" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Πως θα ρυθμίσετε τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, με την νέα ρύθμιση


Σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση:

Την αναστολή, μέχρι τις 31/12/2012, της λήψης αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών που είτε έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις χρεών είτε δεν είχαν ενταχθεί σε καμία προηγούμενη ρύθμιση, εφόσον καταβάλλουν κανονικά από την 1/1/2011 τις τρέχουσες εισφορές και ένα επιπλέον ποσό έναντι των παλαιών οφειλών που θα...
αντιστοιχεί στο 20% της τρέχουσας εισφοράς.
Την κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι τις 31/12/2010 (μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις) και την καταβολή της τρέχουσας εισφοράς + επιπλέον 20% της εισφοράς, έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Την υπαγωγή από την 1/1/2013 σε νέα ρύθμιση ( η ηγεσία του υπουργείου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιμήκυνσης της ρύθμισης) για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.
Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε 36 µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 200 ευρώ.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόµενη δόση έως και για τέσσερις µήνες, µπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των δόσεων από τον επόµενο µήνα. Το 36µηνο παρατείνεται για τόσους µήνες όσοι είναι οι µήνες της µη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθµισης.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών.
Στους οφειλέτες που υπάγονται στη νέα αυτή (πάγια) ρύθµιση και τηρούν τους όρους της χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας έξι μηνών .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris