμάτων τα οποία δένονται στα κουδούνια των ζώων για να είναι καλά. Τα κόκκινα τα κρατούν και αν τα πρόβατα αρρωστήσουν τους τρυπούν τα αυτιά και περνούν το κόκκινο νήμα για να γιατρευτούν.
Στην Αγιάσο Λέσβου, οι γυναίκες στα Δώδεκα Ευαγγέλια κάθε φορά που τέλειωνε ένα Ευαγγέλιο, έφτιαχναν με το κερί ένα σταυρό. Μάζευαν 12 σταυρούς και τους κολλούσαν στις γωνίες του σπιτιού για να ψοφήσουν οι ψύλλοι και οι κοριοί.
Υπάρχει η κοινή αντίληψη ότι οι ψυχές των νεκρών την Μ. Πέμπτη, όταν ο Σωτήρας κατεβαίνει στον Αδη, λυτρώνονται και ξανασαίνουν. Για αυτό και οι συγγενείς τους την ημέρα αυτή, ή τις επόμενες, επισκέπτονται τα νεκροταφεία και αφήνουν πάνω στους τάφους προσφορές ή μοιράζουν στη μνήμη τους τροφές.
Στο Λοζέτσι της Ηπείρου, τη Μεγάλη Πέμπτη, κάνουν ύψωμα, βράζουν σιτάρι και το πηγαίνουν στην Εκκλησία. Ο παπάς κάνει συλλείτουργο και μνημονεύει τις ψυχές.
Στη Ρόδο, τη Μεγάλη Πέμπτη, στα Δώδεκα Ευαγγέλια, ανάβονται φωτιές με χοντρούς κορμούς πεύκων, στις οποίες τα παιδιά πηδούν και καίνε το Μάρτη τους.
Στις Μέτρες της Θράκης τα παιδιά κάνουν το ομοίωμα του Ιούδα και το περιφέρουν στα σπίτια, ζητώντας καψίδια. Κάθε νοικοκυρά δίδει κλαδιά αμπελιού, λινάτσα ή περιχύνει στο ομοίωμα πετρέλαιο.
Τα παιδιά σηκώνουν τον Ιούδα και τραγουδούν:
" Ράτσα Κεράτς-α/ δως μια κληματσίδα/ να κάψουμε τον Οβριγιό/πόχει πολλή κασίδα/ οβριγιός φορεί φτερό/ στο κεφάλι τ΄το ξερό "
Το ομοίωμα καίγεται την επομένη στον Επιτάφιο. Μόλις ξημερώσει κρεμούν ένα κόκκινο ύφασμα στο ανατολικό παράθυρο του σπιτιού για να το δει ο ήλιος.
Στη Μονή της Πάτμου, το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, γίνεται στο ύπαιθρο αναπαράσταση του ιερού νιπτήρα και της προσευχής του Κυρίου στο Όρος των Ελαιών.
Το βράδυ, την ώρα της ανάγνωσης των Δώδεκα Ευαγγελίων, ανάβουν φωτιά, απομίμηση της φωτιάς στην αυλή του Καϊάφα, όπου ήταν παρών ο Απόστολος Πέτρος.
Η τάση του λαού να μιμείται τα θεία Πάθη είναι έκδηλη.
Στις Κυδωνίες οι πιο θρήσκοι, τρώνε μια φορά τη μέρα, μόνο το μεσημέρι, γιατί μια φορά έγινε ο Μυστικός Δείπνος.
Στην Θράκη, την Κόκκινη Πέμπτη και τις δυο επόμενες, δεν πλένονται ούτε απλώνονται ρούχα, διότι καταστρέφονται τα αμπέλια και τα σπαρτά.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ


ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ από την diadromi


Xρόνια πολλά από τα FILIATRANEWS


Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

Αρκετές παραβάσεις με ανακριβείς και παραπλανητικές ενδείξεις, εντόπισαν τα συνεργεία ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Αρκετές παραβάσεις με ανακριβείς και παραπλανητικές ενδείξεις σε πινακίδες κρεάτων, ψαριών, οπωρολαχανικών, ξηρών καρπών, καθώς και σε καταστήματα εστίασης εντόπισαν τα συνεργεία ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που εντατικοποιεί την παρουσία της στην αγορά, ενόψει του Πάσχα.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία, έχει διαπιστωθεί η παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την τιμή, τη χώρα προέλευσης και το είδος του προϊόντος και έχουν παρατηρηθεί επίσης συχνές αλλαγές ενδείξεων σε πινακίδες και «ψιλά γράμματα» στα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, απέστειλε εγκύκλιό της σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου της χώρας για εντατικοποίηση των ελέγχων σε θέματα ποιότητας των προϊόντων, που έχουν αυξημένη ζήτηση κατά την περίοδο του Πάσχα, όπως: κεριά - λαμπάδες, οινοπνευματώδη ποτά και καύσιμα.

Τρίτη 19 Απριλίου 2011

Αποκάλυψη ΣΔΟΕ:Και τα μεγάλα μαγαζιά πωλούν προϊόντα μπανάνας.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη εργαστηρίου κατασκευής δερματίνων ειδών (τσάντες, ζώνες κλπ), τα οποία είναι προϊόντα απομίμησης γνωστών μεγάλων οίκων του εξωτερικού.

Την … συγκλονιστική αποκάλυψη ότι, εκτός από τον πεζόδρομο της Ερμού, πωλούν προϊόντα-"μαϊμούδες" και στα καταστήματα, με τις πολυτελείς βιτρίνες, τα πανάκριβα ενοίκια και τις υψηλές τιμές, κάνει το ΣΔΟΕ –"δικαιώνοντας" έτσι τους καταστηματάρχες που τόσα χρόνια διαμαρτύρονταν για τον αθέμιτο ανταγωνισμό από πλανόδιους που απλώνουν την πραμάτεια τους μπροστά από την πόρτα τους.

Ενώ στην αγορά αποτελεί κοινό μυστικό ότι δεν τηρούνται εδώ και χρόνια όροι και κανόνες, το Σώμα Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος ανακοίνωσε πως "στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων, διενήργησε έρευνες σε καταστήματα στην οδό Ερμού, με σκοπό τον εντοπισμό παραποιημένων προϊόντων.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη εργαστηρίου κατασκευής δερματίνων ειδών (τσάντες, ζώνες κλπ), τα οποία είναι προϊόντα απομίμησης γνωστών μεγάλων οίκων του εξωτερικού, τα οποία διατίθενταν σε καταστήματα λιανικής πώλησης έναντι εκατοντάδων ευρώ ανά τεμάχιο".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, κατασχέθηκαν 250 τεμάχια δερματίνων ειδών, τόσο από το εργαστήριο όσο και από το κατάστημα λιανικής και διαπιστώθηκε πλήθος σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.
Επιπλέον, άλλο κλιμάκιο του ΣΔΟΕ διενήργησε έλεγχο σε υπόγειο και ισόγειο χώρο πολυτελούς οικίας (!) στον Άλιμο. Εκεί βρέθηκε να λειτουργεί βιοτεχνία παραγωγής ενδυμάτων, στα οποία τοποθετούνταν σήματα επώνυμων οίκων και στη συνεχεία διατίθενταν ως δήθεν αυθεντικά.

Δύο εκ των καταστημάτων λιανικής πώλησης που εφοδίαζαν με τα ενδύματα, ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη. Όλα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας αναζητείται. Παράλληλα ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία του.

Το ΣΔΟΕ διενήργησε έρευνα και στο κέντρο των Αθηνών, σε αποθηκευτικούς χώρους στην οδό Ευριπίδου (αλλιώς γνωστή και ως China-Town της Αθήνας), όπου και βρέθηκαν 4.000 ζεύγη προϊόντων απομίμησης γνωστής αθλητικής εταιρείας, ενώ βρέθηκε και το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής τους, σύμφωνα με το οποίο εισήχθησαν σε εμπορευματοκιβώτιο συνολικής ποσότητα 10.000 ζευγών.

Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και συνεχίζονται οι έρευνες τόσο για τον εντοπισμό της υπόλοιπης ποσότητας, όσο και των άμεσα εμπλεκομένων στην υπόθεση.
newsit

Έμποροι της Κρήτης.

Χαιρετίζει την κίνηση της Περιφέρειας Κρήτης και του Αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη για την πάταξη του παραεμπορίου και προβάλλει την αναγκαιότητα της προσπάθειας όλων μας για την καταπολέμηση του,με την παρακάτω ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης  
Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Λαμπρινού, αποτελεί σταθμό για το χρόνιο πρόβλημα του παραεμπορίου στην Κρήτη.
Γιατί συντονισμένα και σε Παγκρήτιο επίπεδο όλοι οι φορείς εξέφρασαν την βούληση να συνδράμουν και να βοηθήσουν στην υλοποίηση της πολιτικής βούλησης της Περιφέρειας, για την πάταξη του παραεμπορίου με την δημιουργία μικρών συνεργιών, σε όλα τα επίπεδα (πύλες εισόδου, Λιμάνια, Αεροδρόμια, παζάρια, Λαϊκές, παραλίες κ.α. ) και για όλες τις κατηγορίες (ειδών ένδυσης, υπόδησης, εργαλείων, καθισμάτων, παιχνιδιών, δερματίνων ειδών, cd, dvd, οπωροκηπευτικών, φρούτων, ζώων, καυσίμων, τσιγάρων, καλλυντικών κ.α.)
Πιστεύουμε ότι την επόμενη περίοδο ο καθένας από εμάς, από όποια θέση κι αν βρίσκεται, πρέπει να συνδράμει για την λύση του προβλήματος του παραεμπορίου στην περιοχή μας.
Δεν πρέπει κανένας φορέας να μη συμβάλει υπεύθυνα και αποτελεσματικά, στην καταπολέμηση του παραεμπορίου.
Την επόμενη περίοδο κανείς καταναλωτής και εν' όψει των εορτών του ΠΑΣΧΑ, να μην αγοράζει ΤΙΠΟΤΑ χωρίς αποδείξεις και εκτός αγορών ως πράξη ευθύνης απέναντι στον τόπο, να μην αγοράσει κανείς μας προϊόντα «μαϊμού» αμφιβόλου ποιότητας και αξίας ως πράξη ευθύνης απέναντι στα παιδιά μας.
ΚΡΗΤΗ

Ο Καμίνης αφού τα βρήκε με τους αλλοδαπούς προχωρεί και στο Athens Gay Pride 2011.

Όλα τα κάνει ο Δήμαρχος Αθήνας κ.Καμίνης.
Μετά την εξαγγελία του, ότι θα κάνει σύντομα ένα ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ(πολυπολιτισμικό το αποκαλεί) στον Ελαιώνα, προχωρεί σε νέες καινοτομίες και διοργανώνειτη μεγάλη γιορτή στη πλατεία Κλαυθμώνος στις 04 Ιουνίου.
Πράξη κάνει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις «περί σεβασμού στην διαφορετικότητα» ο δήμαρχος Αθηναίων και θα στηρίξει τη φετινή γιορτή των ομοφυλοφίλων. Το «Athens Gay Pride 2011» θα γίνει στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 4 Ιουνίου.

Ο Γιώργος Καμίνης πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση μετά την εξαγγελία του υπουργού Πολιτισμού Παύλου Γερουλάνου για τη διοργάνωση του «Athens Rainbow Week», μιας εβδομάδας που θα είναι αφιερωμένη στους ομοφυλόφιλους της πατρίδας μας, με στόχο την ανάπτυξη του gay τουρισμού.

(Τώρα που κολλάει η φωτο. να ειρωνεύεται τον Κολοκοτρώνη....έχει νόημα!!!!)


ΡΟΜΑ

Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ο ΜΑΪΜΟΥ Α.Μ.Ε.Α.

Επιτήδειος ψευτοΑΜΕΑ ονόματι Θ.Ι. ο οποίος εκτός από σύνταξη του δημοσίου, διατηρεί μαγαζί μεταπώλησης Αιγυπτιακής πατάτας στη Σόλωνος καθώς και άδεια κουλουριών στην οδό Πανεπιστημίου καταχράζεται χρήματα συναδέλφων(και κατόπιν καταγγελιών τους) ήκουσον-ήκουσον, για διοργάνωση 3ήμερης Πασχαλινής Αγοράς(17-18-19 Απριλίου) στο Ζάππειο, λαμβάνει 300 ευρώ με την αιτιολογία ότι τα χρήματα αυτά, πηγαίνουν στις τσέπες κάποιας αντιαιρετικής οργάνωσης,με επικεφαλή κάποιον κ.Ρήγα.
Οι αρχές τι κάνουν;;


Έχασαν το τόπι. Έλαβαν μέρος σε σύσκεψη, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Mεγάλη σημασία αποδίδουν, όπως φαίνεται, οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ στην αντιμετώπιση του παρεμπορίου.
Γι' αυτό και αναζητούν τρόπους καλύτερης συνεργασίας σε επίπεδο υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη Πέμπτη έγινε στην αμερικανική πρεσβεία μεγάλη σύσκεψη, στην οποία, εκτός υψηλόβαθμων παραγόντων της, μετείχαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, του ΣΕΛΠΕ, του υπουργείου Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Τελωνείων του υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του 5ου Τελωνείου Πειραιά Π. Δραμαντάνης, στελέχη πολυεθνικών που αντιπροσωπεύονται και στη χώρα μας, όπως Adidas, Puma, Μαρινόπουλος, Βάρδας κ.λπ., εκπρόσωποι των δήμων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (σ.σ.: από τον Πειραιά ήταν ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δαβάκης) και εκπρόσωποι άλλων φορέων που εμπλέκονται στο εμπόριο.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τρόποι για την καλύτερη αντιμετώπιση του παρεμπορίου, ακόμα και με τροποποιήσεις της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και για τον συντονισμό και τη μεγαλύτερη συνεργασία των διωκτικών αρχών.
Όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη, στόχος δεν είναι μόνο η πάταξη του υπαίθριου παρεμπορίου, αλλά και εκείνου που συντελείται εντός καταστημάτων που είτε λειτουργούν χωρίς άδεια είτε διαθέτουν προς πώληση λαθραία αντικείμενα...
http://www.paron.gr/v3/new.php?id=66051&colid=37&catid=27&dt=2011-04-17%200:0:0

Σύσκεψη στην αμερικανική πρεσβεία για το παρεμπόριο!

Mεγάλη σημασία αποδίδουν, όπως φαίνεται, οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ στην αντιμετώπιση του παρεμπορίου.
Γι' αυτό και αναζητούν τρόπους καλύτερης συνεργασίας σε επίπεδο υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη Πέμπτη έγινε στην αμερικανική πρεσβεία μεγάλη σύσκεψη, στην οποία, εκτός υψηλόβαθμων παραγόντων της, μετείχαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, του ΣΕΛΠΕ, του υπουργείου Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Τελωνείων του υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του 5ου Τελωνείου Πειραιά Π. Δραμαντάνης, στελέχη πολυεθνικών που αντιπροσωπεύονται και στη χώρα μας, όπως Adidas, Puma, Μαρινόπουλος, Βάρδας κ.λπ., εκπρόσωποι των δήμων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (σ.σ.: από τον Πειραιά ήταν ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δαβάκης) και εκπρόσωποι άλλων φορέων που εμπλέκονται στο εμπόριο.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τρόποι για την καλύτερη αντιμετώπιση του παρεμπορίου, ακόμα και με τροποποιήσεις της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και για τον συντονισμό και τη μεγαλύτερη συνεργασία των διωκτικών αρχών.
Όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη, στόχος δεν είναι μόνο η πάταξη του υπαίθριου παρεμπορίου, αλλά και εκείνου που συντελείται εντός καταστημάτων που είτε λειτουργούν χωρίς άδεια είτε διαθέτουν προς πώληση λαθραία αντικείμενα...

Κυριακή 17 Απριλίου 2011

Για όλους εσάς που το παζάρι αλλά και το χάζι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ταξιδιού σας.

 Για όλους εσάς που το παζάρι αλλά και το χάζι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ταξιδιού, αποκτήστε μοναδικά souvenirs με μία χούφτα χρήματα στις υπαίθριες αγορές όλου του κόσμου!
Mercat Gotic, Βαρκελώνη -Ισπανία
Κάθε Πέμπτη στην Placa Nova, μια ανάσα από τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της
Βαρκελώνης, οργανώνεται μία μικρή ισπανική φιέστα. Σαγηνευτικά κοσμήματα-αντίκες,
αξιαγάπητα λούτρινα κουκλάκια άλλης εποχής και αφίσες της πόλης από το 1950
αποδεικνύονται επάξιοι εκπρόσωποι του εκρηκτικού ταμπεραμέντου της πόλης.
Πότε: Κάθε Πέμπτη από τις 9:00-20:00. (Placa Nova, www.barcelonaturisme.com)

Marche aux Puces de St. Ouen, Παρίσι -Γαλλία
Στη βόρεια πλευρά της Πόλης του Φωτός και χωρίς να θυμίζει ιδιαίτερα μία τυπική
υπαίθρια αγορά, θα σας γοητεύσει με την πληρότητα των αγαθών που διαθέτει. Αποτελεί
μία από τις παλαιότερες αγορές του κόσμου, με τα περισσότερα προϊόντα να έχουν
σχετικά «τσιμπημένες» τιμές. Ωστόσο θα συναντήσετε από εκπληκτικά μπαρόκ έπιπλα και
βασιλικούς πολυελαίους, μέχρι τα πρώτα περιοδικά γαλλικής μόδας που κυκλοφόρησαν
στις αρχές του 20ού αιώνα.
Πότε: Από Σάββατο έως Δευτέρα από τις 7:00-19:30. (Avenue de la Porte de Clignancourt,
18th Arr., www.marchesauxpuces.fr)

Marche aux Puces de la Porte de Vanves, Παρίσι -Γαλλία


Αυτή η μικρή αλλά υπέροχη αγορά στην καρδιά του Παρισιού συνιστά κοινό μυστικό
όσων θαυμάζουν τις αντίκες. Εδώ οι μικροπωλητές του St. Ouen «κρύβουν» μερικά από
τα παλαιότερα κομψοτεχνήματα που έχουν στη διάθεσή τους, όπως γυάλινα σερβίτσια
και χειροποίητα διακοσμητικά από τη Γαλλική Επανάσταση. Επίσης οι τιμές είναι αισθητά
χαμηλότερες σε σχέση με την αγορά του St. Ouen.
Πότε: Το Σαββατοκύριακο από τις 9:00-17:00.
(Ave. Marc Sangier & Ave. Georges Lafenestre 14th Arr. www.pucesdevanves.typepad.com)

Portobello Road Market, Λονδίνο -Αγγλία
Μέσα στη στοά της Central Gallery, στην περιοχή Portobello του δυτικού Λονδίνου,
στήνεται τα ξημερώματα κάθε Σαββάτου ένα σαγηνευτικό παιχνίδι αγοραπωλησίας
μοναδικών αντικειμένων. Μην αργήσετε καθώς το «σοβαρό» παζάρι γίνεται μέχρι τις 9 το
πρωί. Επιπλέον μην αγνοήσετε τους πωλητές που βρίσκονται στο δρόμο ακριβώς έξω από
τη στοά, καθώς ίσως εκεί σας περιμένουν οι πραγματικές ευκαιρίες.
Πότε: Το Σάββατο από τις 4:00-16:00.
(Road Portobello, www.portobelloroad.co.uk.)

San Telmo Flea Market, Μπουένος Άιρες -Αργεντινή

 Ερχόμενος την Κυριακή στην Πλατεία Dorrego στο San Telmo του Buenos Aires, έχεις την
αίσθηση ότι όλος ο πληθυσμός της πόλης έχει μετακομίσει σε αυτή τη μικρή, γραφική
συνοικία, όπου εκτίθενται δεκάδες μικρές ή μεγαλύτερες αντίκες όλων των ειδών.
Επισκεφθείτε το κατάστημα Gil Antiguedades στο νούμερο 412, με τα εκθαμβωτικά, vintage
ρούχα μερικών διάσημων αργεντινών σχεδιαστών που λάτρευε η θρυλική Eva Peron.
Πότε: Την Κυριακή από τις 10:00-17:00.
(Plaza Dorrego, Defensa and Avda, Humberto 1, www.feriadesantelmo.com)

Hell's Kitchen Flea Market, Νέα Υόρκη -Η.Π.Α.
Αφού λατρεύτηκε από δεκάδες φανατικούς νεοϋορκέζους συλλέκτες, το διάσημο Antiques
Garage όδευσε σε κατάργηση, αν και προς το παρόν καλά κρατεί ανάμεσα σε δύο από τους
πιο πολυσύχναστους δρόμους του Μανχάταν. Σε αυτό το τσιμεντένιο πάρκιγκ θα βρείτε
μία καλή μείξη από αντίκες, vintage ρούχα, αλλά και νόστιμο φαγητό του δρόμου, όλα σε
αρκετά συμφέρουσες τιμές.
Πότε: Το Σαββατοκύριακο από τις 9:00-17:00.
(West 39th Str. & 9th Avenue, www.hellskitchenfleamarket.com)

Casa Βarata Flea Market, Ταγγέρη - Μαρόκο

Εάν ανήκετε στην κατηγορία των ατρόμητων και γενναίων επισκεπτών, τότε αξίζει να
περάσετε από αυτήν την υπαίθρια αγορά της Ταγγέρης στο δυτικό Μαρόκο, μια ανάσα από
την κεντρική λεωφόρο του Μοχάμεντ του 5ου. «Αφυπνίστε» τη δημιουργικότητά σας και
μετατρέψτε μικρά τσίγκινα φαναράκια σε υπέροχες vintage λάμπες ή μεταλλικές σκάφες
πλυσίματος σε πληθωρικά έπιπλα για το σπίτι.
Πότε: Από Σάββατο έως Πέμπτη από τις 9:00-20:00.
(Ave. Abou Kacem Sebti & Ave. Faycal Ben Abdel Aziz, www.visitmorocco.com)

Khan El-Khalili, Κάιρο -Αίγυπτος
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα παζάρια σε ολόκληρο τον κόσμο και βρίσκεται
ανάμεσα στις δύο κεντρικότερες οδούς του Καΐρου. Μέσα στα δεκάδες δαιδαλώδη
στενάκια θα χρειαστεί να «ισορροπήσετε» ανάμεσα σε μικροπωλητές που διαλαλούν
τα εμπορεύματά τους, καροτσάκια γεμάτα γυαλικά που κάνουν παράτολμους ελιγμούς
και τους μπερδεμένους ρυθμούς από τα κύμβαλα των εμπόρων, που ελπίζουν έτσι να
προσελκύσουν πελάτες. Οι ντόπιοι ψωνίζουν συνήθως στη βόρεια και τη δυτική πλευρά της
αγοράς, κοντά στο Al Badistan, όπου οι τιμές είναι συνήθως χαμηλότερες.
Πότε: Όλες τις μέρες από τις 7:00-19:00 (www.egypt.travel)
Tips:
 • Να έχετε πάντα μαζί σας μετρητά καθώς οι πιστωτικές κάρτες δεν αποτελούν τονπιο ενδεδειγμένο τρόπο πληρωμής.
 • Να ελέγχετε τις ώρες λειτουργίας των αγορών.
 • Εάν βρέχει, πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ανθεκτικά παπούτσια. Αυτές οι αγορέςδεν κλείνουν εξαιτίας μίας βροχής, όσο δυνατή και να είναι αυτή.
 • Να είστε εξοπλισμένοι με χαρτί και μολύβι. Εάν δε μιλάτε τη γλώσσα των ντόπιων,παζαρέψτε μαζί τους γράφοντας και σβήνοντας αριθμούς.
 • Καταγράψτε το νούμερο του πάγκου που σας ενδιαφέρει, ώστε να μην χάσετε πολύτιμο χρόνο εάν σκοπεύετε να γυρίσετε πίσω σε αυτόν.
 • Ρωτήστε πάντα εάν υπάρχει κάποια βλάβη ή πρόβλημα στο προϊόν που σας ενδιαφέρει. Εάν δεν το κάνετε, οι πωλητές δεν είναι υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουν σχετικά.
 • Η ευγένεια και το χαμόγελο θα σας βοηθήσουν αφάνταστα και μπορεί να σας προσφέρουν «γενναίες» εκπτώσεις -ακόμη και 30% κάτω από την αναγραφόμενη τιμή.
 • Εάν δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, μην κάνετε σαν τρελοί! Εάν ο πωλητής αντιληφθεί το ενδιαφέρον ή τον ενθουσιασμό σας, μπορεί να σας ζητήσει περισσότερα χρήματα.
 • Καλό είναι να γνωρίζετε κάποιες φράσεις-κλειδιά στην τοπική γλώσσα όπως τα «πόσο κοστίζει αυτό;» ή «τι ακριβώς είναι αυτό», προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αγοραπωλησίας.
 • Μην αγοράσετε το πρώτο πράγμα που θα δείτε, καθώς στον διπλανό πάγκο μπορεί να υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε χαμηλότερη τιμή.
 • Μην εκθέτετε σε κοινή θέα το πορτοφόλι σας, καθώς χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να αρπάξει κάποιος όλες τις οικονομίες σας. Να θυμάστε συνεχώς ότι οι αγορές αποτελούν τόπο συγκέντρωσης διάφορων επίδοξων κλεφτών.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ από τον ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Εύχεται σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!
<<ΚΛΙΚ ΕΔΩ!!!>>

Έψαχναν και το αυγό και τα καλάθια στην Κέρκυρα.

Tην προηγούμενη Πέμπτη 14 Απριλίου μετέβη εκτάκτως αεροπορικώς στη Κέρκυρα ο Πρόεδρός μας κ. Ντόλος Νεκτάριος σχετικά με τη περιβόητη <<ΑΥΓΟΥΛΟΧΩΡΑ>> στο εκθεσιακό κέντρο του νησιού, για να δει από κοντά τη διοργάνωση και τη πιθανή συνεργασία για τέλεση Εμποροπανήγυρης στον ίδιο χώρο.
Αυτό που αντίκρισε...
...δηλαδή ένας άδειος εκθεσιακός χώρος λίγες ώρες προ της έναρξης καθώς και ο κακός τρόπος διοργάνωσης του όλου εγχειρήματος, τον ώθησαν λίγο αργότερα χαριτολογώντας στο αεροδρόμιο του νησιού και μόλις προσγειώθηκε κάποιο αεροπλάνο από το εξωτερικό, με την αφισούλα στα χέρια του,  να προσκαλεί τον κόσμο στην ΑΥΓΟΥΛΟΧΩΡΑ την οποία και φυσικά ουδείς γνώριζε.

Γράψαμε τη δική μας ιστορία!!!


Έγραψαν τη δική τους ιστορία την ΤΡΙΤΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΠΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ  <<ΟΧΙ>> ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΜΕ για το πιο σεβαστό αγαθό.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ!!!

Οι θέσεις μας:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του άρθρου 16 του Ν.3769/2009
περί της ΚΛΗΡΩΣΗΣ των ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ.

Σάββατο 16 Απριλίου 2011

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

Το Άγιο Πάσχα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας
Θράκη
Στις Μέτρες της Θράκης, τα παιδιά φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα και το περιφέρουν στα σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την επομένη στον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη Παρασκευή η πομπή του Επιταφίου σταματά έξω από ένα παρεκκλήσι, εκεί όπου βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί ο Ιούδας. Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο ανάβουν τη φωτιά και καίνε το ομοίωμα. Αργότερα θα πάρουν μια χούφτα από εκείνη τη στάχτη και θα τη ρίξουν στα μνήματα.
Μακεδονία
Με ένα κόκκινο πανί, που συμβολίζει το αίμα του Χριστού, απλωμένο στο μπαλκόνι ή το παράθυρο, ξεκινούν τη Μεγάλη Πέμπτη οι προετοιμασίες για τη βραδιά της Ανάστασης, ενώ την ίδια ημέρα οι νοικοκυρές βάφουν τα κόκκινα αυγά.
Παλαιότερα στη Μακεδονία η νοικοκυρά έβαζε το πρώτο αυγό στο εικονοστάσι, απ’ όπου το έβγαζε με την πυροστιά μόνο όταν έβρεχε ή άστραφτε, για να «ξορκίσει» το χαλάζι και τις πλημμύρες. Σε κάποια χωριά της Μακεδονίας, όπως  οι Ελευθερές, μέχρι πριν από λίγα χρόνια σημάδευαν το κεφάλι και την πλάτη των μικρών αρνιών με τη μπογιά που είχε χρησιμοποιηθεί για το βάψιμο τον αυγών.
Όσο το κόκκινο πανί ήταν κρεμασμένο στο μπαλκόνι ή το παράθυρο, οι γυναίκες δεν έπλεναν ούτε και άπλωναν ρούχα, γιατί το θεωρούσαν κακό σημάδι, ενώ τα πρώτα αυγά που έβαφαν τα έστελναν μαζί με τσουρέκια στα πεθερικά τους.
Στη Θάσο στην Κοινότητα Λιμεναρίων διατηρείται το πανάρχαιο έθιμο «Για βρέξ’ Απρίλη μ’», που γιορτάζεται την Τρίτη του Πάσχα. Συγκροτήματα απ’ όλη την Ελλάδα χορεύουν δημοτικούς χορούς.
Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής έχουν το έθιμο «Του μαύρου νιου τ’ αλώνι», που γιορτάζεται την Τρίτη του Πάσχα. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την εκφώνηση του πανηγυρικού, οι γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά πιάνονται όλοι οι κάτοικοι και συχνά ο χορός έχει μήκος τετρακόσια μέτρα. Τραγουδούν και χορεύουν όλα τα Πασχαλινά τραγούδια και τελειώνουν με τον «Καγκέλευτο» χορό, που είναι η αναπαράσταση της σφαγής 400 Ιερισσιωτών από τους Τούρκους, κατά την επανάσταση του 1821. Ο χορός περνά κάτω από δάφνινη αψίδα όπου υπάρχουν δύο παλικάρια με υψωμένα σπαθιά και στη μέση του τραγουδιού διπλώνεται στα δύο με τους χορευτές να περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για τον τελευταίο χαιρετισμό. Κατά την διάρκεια της γιορτής μοιράζεται, καφές που βράζει σε μεγάλο καζάνι «ζωγραφίτικος», τσουρέκια και αυγά.
Στο Λιτόχωρο Πιερίας την Μ.Πέμπτη το βράδυ στολίζονται οι επιτάφιοι που φτιάχνονται από ανύπαντρες κοπέλες, οι οποίες όλη την Σαρακοστή φτιάχνουν λουλούδια από ύφασμα. Την Μ. Παρασκευή το βράδυ γίνεται στο παζάρι η συνάντηση των Επιταφίων που συνοδεύονται από χορωδίες Λιτοχωριτών.
Κεντρική Ελλάδα
Στην Αράχωβα, ανήμερα του Πάσχα ξεκινάει η περιφορά της Εικόνας του Αγίου Γεωργίου την οποία συνοδεύουν περί τα 500 άτομα ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές. Την επομένη πραγματοποιείται αγώνας δρόμου των γερόντων (ανηφορικός δρόμος), οι οποίοι ξεκινούν από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και φτάνουν στο λόφο. Ακολουθούν χορευτικά συγκροτήματα και το απόγευμα χορεύουν γυναικείοι χορευτικοί σύλλογοι. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με κλέφτικα αγωνίσματα, όπως το σήκωμα της πέτρας.
Στη Λιβαδειά, το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της πόλης, είναι το γνωστό «Πάσχα της Λιβαδειάς», με τους νέους της πόλης να συμμετέχουν στο έθιμο του «λάκκου». Μετά την Ανάσταση και πριν ξημερώσει οι κάτοικοι ετοιμάζουν την φωτιά. Ένας, κάνοντας το σταυρό του, βάζει φωτιά στο σωρό με τη λαμπάδα της Αναστάσεως. Με ραντίσματα νερού και συχνό χτύπημα με ένα μακρύ ξύλο, η θράκα είναι έτοιμη για να ψηθούν τα αρνιά. Το γλέντι διαρκεί μέχρι το απόγευμα και συμπληρώνεται με τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων και την καύση πυροτεχνημάτων.
Στο Αιτωλικό, την Μ.Παρασκευή πολλοί προσκυνητές επισκέπτονται το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται ο Επιτάφιος, ιστορικό κειμήλιο του 13ου-14ου αιώνα. Την Κυριακή του Πάσχα κάθε γειτονιά, είναι μία μεγάλη υπαίθρια ψησταριά, όπου ο χορός και το τραγούδι έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ προσφέρονται κρασί και παραδοσιακοί μεζέδες δωρεάν.
Στη Ναύπακτο, το βράδυ της Μ.Παρασκευής, πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, ακολουθούν την περιφορά του Επιταφίου, σχηματίζοντας πομπές, οι οποίες διέρχονται από το λιμάνι, όπου είναι αναμμένες δάδες ειδικά τοποθετημένες στις τάπες του Κάστρου, γύρω από το λιμάνι. Στο μέσον της εισόδου του λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι παρουσιάζοντας μία φαντασμαγορική εικόνα. Το έθιμο συνδυάζει τη θρησκευτική μυσταγωγία με την ηρωική προσπάθεια του μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να πυρπολήσει τη τουρκική ναυαρχίδα στο χώρο αυτό.
Πελοπόννησος
Στο Λεωνίδιο, το πιο εντυπωσιακό έθιμο της περιοχής είναι, όταν το βράδυ της Ανάστασης γεμίζει ο ουρανός από φωτεινά «αερόστατα», τα οποία ανυψώνονται από τους πιστούς κάθε ενορίας.
Στην Καλαμάτα, αναβιώνει ένα έθιμο, που πηγάζει από τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821, ο διαγωνισμός των «μπουλουκιών». Οι διαγωνιζόμενοι με παραδοσιακές ενδυμασίες και οπλισμένοι με σαΐτες, δηλαδή με χαρτονένιους σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, επιδίδονται σε σαϊτοπόλεμο, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.
Κυκλάδες
Στην Κύθνο, το πιο επιβλητικό έθιμο του νησιού είναι αυτό της «Κούνιας». Την Κυριακή του Πάσχα, στην πλατεία του νησιού, στήνεται μία κούνια, στην οποία κουνιούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Αυτός ή αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων για γάμο. Το βράδυ του Μ.Σαββάτου επικρατεί το έθιμο του «συχώριου», δηλαδή όλοι όσοι έχουν πεθαμένους συγγενείς φέρνουν στην εκκλησία ψητά, κρασί και ψωμί, τα οποία έχει «διαβάσει» ο παπάς και τα προσφέρουν στους επισκέπτες και στους κατοίκους του νησιού.
Η Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο το Πάσχα. Οι δύο θρησκευτικές της κοινότητες, η Ορθόδοξη και η Καθολική, γιορτάζουν συγχρόνως τις μέρες του Πάσχα. Οι Επιτάφιοι των Καθολικών στην Ανω Σύρο ξεκινούν από τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Στην Ερμούπολη ο επιτάφιος των Καθολικών ξεκινάει από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστών, οι επιτάφιοι των Ορθοδόξων, από τις ενορίες Αγίου Νικολάου, της Κοιμήσεως και τη Μητρόπολη της Μεταμορφώσεως. Κατά την περιφορά τους συναντώνται στην κεντρική πλατεία Μιαούλη, όπου γίνεται κατανυκτική δέηση.
Στην Πάρο, η περιφορά του Επιταφίου της Μάρπησσας, παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς κατά την διάρκειά της, γίνονται δεκαπέντε περίπου στάσεις. Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα σημείο του βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης και την Ανάσταση. Τα μεσάνυκτα του Μ. Σαββάτου, το νησί γεμίζει από φώτα και τον θόρυβο των αμέτρητων πυροτεχνημάτων.
Δωδεκάνησα
Στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, επίκεντρο των τελετών και ακολουθιών αποτελεί ο «Νιπτήρας». Στολίζεται με λαμπρές βάγιες και ποικιλία ανοιξιάτικων λουλουδιών. Την Μ.Πέμπτη γίνεται αναπαράσταση του «Μυστικού Δείπνου» του Νιπτήρα σε κεντρική πλατεία της Χώρας. Το Μ. Σάββατο το βράδυ πριν από την Ανάσταση, το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωικό εξάμετρο με κώντιο και την Κυριακή του Πάσχα, στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς.
Στη Ρόδο, το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν τον «Λάζαρο», συγκεντρώνοντας χρήματα και αυγά για τους ιερείς. Παλαιότερα, κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο χωράφι του να εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιαναν θα μαραινόταν. Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για το άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο των κουλουριών. Του Λαζάρου, επίσης, σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, «τα Λαζαράκια», συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα του Λαζάρου που ήταν τυλιγμένο στο σάβανο.
Στην Κω, ενώ οι μεγάλοι ασχολούνται με τις πασχαλινές δουλειές και τον εκκλησιασμό, τα παιδιά προετοιμάζονται για την Ανάσταση. Παίρνουν μεγάλα κλειδιά από εκείνα που είχαν οι παλιές κλειδαριές, δένουν με ένα σχοινί το κλειδί με μπαρούτι και βάζουν το καρφί στην τρύπα του κλειδιού, το βράδυ της Ανάστασης το χτυπούν δυνατά στον τοίχο για να εκπυρσοκροτήσει. Αλλοι κόβουν μακριές λωρίδες χαρτιού, βάζουν στην άκρη της κάθε λωρίδας μπαρούτι και ένα φυτίλι, την τυλίγουν τριγωνικά, ώστε να προεξέχει το φυτίλι που το ανάβουν και από την ώρα που ο παπάς λεει το «Χριστός Ανέστη». Το πρωί του Μ. Σαββάτου, η εκκλησία στρώνεται με μικρά μοβ μυρωμένα λουλούδια του βουνού που λέγονται λαμπρές. Οι νοικοκυρές φτιάχνουν τις λαμπρόπιττες και το γεμιστό αρνί.
Στη Χίο, ο ρουκετοπόλεμος είναι ένα παλιό Βρονταδούσικο έθιμο που έχει τις ρίζες του στην τουρκική κατοχή. Αρχικά, οι κάτοικοι των ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, εκκλησιών που βρίσκονται αντικριστά, έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια. Με το πέρασμα του χρόνου όμως αυτά εξελίχθηκαν σε αυτοσχέδιες ρουκέτες, βεγγαλικά, φτιαγμένα από νίτρο, θειάφι και μπαρούτι. Η προετοιμασία των ρουκετών αρχίζει μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες την επόμενη χρονιά. Οι ποσότητες, τα τελευταία χρόνια, φτάνουν στις μερικές χιλιάδες και το θέαμα που δημιουργείται από τις ρουκέτες που εκτοξεύονται στον ουρανό του Βροντάδου το βράδυ της Ανάστασης είναι φαντασμαγορικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των παρευρισκομένων, έτσι ώστε να διασωθεί το έθιμο.
Επτάνησα
Στην Κέρκυρα, την Μ.Παρασκευή ξεκινά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, ο Επιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι της 9.30 το βράδυ, από κάθε εκκλησία βγαίνει ο Επιτάφιος με την απαραίτητη μπάντα της ενορίας, τις χορωδίες, τους πιστούς. Τελευταίος βγαίνει ο μεγαλοπρεπέστατος επιτάφιος της Μητρόπολης. Στις 9 το πρωί γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς το 1574 οι Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους ορθοδόξους την περιφορά του την Μ.Παρασκευή, και από τότε οι Κερκυραίοι πραγματοποιούν την περιφορά μαζί με το Σεπτό Σκήνωμα του Αγίου. Είναι η πιο παλιά και πιο κατανυκτική Λιτανεία που βγαίνει σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον Κερκυραϊκό λαό από την σιτοδεία.
Στις 11 το πρωί του Μ. Σαββάτου ο κόσμος περιμένει την πρώτη Ανάσταση. Όταν τελειώνει η ακολουθία στη Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες των εκκλησιών και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες, πήλινα δοχεία (μπότιδες) στους δρόμους, με μεγάλο κρότο. Αυτό το έθιμο έχει τις ρίζες του στο χωρίον του Ευαγγελίου «Συ δε Κύριε Ανάστησόν με ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως».
Ένα άλλο Κερκυραϊκό Πασχαλινό έθιμο που αναβιώνει είναι το «Μαστέλο» (βαρέλι). Στην «Pinia» και κάτω από την Μεταλλική Κουκουνάρα που κρέμεται ασάλευτη μαζεύονται οι Φακίνοι, οι αχθοφόροι της πόλης, οι Πινιαδώροι, οι οποίοι τοποθετούσαν στη μέση του πεζοδρομίου ένα ξύλινο βαρέλι. Το στόλιζαν με μυρτιές και βέρντε, του έβαζαν νερό και αυτοί σκορπισμένοι στο γύρο χώρο, παρακαλούσαν τους περαστικούς, που αυτή την ώρα ήταν πάρα πολλοί, να ρίξουν νομίσματα για ευχές στο νερό. Όταν πλησίαζε η ώρα της πρώτης Ανάστασης, οι Πηνιαδώροι σκορπισμένοι στην περιοχή της Πιάτσας κυνηγούσαν να βρουν κάποιον να τον ρίξουν στο βαρέλι. Αυτός μουσκίδι έβρεχε τον κόσμο γύρω του, ενώ περνούσαν οι μπάντες μας, παίζοντας το αλέγκρο μαρς «Μη φοβάστε Γραικοί». Στο τέλος έβγαινε ο βρεγμένος με γέλια και χαρές και έπαιρνε τα χρήματα που είχε το βαρέλι.
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γίνεται η Ανάσταση στην Ανω Πλατεία. Όλα τα παράθυρα των γύρω σπιτιών είναι ανοιχτά με κεράκια αναμμένα. Τα παράθυρα των μεγάλων εξαορόφων σπιτιών, μαζί με το καταπληκτικό θέμα των χιλιάδων κεριών και των πιστών που παρακολουθούν την τελετή της Ανάστασης στη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας, συνθέτουν μία μεγαλειώδη εικόνα. Η Αναστάσιμος Ακολουθία συνεχίζεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Την Κυριακή του Πάσχα κάθε εκκλησία, όπως συμβαίνει και με τους Επιταφίους, βγάζει την Ανάσταση με φιλαρμονικές, σχολεία, προσκόπους και χορωδίες.
Στη Ζάκυνθο, η κατανυκτική ατμόσφαιρα και οι ιδιαιτερότητες του «Ζακυνθινού Πάσχα» με τα ιδιόμορφα «αντέτια» (έθιμα) το κάνουν να είναι ξεχωριστό. Το μεσημέρι της Μ.Παρασκευής, πλήθος πιστών συμμετέχει στην περιφορά του Εσταυρωμένου που διασχίζει όλη την πόλη. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων, η περιφορά του Επιταφίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες του Μ.Σαββάτου, ενώ με την ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης σηκώνει την Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας, ο Δεσπότης αφήνει ελεύθερα άσπρα περιστέρια ενώ από το καμπαναριό πετάνε στο δρόμο πήλινα δοχεία, όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού από τα παράθυρά τους.
Στη Λευκάδα, το βράδυ της Μ.Παρασκευής γίνεται στον κεντρικό δρόμο της πόλης, με κατάληξη την παραδοσιακή, ενετική, κεντρική πλατεία, η περιφορά των Επιταφίων των ενοριών, συνοδεία Φιλαρμονικής. Το Μ.Σάββατο το πρωί, η Φιλαρμονική παίζει στους δρόμους της πόλης χαρούμενους σκοπούς, ενώ οι νοικοκυρές πετούν και σπάζουν έξω από τα σπίτια τους διάφορα πήλινα αγγεία.
Κρήτη
Πριν την ανάσταση, στις Γκαγκάλες Ηρακλείου, όλα τα παιδιά του χωριού μαζεύουν ξύλα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να καεί και τα αφήνουν στο προαύλιο της εκκλησίας. Την παραμονή της Ανάστασης σχηματίζουν ένα βουνό από τα ξύλα και στην κορυφή έχουν ένα σκιάχτρο με ένα παλιό κουστούμι που υποτίθεται ότι είναι ο Ιούδας και την ώρα που ο παπάς λεει το «Χριστός Ανέστη» βάζουν φωτιά και τον καίνε. Η νύχτα γίνεται μέρα από τα πυροτεχνήματα, η καμπάνα του χωριού χτυπά συνεχώς και οι παλιότεροι λένε ότι όταν αυτοί ήταν μικροί δεν άφηναν για τρία μερόνυχτα την καμπάνα να σταματήσει για το καλό.

Template Design by Psykos Dimitris