" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Η διαταγή πληρωμής δεν είναι απλό "εξώδικο"

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει τους δανειολήπτες - καταναλωτές ότι:  Η διαταγή πληρωμής, που μας κοινοποιείται από τον  οποιονδήποτε πιστωτή μας, μέσω δικαστικών επιμελητών, δεν είναι ένα απλό "εξώδικο" ,επιβάλλεται για το συμφέρον μας όταν την παραλάβουμε , να δώσουμε την δέουσα προσοχή και για τα μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, οφείλουν να την ενημερώσουν έγκαιρα, προκειμένου να λάβουν τις πρέπουσες οδηγίες από το Νομικό της Τμήμα για τα περαιτέρω. .Επειδή η διαταγή πληρωμής είναι εκτελεστός τίτλος, που δίνει το δικαίωμα στο κάθε πιστωτή να εγγράψει προσημείωση υποθήκης, στο ακίνητο του οφειλέτη, θα πρέπει ο οφειλέτης ΑΜΕΣΑ, να ασκήσει τα κατάλληλα ένδικα μέσα στον προσδιορισμένο χρόνο που αναφέρεται επί της διαταγής, (15 ημέρες για την άσκηση της ανακοπής )
Εάν ο οφειλέτης το αμελήσει, δεν προβεί στην άσκηση ανακοπής, δίνει το δικαίωμα στο κάθε πιστωτή (που με εντολή του εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής) , να προχωρήσει σε κατασχετήρια έκθεση και να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού. Εδώ ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι μπορεί ο καταναλωτής να έχει υποβάλλει αίτηση ρύθμισης χρέους, βάσει των διατάξεων του Ν.3869/2010, επιπλέον δε, μπορεί να είναι σε ισχύ ο Νόμος που αποτρέπει την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη μέχρι στις 30-6-2010 ,(καθώς δίνει αναστολή σε εκτέλεση πλειστηριασμών) όμως ,οι Πιστωτές έχουν το δικαίωμα να ορίσουν πλειστηριασμό με ημερομηνία μετά την 30/6/2011.Επομένως, όταν μας κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής, δεν αμελούμε, αλλά επικοινωνούμε άμεσα με την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, (αφορά μέλη της), στα τηλ.2821092306 και 2821092666 ή με ή με τον Νομικό μας Σύμβουλο, προκειμένου να ασκηθούν τα κατάλληλα ένδικα μέσα.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων
Ιωάννα Μελάκη
--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris