" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Ελέγχους σε όσους δεν ασπάστηκαν την περαίωση.


Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Ελέγχους σε όσους δεν µπήκαν στην περαίωση ήεξαιρέθηκαν από αυτήν, που υπολογίζονται συνολικά σε 60.000, αρχίζει µέσα στις αµέσως επόµενες ηµέρες το υπουργείο Οικονοµικών. 

Την ίδια στιγµή το υπουργείο καλεί όσους από τους κατόχους µεγάλης ακίνητης... 
περιουσίας δεν είχαν καταβάλει τον αντίστοιχο φόρο για την περίοδο 1997-2007 να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους το αργότερο έως τις 31 Μαΐου,διαφορετικά θα ελεγχθούν. Σηµειωτέον ότι τον Ιανουάριο το υπουργείο Οικονοµικών είχε ανακοινώσει ότι 14.000

µεγαλοϊδιοκτήτες µε ακίνητη περιουσία άνω του ενόςεκατοµµυρίου ευρώ ο καθέναςτους εντοπίστηκαν να έχουν... ξεχάσει να πληρώσουν ΦΜΑΠ για το 2007.Στο µεταξύ, ξεκινούν εντός των επόµενων ηµερών έλεγχοι που θα γίνουν µε συγκεκριµένα κριτήρια κινδύνου για όσους«γύρισαν την πλάτη» στην περαίωση ή εξαιρέθηκαν από αυτήν. Εκτός από όσους είχαν πει «όχι» στην περαίωση, είχαν εξαιρεθεί επιτηδευµατίες µε ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, επιχειρήσεις µε τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΙ∆ΩΝ. Τα κριτήρια µε τα οποία θα ελεγχθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και ΦΠΑ των ελεύθερων επαγγελµατιών έχουν προκύψει από µεθόδους ανάλυσης κινδύνου, µε βάση οικονοµικά στοιχεία, όπως τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευµατία, ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ο τοµέας της δραστηριότητάς του, και γεωγραφικά, όπως η έδρα του. Πρόκειται για ένα είδος «point system» για τον εντοπισµό επαγγελµατιών που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα, µε πρώτους όσους γύρισαν την πλάτη στην περαίωση ή εξαιρέθηκαν από τη ρύθµιση. Αναλυτικά, τα κριτήρια θα είναι τριών ειδών:

n Ποιοτικά χαρακτηριστικά,όπως νοµική µορφή, κατηγορίατων τηρούµενων βιβλίων, κλάδος ή τοµέας δραστηριότητας, ανάλογα µε την επικινδυνότητα και παραβατικότητά του, ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, καθώς και στοιχείων από δια σταυρώσεις του Taxis. n Οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευµατία, δαπάνες, καθαρά κέρδηή ζηµιές, συντελεστές µεικτού και καθαρού κέρδους.

n Χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων του, αν πρόκειται για εποχικέςδραστηριότητες κ.ά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris