" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Εμποροπανήγυρη Κιλκίς.

1. Κοινή διαπίστωση       
Η Εμποροπανήγυρη Κιλκίς ως θεσμός χρήζει μετεξέλιξης με σύγχρονα πρότυπα καθώς και αναβάθμισης σε επίπεδο οργάνωσης, περιεχομένου αλλά και ποιότητας.

2. Στόχος
Κοινός στόχος όλων θα πρέπει να είναι ότι η Εμποροπανήγυρη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τοπικό και περιφερειακό οικονομικό και πολιτισμικό γεγονός, άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική οικονομία, ώστε διατηρώντας τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, να προάγει την τοπική ανάπτυξη παράγοντας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της περιοχής, διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση την ευνομία και την ευταξία ώστε να μην πλήττονται τα τοπικά εμπορικά αλλά και κοινωνικά δικαιώματα.   

3. Κανονισμός συμμετοχής
Θεωρείται δεδομένη η αναγκαιότητα δημιουργίας κοινά αποδεκτού Κανονισμού συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη ώστε να τίθενται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το κόστος συμμετοχής ανά επιχειρηματική δραστηριότητα, τα τυχόν πρόστιμα σε παραβάτες, οι διαδικασίες πληρωμής κ.λπ.

4. Ετήσια στόχευση
Είναι θεμιτή η ετήσια στόχευση της Εμποροπανήγυρης σε ένα επίκαιρα εξειδικευμένο τομέα της οικονομίας όπως είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, η πράσινη ανάπτυξη, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινοτομίες. Η στοχοθέτηση αυτή θα εκφράζεται με την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί) και βέβαια την προσέλκυση και συμμετοχή εξειδικευμένων επιχειρήσεων και φορέων.

5. Διενέργεια ελέγχων
Επιβάλλεται η διενέργεια σειράς αυστηρών ελέγχων σε θέματα:
- Κανόνων υγιεινής, ασφάλειας, πυρασφάλειας
- Ρύπανσης και ηχορύπανσης
- Χρήσης ταμειακών μηχανών
- Κατάληψης χώρων πέραν της άδειας
- Κατοχής αδειών υπαίθριου εμπορίου
- Νομιμότητας διακίνησης αγαθών (παρεμπορίου)
- Αντιμετώπισης αθέμιτου ανταγωνισμού

6. Συντονισμός δράσεων
Θεωρείται σκόπιμος ο συντονισμός των σχεδιαζόμενων δράσεων του δήμου με αυτές άλλων φορέων κατά την ίδια χρονική περίοδο ώστε να επιτευχθεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα (π.χ. αγώνας ορεινής ποδηλασίας στον Αϊ Γιώργη από τον Ορειβατικό Σύλλογο).

7. Δημοσιότητα – προβολή
Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συγκροτημένου σχεδίου δημοσιότητας και προβολής της Εμποροπανήγυρης με κάθε σύγχρονο μέσο (δημιουργία ιστοσελίδας, αφίσες, δελτία τύπου κ.λπ.) αλλά και μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. Facebook) ώστε να επιτευχθεί υψηλός βαθμός πληροφόρησης, αναγνωρισιμότητας και ελκυστικότητας για συμμετοχή από πολίτες, φορείς και φυσικά επιχειρήσεις / επαγγελματίες εντός και εκτός συνόρων του δήμου και του νομού. Επίσης, η δημιουργία portfolio για τους Χορηγούς, τις ΜΜΕ και τα ΜΜΕ με το πρόγραμμα εκδηλώσεων, τον κανονισμό συμμετοχής, τον χάρτη χωροταξίας, το χορηγικό πρόγραμμα κ.ά.

8. Χωροταξία

Θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η χωροταξία του συνόλου της περιοχής αφιερωμένης στην Εμποροπανήγυρη με στόχο τη βέλτιστη λειτουργική και αποδοτική οργάνωση του χώρου και των δραστηριοτήτων της δίνοντας έμφαση στη σχέση και τις ενδεχόμενες συνέργειές της με τον αστικό ιστό και τους επιχειρηματικούς θύλακες (εμπορικά καταστήματα, καφετέριες κ.λπ.). Η χωροταξική αυτή έντυπη και ψηφιακή αποτύπωση σε χάρτη θα αξιοποιείται τόσο από τους δυνητικούς συμμετέχοντες όσο και από το κοινό ως πληροφοριακό υλικό. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επέκτασης και βέλτιστης αξιοποίησης του χώρου λόγω περισσοτέρων εκθετών ή οργάνωσης νέων δραστηριοτήτων.

9. Συνέργειες / Συνεργασίες
Η όσμωση της Εμποροπανήγυρης με την κοινωνία αλλά και η επίτευξη συνεργειών με τους τοπικούς φορείς θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Ιδιαίτερα κατά τη φάση του σχεδιασμού απαιτείται -μέσω δημιουργίας ομάδας εργασίας / επιτροπής- η συνεργασία π.χ. με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιλκίς, το Επιμελητήριο Κιλκίς, την Αντιπεριφέρεια Κιλκίς, την Αναπτυξιακή Κιλκίς, τους Πολιτιστικούς και άλλους Συλλόγους.
Ειδική συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί τόσο με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιλκίς όσο και με άλλες τοπικές εμπορικές ή/και παραγωγικές επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και της αίσθησης οικονομικής αιμορραγίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται επέκταση της Εμποροπανήγυρης στο κέντρο της πόλης, εκπτώσεις στην εκμίσθωση θέσεων, συνεργασία για την υλοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων, εφαρμογή εκπτωτικών προγραμμάτων (προσφορών) κ.ά.

10. Δημιουργία ταυτότητας
Είναι απαραίτητη η δημιουργία συγκεκριμένης ταυτότητας της Εμποροπανήγυρης που θα προσδιορίζεται από τους γενικούς και ειδικούς (ετήσιους) στόχους της, θα εκφράζεται από το περιεχόμενό της και θα εξωτερικεύεται από το λογότυπό της.  

11. Παράλληλες εκδηλώσεις
Η πραγματοποίηση με ευθύνη του δήμου παράλληλων εκδηλώσεων θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της Εμποροπανήγυρης. Οι παράλληλες εκδηλώσεις, πέραν των κλασικών πολιτιστικών, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις σχετικές με το κυρίαρχο θέμα της Εμποροπανήγυρης. Με έμφαση, για παράδειγμα, στην προώθηση τοπικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, παράλληλες εκδηλώσεις θα συνιστούσαν: α) Φεστιβάλ Γεύσεων με εκδηλώσεις ανάδειξης της γαστρονομικής μας παράδοσης, β) Ημερίδες όπως για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικές συναντήσεις για την ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών και συναλλαγών, γ) Επιμορφωτικές εκδηλώσεις όπως αναπαραστάσεις του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής προϊόντων, εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά αλλά και βιωματικά σεμινάρια για την παραδοσιακή υγιεινή διατροφή.

12. Παρεχόμενες υποδομές
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις / πυρασφάλεια: Η λειτουργία της εμποροπανήγυρης δεν πρέπει να ακροβατεί στα όρια της νομιμότητας. Φιάλες υγραερίου δίπλα σε κινητήρες παραγωγής ρεύματος, καλώδια στο έδαφος, υλικά εύφλεκτα, έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ίδιων των πλανόδιων, των επισκεπτών αλλά και των περιοίκων. Θα πρέπει να εγκατασταθεί σύγχρονο σύστημα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πυρασφάλειας ικανό να εξασφαλίσει αποτελεσματική λειτουργία και ασφάλεια.
Καθαριότητα και Υγιεινή: Θα πρέπει να εξασφαλισθεί: α) η συντήρηση των υπαρχόντων W.C. αλλά και να μισθωθεί ικανός αριθμός χημικών W.C. προς εξυπηρέτηση των εκμισθωτών αλλά και των επισκεπτών και β) η χωροθέτηση και εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων αλλά και ειδικών κάδων ανακύκλωσης λαδιών, χαρτιού / πλαστικού.
Εκθεσιακά συστήματα: Για την επίτευξη σύγχρονης αισθητικά και λειτουργικά εικόνας της Εμποροπανήγυρης θεωρείται σκόπιμη η χρησιμοποίηση τυποποιημένων εκθεσιακών συστημάτων αντί για τους πάγκους και τα παραπήγματα, στοιχεία που σε συνάρτηση με άλλα φαινόμενα και καταστάσεις συγκροτούν μια τριτοκοσμική και αναχρονιστική εικόνα.
Προσβασιμότητα / Κυκλοφορία: Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστοι όροι προσβασιμότητας και κυκλοφορίας πολιτών (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) και αγαθών.

13. Δημιουργία Big Event
Κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός μεγάλης εμβέλειας γεγονότος που θα προσελκύσει μεγάλη μάζα επισκεπτών αλλά και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Εμποροπανήγυρη. Για παράδειγμα θα μπορούσε να οργανωθεί η επιδίωξη πραγματοποίησης ενός Guinness World Record για μια ποντιακή σπεσιαλιτέ γεγονός που θα συμβολίζει την δυνατότητα δημιουργικής συνεργασίας των κατοίκων, θα ενισχύει την προβολή της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης αλλά και των ποιοτικών τοπικών α΄ υλών, θα αναδεικνύει την πολιτισμική μας ταυτότητα, θα ενεργοποιεί δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα ενισχύει το αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας των κατοίκων.

14. Συμμετοχή πολιτών

Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην Εμποροπανήγυρη δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην καταναλωτική της διάσταση. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι αμφίδρομη και διαδραστική, περιλαμβάνοντας παράλληλες εκδηλώσεις με φαντασία και καινοτομία, κυρίως για μαθητές και νέους, όπως διαγωνισμοί, εργαστήρια, εκθέσεις κ.ά.

15. Διαβούλευση σχεδίου
Το σχέδιο αναβάθμισης του θεσμού της Εμποροπανήγυρης θα πρέπει, όταν λάβει την τελική του μορφή, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους, φορείς και επιχειρήσεις να εκθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους, με απώτερο στόχο την οριστικοποίηση ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου.

16. Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης

Η διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης συνιστά ένα σύνθετο έργο που πρέπει ο δήμος Κιλκίς να διαχειρισθεί με προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα ώστε να επαληθευτούν οι προσδοκίες για υψηλής ποιότητας οργάνωση και απόδοση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει συσταθεί μια Επιτροπή Διαχείρισης του έργου η οποία θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα project management το οποίο θα προσδιορίζει όλες τις παραμέτρους, θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια επιτυχίας, θα αναλύει κινδύνους, θα προβλέπει σενάρια διαχείρισης κρίσης, θα επιλαμβάνεται όλων των προβλημάτων κ.λπ.

17. Αξιολόγηση
Η διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης συνιστά μια κρίσιμη και σημαντική διαδικασία η οποία χρήζει κάθε φορά ανάλυσης και αποκόμισης συμπερασμάτων για συμμετέχοντες, τον δήμο ως οργανωτή αλλά και τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία και συμπλήρωση εντύπου αξιολόγησης στο οποίο θα καταγράφονται οι εντυπώσεις, ο βαθμός ικανοποίησης από την διοργάνωση, σχόλια, απόψεις αλλά και προτάσεις βελτίωσης. Με την ανάλυση των ερωτηματολογίων από τον δήμο θα επιτευχθεί ο στόχος της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας της Εμποροπανήγυρης και θα εμπλουτισθεί η εμπειρία του δήμου για την ανάληψη διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών.

18. Σχεδιασμός νέου εκθεσιακού χώρου
Με στόχο τη μετεξέλιξη του θεσμού της Εμποροπανήγυρης Κιλκίς στο δυναμικότερο ετήσιο οικονομικό γεγονός του νομού είναι σκόπιμη η διερεύνηση της δημιουργίας ειδικού χώρου (στεγασμένου ή μη) για τη φιλοξενία Εκθέσεων  (προϊόντων κ.λπ.) με τη συμμετοχή επιχειρήσεων όχι μόνο από το Κιλκίς αλλά και με ευρύτερο περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνή προσανατολισμό.
Παναγιώτης Κωνσταντινίδης
Σύμβουλος Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Ποιότητας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris