" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Kανονισμός λειτουργίας της φετινής εμποροπανήγυρης της Τεγέας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης συνεδρίασε και κατάρτισε ομόφωνα το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Παλαιάς Επισκοπής, Τοπικής Κοινότητας Σταδίου, Δημοτικής Ενότητας Τεγέας, Δήμου Τρίπολης από 14 έως 22 Αυγούστου, και το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης για την έγκρισή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει την απόφαση του, το βράδυ της Παρασκευής.
Το σχέδιο προβλέπει…
Άρθρο 1ο
Οριοθετείται ο χώρος διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Τεγέας στην έκταση που
περιλαμβάνεται γύρω απ’ τους επαρχιακούς, Δημοτικούς και Αγροτικούς δρόμους στα εξής
τμήματα:
• Από ιδιοκτησία Μπούρη μέχρι διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο Τρίπολης –
Άστρους (Μύλο).
• Από ιδιοκτησία Σταύρου Αναγνωστόπουλου και κληρονόμων Αθανασίου Πετρουλά,
ιδιοκτησίας Νικολάου Καρώνη, μέχρι ιδιοκτησίας κληρονόμων Κάββουρα και Παν.
Βελόπουλου
• Στον επαρχιακό δρόμο από ιδιοκτησία Βασιλείου Γιόκαρη και Αντωνίου Φλώκη μέχρι
ιδιοκτησία Αθανασίου Κολλιόπουλου.
• Στο δρόμο που οδηγεί από τα σκαλιά της εκκλησίας (ξύλινη γέφυρα Αρχ. Θεάτρου) έως
ιδιωτικό δρόμο που συνδέει με το χώρο στάθμευσης λεωφορείων , ταξί.
• Στο δρόμο από Μύλο προς Άκρα (οικία Λάμπρου Ψυχογυιού).
• Στους χώρους ιδιοκτησίας του Τεγεατικού Συνδέσμου, πλησίον των
παλαιοχριστιανικών  ψηφιδωτών, των χώρων που διοργανώνονταν η Έκθεση Τεγέας κ.λ.π.
Ο δε χώρος της ζωοπανήγυρης και εμπορίας μαλλιών στα αλώνια της Τ.Κ. Σταδίου και
σε γειτονικά ακίνητα που θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος.
Τα δε ΤΑΞΙ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στο οικόπεδο απέναντι από τον Παλαιό Μύλο ή και σε
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο εκτιμήσει ο Δήμος.

Άρθρο 2ο
• Χορηγούνται από το Δήμο Τρίπολης άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων
κατασκευών σε πρόσωπα που ασκούν υπαίθριο εμπόριο και εμπόρους που ενδιαφέρονται να
μετέχουν στην Εμποροπανήγυρη Τεγέας.
• Επίσης χορηγούνται ειδικές άδειες αναπήρων και θυμάτων πολέμου στους οποίους δεν
επιβάλλεται τέλος. Ειδικότερα στους εφ’ όρου ζωής αναπήρους Δημότες μας, μπορεί να
παραχωρηθεί ατελώς Δημοτικός χώρος μέχρι 5 τ.μ..
•Στην παραχώρηση – έκδοση αδειών θα προηγούνται οι Δημότες μας και τις οποίες θα
χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι ίδιοι.
•Οι άδειες θα αναρτώνται σε εμφανές σημείο σε κάθε λυόμενη κατασκευή
•Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.

Άρθρο 3ο
Α. Χορηγούνται άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών στους
ενδιαφερόμενους από 14 έως 22 Αυγούστου στον χώρο διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης
Τεγέας σε κοινόχρηστους χώρους ή σε χώρους που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση ή έχουν
παραχωρηθεί στο Δήμο Τεγέας για την διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης.
Β. Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών.
1. Κατασκευές στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια όπως
θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα πάρκ) και επιδείξεις
(τσίρκο) κ.λ.π.. Για τις κατασκευές της κατηγορίας αυτής οι οποίες χρησιμοποιούνται για την
συγκέντρωση ατόμων κάτω ή πάνω σε αυτές απαιτείται και δήλωση αντοχής και καλής
εκτέλεσης της κατασκευής από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.
2. Κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για εκθέσεις γεωργικών
προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων, βιβλίων και έργων τέχνης.
3. Περίπτερα με κλειστές ή ανοιχτές πλευρές και τροχόσπιτα κάθε είδους για την πώληση
εισιτηρίων, αναψυκτικών, εφημερίδων, περιοδικών, λαχείων, ή για παροχή πληροφοριών.
4. Εξέδρες για διάφορες προσωρινές εκδηλώσεις, στέγαστρα και υπόστεγα μικρής
επιφανείας, κιόσκια, τέντες, πάγκοι και λοιπές απλές κατασκευές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Οι προσωρινές λυόμενες κατασκευές της δεύτερης κατηγορίας θα έχουν εμβαδόν μέχρι
20 τ.μ. και ύψος 2,5 μέχρι 3 μ., θα είναι ξύλινες ή ελαφρές μεταλλικές με κλίση οροφής προς
το πίσω μέρος της κατασκευής.
• Για κατασκευές μεγαλύτερες των 20τ.μ., εκτός του ξύλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί
παράλληλα σίδερο εναρμονισμένο όσο το δυνατόν με τον περιβάλλοντα χώρο.
• Για τις κατασκευές της δεύτερης κατηγορίας θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση
Διπλωματούχου Πολ. Μηχανικού, που θα πιστοποιεί την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της
κατασκευής.
• Ειδικά για κατασκευές άνω των 80τ.μ. απαιτείται στατική μελέτη και δήλωση επίβλεψης
(καλής κατασκευής) από Διπλωματούχο Πολ. Μηχανικό.

Άρθρο 4ο
• Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους άδειες λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών ,
λούνα πάρκ, πιστών αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, επιδείξεων και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων, εφ’ όσον κατέχουν τις
προβλεπόμενες από άλλες ισχύουσες διατάξεις άδειες.
  
• Σε περίπτωση μη υπάρξεως άδειας επιβάλλεται πρόστιμο.

Άρθρο 5ο
• Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους άδειες εγκατάστασης καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος με όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εγκατάσταση θα
γίνεται σε χώρο εκτός του άμεσου περιβάλλοντος των αρχαίων (εκκλησία της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου , αρχαίο θέατρο κ.λ.π.).
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.

Άρθρο 6ο
Η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Σταδίου, θα είναι
αρμόδιο για τον έλεγχο της υπάρξεως αδειών, καθώς και για την τήρηση των όρων του
παρόντος κανονισμού.
 
Άρθρο 7ο
Σε χώρους του Δήμου και σε όλους τους δρόμους που θα καταληφθούν αυθαίρετα με
σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους κ.λ.π. επιβάλλεται ανάλογο τέλος ανά τ.μ. και για κάθε
μέρα χρήσης.

Άρθρο 8ο
• Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε
λόγο.
• Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους –
παραχωρημένους χώρους.
• Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
• Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου -
παραχωρημένου χώρου.
• Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να
περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
 
Άρθρο 9ο
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και για την καλύτερη ανάπτυξη της περιοχής
και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Εμπόρων και Επισκεπτών της Εμποροπανήγυρης ο
Δήμος Τρίπολης φροντίζει για :
• Την προμήθεια και τοποθέτηση χημικών τουαλετών και ειδικότερα και για άτομα με
ειδικές ανάγκες οι οποίες θα τοποθετηθούν στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και θα
καθορίζονται με φροντίδα του Δήμου.
• Τη συνεργασία με το Γεωργούλειο Ίδρυμα και το Παναρκαδικό Νοσοκομείο ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες πρώτων βοηθειών.
• Τη συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να υπάρχει πυρασφάλεια στους
χώρους της Εμποροπανήγυρης.
• Την αποκομιδή των σκουπιδιών από το χώρο της Εμποροπανήγυρης κατά την διάρκεια
και μετά το τέλος αυτής.
• Την ενοικίαση από τον Δήμο εκτάσεων σε γειτονικούς ως προς την Εμποροπανήγυρη
χώρους που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
• Την διαμόρφωση της εκτάσεως των αλωνιών της Τ.Κ. Σταδίου ώστε να χρησιμοποιηθεί
για χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά και για το εμπόριο των μαλλιών των αιγοπροβάτων.
• Την προμήθεια απαγορευτικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης της κυκλοφορίας
των οδών όπου διεξάγεται η εμποροπανήγυρη που θα τοποθετηθούν σε συνεργασία με το Α.Τ.
Σταδίου.
• Την τοποθέτηση υδραγωγείου και παροχής ύδατος για τους μετέχοντες στην
ζωοπανήγυρη (αθίγγανους κ.λ.π.).
• Την κατασκευή και συντήρηση του αποχετευτικού αγωγού ομβρίων υδάτων ώστε να
μην πλημμυρίζει από νερά ο χώρος της Εμποροπανήγυρης.
• Την επιδιόρθωση και αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της
εμποροπανήγυρης (επιδιόρθωση ηλεκτρικού δικτύου, ασφαλτοτάπητα κ.λ.π.).
• Για την ανάθεση της καλύτερης δυνατής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης σε κατάλληλη ιδιωτική εταιρία, όπου και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
• Τη δυνατότητα μακρόχρονης ενοικίασης ή αγοράς κατάλληλων χώρων για την
καλύτερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
• Τη συνολική κυκλοφοριακή ρύθμιση, είτε της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Άστρους
καθώς και των λοιπών νομαρχιακών και δημοτικών οδών όπου χρειάζεται σε συνεργασία και
με την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης – ανακοινώσεων και
πληροφοριακών ταμπελών – πανό κ.λ.π.
• Την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και λοιπού πληροφοριακού υλικού για τους
επισκέπτες, εμπόρους κ.λ.π. εμπλεκόμενους στην εμποροπανήγυρη.
• Την οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων της
Εμποροπανήγυρης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris