" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Επιδότηση απολύσεων από τον ΟΑΕΔ

Την απόλυση τουλάχιστον 20 επιδοτούμενων - καταρτιζόμενων εργαζομένων, μετά από αίτημα xρηματιστηριακών εταιρειών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα απασχόλησης και το οποίο έχει και τη μορφή ειδικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΔ και ΣΜΕΧΑ (Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών), ενέκρινε η πλειοψηφία του Οργανισμού, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις... των εκπροσώπων των συνδικάτων στον ΛΑΕΚ (σ.σ.: ειδικός λογαριασμός επιδότησης απασχόλησης ανέργων με χρήματα που παρακρατούνται από τις εισφορές -0,45% - εργοδοτών και εργαζομένων) ο οποίος και χρηματοδοτεί με δικούς του πόρους το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ο ΟΑΕΔ, παραιτείται του δικαιώματος επιστροφής των χρημάτων (11.200 ευρώ) που έχουν οριστεί ως αποζημίωση της κατάρτισης για κάθε εργαζόμενοι πριν τη λήξη του προγράμματος και οι χρηματιστηριακές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινούνται για αντικατάσταση του (καταρτιζόμενου) προσωπικού με ελαστικά απασχολούμενους!

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι (άνεργοι από τις λίστες του ΟΑΕΔ) που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης "Πωλήσεις Ελληνικών και Διεθνών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών", διάρκειας ενός έτους, κλήθηκαν από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα να αποχωρήσουν, ενώ ο ΟΑΕΔ μετά από αίτημα των επιχειρήσεων, παραιτήθηκε από το άρθρο 4 της σύμβασης το οποίο ορίζει ότι "σε περίπτωση απόλυσης ενός ή περισσότερων από τους καταρτισθέντες, προ της παρόδου του έτους από την ημερομηνία πρόσληψης, χωρίς η απόλυση να οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον ΟΑΕΔ το ποσό των 11.200 ευρώ που αντιστοιχεί στο κόστος κατάρτισης ενός εκάστου των ανέργων".

Είχε προηγηθεί επιστολή του προέδρου του ΣΜΕΧΑ ο οποίος επικαλούμενος τη "δυσμενή οικονομική κατάσταση" ζητούσε την τροποποίηση του άρθρου 4 της σύμβασης "ώστε να είναι δυνατή η απόλυση του καταρτιζόμενου, χωρίς την αναζήτηση του αντίστοιχου ποσού επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση εντός μηνός θα προσλάβει άλλο πρόσωπο εκτός προγράμματος για την κάλυψη της σχετικής θέσης. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χαθεί καμιά θέση εργασίας".

Το θέμα τέθηκε προς έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ (οριστική απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση) που εισηγείται το άρθρο 4 να προβλέπει ότι η επιστροφή αποζημίωσης στον ΟΑΕΔ, δεν θα υφίσταται αν η επιχείρηση προσλάβει μέσα σε 30 ημέρες στη θέση του απολυθέντος εργαζόμενου ένα νέο άνεργο από τις λίστες του ΟΑΕΔ και με την προϋπόθεση ότι οι απολυμένοι δεν θα ξεπερνούν συνολικά τους 2 σε κάθε επιχείρηση. Εφόσον όμως δεν βρεθούν άνεργοι από τις λίστες του Οργανισμού, "η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με ανέργους που ανταποκρίνονται στις γενικότερες απαιτήσεις των εταιρειών"!

Πηγή:Alfavita

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris