" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Νέος κανονισμός λειτουργίας για την ετήσια εμποροπανήγυρη Τρικκαίων.

Νέος κανονισμός λειτουργίας για την ετήσια εμποροπανήγυρη

Το θέμα της τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης που διεξάγεται στα Τρίκαλα από τις 14 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, θα τεθεί επί τάπητος στη διάρκεια της αποψινής συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων.
Τα κυριότερα σημεία του νέου κανονισμού λειτουργίας είναι τα εξής:
Τόπος
Η εμποροπανήγυρη τελείται στην περιφέρεια (ΜΕΡΙΑΣ) του οικισμού Καρυών και στον παραποτάμιο δρόμο Τρικάλων - Καρυών (οδός Σκοπέλου), σύμφωνα με τις με αριθμ. 222/2003 και 291/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και με το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία.
Οι προς διάθεση χώροι (παράγκες), θα είναι ξυλοκατασκευές διαστάσεων 3 Χ 3 εμβ= 9τμ, στεγασμένοι με τσίγκο διαστάσεων (4Χ0,80) και οι βάσεις τους σε καδρόνια διαστάσεων 8 Χ 8 cm Χ 3 μ ύψος.
Οι χώροι που θα διατεθούν για τη λειτουργία χαλβαδοπωλείων ή ψητοπωλείων θα είναι ξυλοκατασκευές διαστάσεων 3 Χ 18 εμβ= 54 τμ, στεγασμένοι με τσίγκο ή τρεις συνεχόμενες θέσεις στις θέσεις εμπορικών δραστηριοτήτων για τα χαλβαδοπωλεία.
Προαιρετικά και με την απαιτούμενη άδεια της Επιτροπής διάθεσης των χώρων (Οικ. Επιτροπή) επιτρέπεται η στέγη των χαλβαδοπωλείων και των ψητοπωλείων, να γίνει με τέντα χρώματος λευκού (για λόγους ομοιομορφίας)
Απαγορεύονται οι προσθήκες σε κάθε διατεθειμένο χώρο, πέραν του ορισθέντος χώρου, που αναφέρεται στις ανωτέρω δραστηριότητες.
Η κατασκευή των παραγκών γίνεται μόνο από τον τελευταίο πλειοδότη μισθωτή - κατασκευαστή παραγκών.
Χώρος Λούνα - Παρκ
Χώρος 4,5 στρεμμάτων περίπου που βρίσκεται στην περιφέρεια (ΜΕΡΙΑΣ) του οικισμού Καρυών, προορίζεται αποκλειστικά για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).
Απαγορεύεται στον ανωτέρω χώρο η εγκατάσταση και λειτουργία ψητοπωλείων, καφενείων, χαλβαδοπωλείων καθώς και άλλου είδους εμπορική δραστηριότητα (ρούχα, παιχνίδια, ψιλικά).
Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία άλλου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στα όρια του Δήμου από την ημέρα δημοπράτησης έως και τη λήξη της εμποροπανήγυρης (20 Σεπτεμβρίου).
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την έκδοση της σχετικής άδειας και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, προσκομίζοντας στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Συμμετοχή
Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη έχουν:
Α. Για χαλβαδοπωλεία και ψητοπωλεία.
Οι έχοντες άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο, ταβέρνα, ψησταριά, ζαχαροπλαστείο, παραδοσιακά γλυκά), και κινητής ή σταθερής καντίνας.
Η αίτηση συμμετοχής των ανωτέρω κατηγοριών να συνοδεύεται με:
α) Απόδειξη ταμειακής μηχανής
β) Δημοτική ενημερότητα (μη οφειλής στο Δήμο μας τελών, δικαιωμάτων και εισφορών).
γ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας.
Β. Για τις εμπορικές δραστηριότητες - βιομηχανικά είδη
1)Οι πωλητές λαϊκών αγορών
2)Οι υπαίθριοι πωλητές (στάσιμο ή πλανόδιο) εμπόριο
3)Οι επαγγελματίες έμποροι και κάτοχοι αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές.
4)Οι λοιποί έμποροι (καταστηματάρχες)
Η αίτηση συμμετοχής των ανωτέρω κατηγοριών να συνοδεύετα με:
α) Απόδειξη ταμειακής μηχανής
β) Δημοτική ενημερότητα (μη οφειλής στο Δήμο μας τελών, δικαιωμάτων και εισφορών).
γ) Άδεια θεωρημένη για το τρέχον έτος
δ) Αντίγραφο της έναρξης επαγγέλματος (μόνο οι καταστηματάρχες).
α. Η διάθεση των θέσεων και κατοχύρωση αυτών θα γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Λαϊκών αγορών και εμποροπανήγυρης με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας (ή την Οικονομική Επιτροπή), υποβοηθούμενη από τους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτικών Προσόδων και του τμήματος εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009. Η διάθεση των θέσεων θα γίνεται δημόσια από την Επιτροπή κατά περίπτωση. Οι διαθέσιμες άδειες διατίθενται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων 1,2 και 3 παράγραφος Β του προηγούμενου άρθρου, και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης 4 παράγραφος Β του προηγούμενου άρθρου.
β. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
γ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μισθώνει μέχρι τέσσερις (4) θέσεις.
Τα έξοδα κατασκευής παραγκών και η ηλεκτροδότηση αυτών βαρύνει τον κάθε ενδιαφερόμενο.
Κυρώσεις - πρόστιμα
Α. Υπέρβαση του προς διάθεση χώρου (έμπροσθεν παράγκας) εμπορικών δραστηριοτήτων πρόστιμο 300,00 €.
Β. Επέκταση του προς διάθεση χώρου (όπισθεν παράγκας) εμπορικών δραστηριοτήτων 1) στον εκμεταλλευτή - έμπορο πρόστιμο 1.000,00 € και
2) στον πλειοδότη - κατασκευαστή πρόστιμο 2.000,00 €
Γ. Μη τήρηση των όρων καθαριότητας πρόστιμο από 50,00€ έως 300,00€.
Δ. Οι εκμεταλλευτές ψητοπωλείων οι οποίοι αναπτύσσουν ψησταριές έμπροσθεν της παράγκας εμποδίζοντας και ενοχλώντας τους επισκέπτες , πρόστιμο 1.000,00 €.
Ε. Ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής εμπορικής δραστηριότητας εκτός του οριοθετημένου χώρου λειτουργίας του παζαριού, πρόστιμο 1.000,00 € και απομάκρυνση εμπορευμάτων - κατασκευών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Εκτός και αν εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 8 της ανωτέρω κανονιστικής απόφασης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris