" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Kατά της λειτουργίας των καταστηµάτων επιπλέον Κυριακές τον χρόνο

Ρεπορτάζ : Δήμητρα Σκούφου
(από ΤΑ ΝΕΑ)
 
Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς µε παρεµβάσεις στο καθεστώς των προσφορών, των εκπτώσεων, της εγκατάστασης και της λειτουργίας πολυκαταστηµάτων και στοκατζίδικων κοντά στα εµπορικά κέντρα των πόλεων, αλλά και φρένο στο ενδεχόµενο λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων επιπλέον Κυριακές, ζητούν οι έµποροι.

Σύµφωνα µε έρευνα, το 95,5% των εµπόρων τάσσεται κατά της λειτουργίας των καταστηµάτων επιπλέον Κυριακές τον χρόνο αλλά και αλλαγών στο ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων, ενώ ακόµα και εκείνοι που συµφωνούν δηλώνουν ότι οι επιπλέον Κυριακές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις δύο ολόκληρο τον χρόνο. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΚ. Η έρευνα της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου δείχνει ότι ο εµπορικός κόσµος θεωρεί πως το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς χρειάζεται να επανεξεταστεί, ενώ, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων σε αυτήν, η ανεξέλεγκτη λειτουργία υπερκαταστηµάτων και επιχειρήσεων stock & outlet κοντά ή και µέσα στα εµπορικά κέντρα είναι το µείζον πρόβληµα του κλάδου και πρέπει να αντιµετωπιστεί. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί τόσο στην εγκατάσταση καταστηµάτων stock & outlet όσο και στη λειτουργία πολυκαταστηµάτων.

Σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων (96,06%) θεωρεί ότι είναι απαραίτητοι οι πληθυσµικοί περιορισµοί εγκατάστασης πολυκαταστηµάτων, σε αντίθεση µε το 2,36%. Η πλειονότητα, επίσης, θεωρεί ότι αυτοί οι περιορισµοί πρέπει να τεθούν στις πόλεις από 100.000 έως 500.000 κατοίκους. Το 91,34% θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν νοµοθετικές ρυθµίσεις σε όλους τους καλλικρατικούς δήµους και περιφέρειες για την εγκατάσταση πολυκαταστηµάτων, ενώ το 3,94% διαφωνεί. Επιπλέον, οι 9 στους 10 θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου εµπορικής χωροταξίας, µε στήριξη των εµπορικών κέντρων των πόλεων και κριτήρια για τη λειτουργία πολυκαταστηµάτων και καταστηµάτων stock & outlet. Πάντως σηµαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων, µία οριακή πλειοψηφία (51,97%) γνωρίζει τις αλλαγές που θα επιφέρει ο «Καλλικράτης» στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, ενώ σηµαντικό είναι το ποσοστό (38,58%) όσων δήλωσαν άγνοια για τις επερχόµενες αλλαγές.

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Σε ό,τι αφορά άλλα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της αγοράς, ο εµπορικός κόσµος ζητά να µπουν περιορισµοί στο καθεστώς των προσφορών, και συγκεκριµένα σε ποσοστό 87,40% θέλουν οι προσφορές να είναι περιορισµένες, ενώ από αυτούς που προτείνουν την περιορισµένη διενέργεια των προσφορών, επτά στους δέκα λένε ότι οι προσφορές θα πρέπει να διεξάγονται έως δύο φορές τον χρόνο µε διάρκεια δέκα ηµερών η κάθε περίοδος.

Μάλιστα εκτιµούν ότι θα πρέπει να θεωρούνται ως απαγορευτικές οι περίοδοι των γιορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αλλά και ο µήνας πριν από τις εκπτώσεις. Για το καθεστώς των εκπτώσεων επτά στους δέκα ζητούν να έχουν διάρκεια έως 45 ηµέρες τόσο οι χειµερινές όσο και οι θερινές εκπτώσεις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris