" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙANAKOINΩΣΗ
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σας γνωρίζουμε ότι από την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011 έως και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011 και ώρες 09.30 έως 13.00 η υπηρεσία μας θα παραλαμβάνει αιτήσεις ενδιαφερομένων για συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά του Δήμου μας.
Την Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2011, την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2011 και την Τρίτη 26 Απριλίου 2011 ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται αιτήσεις.
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΝ 5Ο ΟΡΟΦΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Η άδεια συμμετοχής στην Κυριακάτικη αγορά χορηγείται σε όσους κατοικούν στο Δήμο Πειραιά τα τελευταία δύο (2) έτη.
α) Οι επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές ( υπαίθριοι πωλητές ). 
β) Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές.
γ) Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
δ) Όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου ή πλανόδιου ). 
ε) Σε λοιπούς, υπό τη προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση(χορηγείταιαπότηνυπηρεσία). 
2) Δύο(2)φωτογραφίες 
3) Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας του Δήμου Πειραιά (χορηγείται από τις κατά
τόπους Διευθύνσεις Δημοτικής Αστυνομίας ) 
4) Υπεύθυνη δήλωση ( χορηγείται από την Υπηρεσία ) 
5) Άδειακαιφωτοτυπία(περιπτώσειςβ,γ,δ)
6) Οποιοδήποτεστοιχείοαποδεικνύειτηνυπαίθριαδραστηριότητα(περίπτωσηα) 
7) Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ ότι « η έναρξη άσκησης επιτηδεύματος είναι ενεργή,
χωρίς διακοπή μέχρι και σήμερα » ( περιπτώσεις α,β,γ,δ )
8) Ταυτότητακαιφωτοτυπία
9) ΕκκαθαριστικόΕφορίαςκαιφωτοτυπία 
10)Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν
(περιπτώσεις α, β, γ, δ )
11) Φορολογική ενημερότητα ( περίπτωση ε ) 
12) Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου ( 2ος όροφος ) 13)Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία και φωτοτυπία, από το οποίο
αποδεικνύεται ότι ο αιτών ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες : • Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67 % και τυφλοί • Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα • Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου Ν.1370/1944
• Άτομα με αναπηρία πάνω από 50 % που δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα
• Γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
• Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλινοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.
• Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια των ΟΤΑ.
Μετά την οριστική επιλογή, οι δικαιούχοι της περίπτωσης ε ́, πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία μας τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής έναρξης ή μεταβολής για επέκταση δραστηριότητος
2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν
Και οι
1. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας, άδεια ικανότητας οδηγού για το όχημα που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί. 3. Βιβλιάριο υγείας
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Στις περιπτώσεις δικαιούχων με αναπηρία με ποσοστό άνω του 50 % το πρόσωπο που θα αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο της άδειας πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας:
1. Βεβαίωση εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 2. Άδεια ικανότητας οδηγού και φωτοτυπία (καντίνα )
Ο Δήμος θα αναλάβει την κατασκευή ομοιόμορφων πάγκων, το κόστος των οποίων θα καταβάλλει ο κάθε δικαιούχος με την παραλαβή της άδειας. Για το τέλος της άδειας και το κόστος των πάγκων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση και μέσω του site του Δήμου.
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι περισσότερες από τον αριθμό των αδειών, για την επιλογή των δικαιούχων θα γίνει Δημόσια κλήρωση . Επίσης την ίδια ημέρα θα διενεργηθεί κλήρωση και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας συμμετοχής στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.
Για την ημερομηνία της κλήρωσης θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση και μέσω του site του Δήμου.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris