" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
έχοντας υπόψη:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006
  • Τις υπ' αριθμ. 91,92 και 93/2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:
Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση των χώρων κατασκευής Παραπηγμάτων, εγκατάστασης Ψησταριών & Ταβέρνες & εγκατάστασης του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη έτους 2011:
1.     Για τα Παραπήγματα, η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 01/08/2011 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα με προφορικές προσφορές ενώπιον της Ο.Ε. και σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί την Πέμπτη 04/08/2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με την ίδια περίληψη δημοσίευσης.                                   Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 3.000,00€.
2.      Για τις Ψησταριές & Ταβέρνες η δημοπρασία θα διεξαχθεί την διεξαχθεί την Δευτέρα 01/08/2011 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα με προφορικές προσφορές ενώπιον της Ο.Ε. και σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί την Πέμπτη 04/08/2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με την ίδια περίληψη δημοσίευσης.                 Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 1.000,00€ και για τους Δημότες στο 50% της τελικής τιμής.
3.       Για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 01/08/2011 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα με προφορικές προσφορές ενώπιον της Ο.Ε. και σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί την Πέμπτη 04/08/2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με την ίδια περίληψη δημοσίευσης.
Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 20.000,00 €.
4.      Για τα αδιάθετα παραπήγματα η δημοπρασία θα γίνει στις 12/08/2011 και ώρα 12:00   στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
         Η εγγύηση συμμετοχής για τις παραπάνω δημοπρασίες ορίζεται στο ποσό του 1/10 του ποσού της πρώτης προσφοράς [άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81] σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Π.& Δ.
        Τα έξοδα των δημοσιεύσεων βαρύνουν τους τελευταίους πλειοδότες.
       Για περισσότερες πληροφορίες και για τους όρους συμμετοχής στις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους υπαλλήλους του Δήμου Χασαμπαλή Δήμητρα τηλ. 2491350119, Αλειφτήρα Σωκράτη τηλ. 2491350118 & Πιτσάβα Γεωργία τηλ. 2491350117 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris