" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Σε ρόλο νομοθέτη, η διοίκηση της ΕΣΕΕ του κ. Κορκίδη

Υπόμνημα που καταργεί το επάγγελμά μας , υπέβαλε η ΕΣΕΕ του κ. Κορκίδη, οι οποίοι αντικαθιστώντας εμμέσως πλην σαφώς το υπουργείο Ανάπτυξης, αραδιάζουν ένα σωρό προγράμματα υποστήριξης μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις τους και από την άλλη ψάχνουν όλους τους τρόπους κατάργησης του επαγγέλματός μας, τι στιγμή που το κράτος μετά από διαβουλεύσεις μας ετών και μετά από κοινοτικές οδηγίες, είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει το δρόμο απλούστευσης των διαδικασιών έκδοσης αδειών, για συμμετοχή στις Εμποροπανηγύρεις και στην άσκηση διαφόρων στασίμων υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Εκτός από την ευθεία επίθεση που κάνουν κατά τους επαγγέλματός μας, οι νομοθέτες της ΕΣΕΕ τά ΄βαλαν και με τις λαϊκές αγορές.
Καλά αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπόμνημα υποβάλλει κάποιος Φορέας, προς τα αρμόδια υπουργεία, επισυνάπτοντας τις διατάξεις που θεωρεί πως χρήζουν τροποποίησης και αφορά μόνο τα επαγγέλματα τα οποία δικαιωματικά είναι υπό την προστασία του;
Δεν γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να έχουν άποψη για επαγγέλματα, τα οποία ανήκουν σε άλλους χώρους και δικαιωματικά υπάρχουν άλλοι φορέις που εμπλέκονται;
Κύριε Κορκίδη, αφήστε εμάς και κοιτάξτε τα μεγάλα τραστ που εκεί, φοβάστε να κάνετε τέτοιου είδους επιθέσεις.
Γιατί δεν αναφέρετε στο υπόμνημά σας, πως χρήζουν φυλακής όλοι αυτοί οι μεγαλο-εισαγωγής, των παραποιημένων εμπορευμάτων;;Γιατί τους καλύπτουν οι εμπορικόι σύλλογοι, των οποίων αυτοί αποτελούν μέλη τους;;;
Γιατά μετά από κάθε περίοδο εκπτώσεων δηλώνετε ότι ο τζίρος έπεσε κατά 40% στα καταστήματα των μελών σας;;;
Νομίζετε πως και ο μαθητής της α΄δημοτικού δεν γνωρίζει από απλά μαθηματικά και πως εαν ο τζίρος στα μαγαζιά πέφτει κατά 40% κάθε χρόνο τότε σε 3 χρόνια θα είχαν κλείσει όλα τα καταστήματα στην επικράτεια;;
Και γιατί δεν λέτε στα αρμόδια υπουργεία, πως 65% των μελών των εμπορικών συλλόγων της χώρας, ξεστοκάρουν τα εμ[πορεύματά τους δίπλα μας στις Εμποροπανήγυρεις;;
Δυο μέτρα και δυο σταθμά ή πάλι θα ζητήσετε νέα προγράμματα επιδότησης;;;
~~~~~Μεταξύ άλλων ζητούν!!!!(Καλά που δεν απαιτούν κιόλας)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Φορολογικό

• Να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί το επενδυτικό περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο τομέα, η χώρα μας υστερεί σημαντικά έναντι των γειτονικών χωρών.
• Να καθιερωθεί η υποχρέωση του Κράτους για άμεση, συνεπή και συστηματική επιστροφή του ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις. Όπως το κράτος αξιώνει από τον πολίτη να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, έτσι πρέπει και αυτό, κατ’ ακολουθία, να ανταποκρίνεται στις δικές του υποχρεώσεις προς τον πολίτη.
• Να αρθεί η πολυπλοκότητα του συστήματος.
• Να μην προχωρήσει η ποινικοποίηση της σχέσης μεταξύ φορολογούμενων και κράτους.
• Να μην περάσει το αναδρομικό φοροκαπέλωμα.
• Να αρθεί η ανασφάλεια για την τελική ερμηνεία που θα δοθεί σε διατάξεις «ήξεις αφήξεις» (περί ακύρωσης φοροαπαλλαγών, κλήσεων για φορο-ανάκριση, αναδρομικής ισχύος καταβολής ΦΠΑ και τεκμαρτού φόρου εισοδήματος κ.λπ.).
• Να καταργηθούν οι έκτακτες εισφορές.
• Να θεσπιστούν μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα για τα αδιανέμητα κέρδη που επενδύονται στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν.
• Να καταργηθεί ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.
• Να καθιερωθεί ο λογιστικός, ως μοναδικός τρόπος υπολογισμού των κερδών.
• Να αρθεί η υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών για όλες τις επιχειρήσεις εκτός αυτών που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, σε ημερήσιο οικονομικό και τοπικό τύπο με αντίστοιχη υποχρέωση των επιχειρήσεων να τον δημοσιεύουν στην εταιρική τους ιστοσελίδα ή εάν δεν υπάρχει, στην ιστοσελίδα του οικείου Εμπορικού Συλλόγου ή Επιμελητηρίου.
• Να θεσπιστούν φορολογικά κίνητρα για τις συνεπείς φορολογικές συμπεριφορές.
• Να καθιερωθεί ανεξάρτητος μηχανισμός για εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με διαιτητικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρα και γραφειοκρατική σημερινή κατάσταση.
• Να επικαιροποιηθούν και να συγκεκριμενοποιηθούν ορθολογικά οι εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο κατά τους φορολογικούς ελέγχους.
• Να δοθεί η δυνατότητα αυτοδίκαιου συμψηφισμού πιστωτικών και χρεωστικών ποσών ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.
• Να συσταθεί συμβουλευτικό όργανο, με συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές μεταβολές.

2. Χρηματοδότηση – Ρευστότητα

• Να ενταχθούν πλήρως στα επενδυτικά και αναπτυξιακά κίνητρα οι εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και ύψους επένδυσης.
• Να επανεξεταστούν άμεσα οι πολιτικές ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων από το Τραπεζικό σύστημα.
• Να υλοποιηθούν προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ-ΕΤΕΑΝ, με αποκλειστική στόχευση την ενίσχυση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.
• Να συσταθεί μηχανισμός ελέγχου της χρηματοδοτικής πολιτικής των τραπεζών που συμμετέχουν σε προγράμματα (εθνικά και κοινοτικά) για την αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης του τραπεζικού συστήματος.
• Να επιδοτηθεί το επιτόκιο για επενδυτικά δάνεια με κριτήριο τη διατήρηση ή και την αύξηση της απασχόλησης.
• Να παρασχεθεί βοήθημα (όπως πχ. η παρακράτηση ποσοστού 50% επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων, με το οποίο επιβαρύνονται οι έμποροι στις συναλλαγές τους) σε επιλεγμένες ασθενείς ομάδες πληθυσμού. Το βοήθημα θα δίνεται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τις οποίες ο επιδοτούμενος θα μπορεί να πραγματοποιεί αγορές (κατά τα πρότυπα του κοινωνικού τουρισμού).
• Να θεσμοθετηθεί ομολογιακό δάνειο μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη διαχείριση του συσσωρευμένου χρέους τους και σκοπό τη χρονική επιμήκυνση του, με ευνοϊκούς όρους και με την παροχή κρατικής εγγύησης.


2. Προσφορές και εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες και μέθοδοι marketing

• Να επανέλθει η απαγόρευση των προσφορών εντός των 30 ημερών, που προηγούνται των περιόδων τακτικών εκπτώσεων. Εντός της αυτής ως άνω περιόδου, να απαγορευθεί συνολικά η αναγγελία – διαφήμιση με δημόσιο τρόπο των μειώσεων τιμών και προωθητικών ενεργειών.
• Να περιορισθεί το δικαίωμα των προσφορών σε 2 δεκαήμερα το χρόνο για το σύνολο των διαθεσίμων προϊόντων μίας επιχείρησης.
• Να γίνει υποχρεωτική η αναγραφή μίας μόνο τιμής στις προσφορές.
• Οι προωθητικές ενέργειες να ενταχθούν ρητά στο πλαίσιο περί εκπτώσεων και προσφορών. Οι κυρώσεις που προβλέπονται για παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές να ισχύουν και στις προωθητικές ενέργειες.
• Να απαγορευθεί ρητά η χρησιμοποίηση διαγραμμένων τιμών ή ποσοστού στις προωθητικές ενέργειες.
• Να γίνει ρητή αναφορά των προϊόντων παντοπωλείου, τα οποία εξαιρούνται των ρυθμίσεων και απαγορεύσεων για τις εκπτώσεις και προσφορές. Να προηγηθεί αυστηρός, λεπτομερής και σαφής καθορισμός τους μετά από διάλογο με την ΕΣΕΕ.

3. Πληθυσμιακοί και γεωγραφικοί περιορισμοί εγκαθίδρυσης πολυκαταστημάτων, υπερμεγεθών εμπορικών κέντρων και εκπτωτικών χωριών

• Να τροποποιηθεί άμεσα το άρθρο 10 ν. 2323/1995, κατά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ζητάμε την εφικτή σύνθεση των κυρίαρχων γνωμών του ΣτΕ, ώστε οι Καλλικρατικοί –πλέον- Δήμοι να κρίνουν τις αιτήσεις ίδρυσης υπερκαταστημάτων, βάσει ενός και μοναδικού ειδικού λόγου δημοσίου συμφέροντος και είναι η ανάγκη προστασίας των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
• Να επεκταθεί η ισχύς του νόμου, ώστε, για οποιασδήποτε μορφής νέα εμπορική επιχείρηση, είτε στο λεκανοπέδιο, είτε στην Θεσσαλονίκη, είτε στην περιφέρεια, η οποία υπερβαίνει τα 250 τμ, να ισχύει η διαδικασία αδειοδότησης.
• Να εισαχθεί διάταξη για την ρύθμιση των περιπτώσεων δημιουργίας μεγάλων καταστημάτων σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 15.000 κατοίκων (τώρα είναι ελεύθερη).
• Να τροποποιηθεί άμεσα η παρ. 3 αρ. 10 ν. 2323/1995, που δίνει την δυνατότητα στην αδειοδοτημένη επιχείρηση να δημιουργήσει έτερο κατάστημα, χωρίς νέα άδεια, εφόσον απέχει περισσότερο των 100 μέτρων από τον πρώτο. Να υποχρεούνται σε άδεια όλοι οι χώροι λιανικής που ξεπερνούν τα κριτήρια επιφανείας, είτε ανήκουν στην αυτή επιχείρηση, είτε όχι.
• Να καθοριστούν σαφείς όροι χρήσης γης και προστασίας του περιβάλλοντος, που θα δεσμεύουν και τις πολεοδομικές αρχές.
• Να απομακρυνθούν οι μεγάλοι και πολύ μεγάλοι χώροι λιανικής (υπεραγορών λιανικού εμπορίου και μεγάλα εμπορικά κέντρα) από τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων.
• Να υπαχθούν τα εμπορικά κέντρα και τα εκπτωτικά χωριά στο καθεστώς αδειοδότησης του νόμου.

4. Καθεστώς λειτουργίας καταστημάτων stock & outlet, shop in a shop, στοκατζίδικα κ.λπ.

• Να απαγορευθεί η δυνατότητα που δίνεται στα Stock και Outlet να χρησιμοποιούν διπλές τιμές, καθότι έτσι δίνουν την εντύπωση στον καταναλωτή ότι πραγματοποιούν εκπτώσεις 365 ημέρες το χρόνο. Στα προϊόντα να αναγράφεται μία μόνο τιμή και να σημαίνονται ανάλογα (stock ή ελαττωματικό) με συγκεκριμένο προσδιορισμό που θα καθορίζεται στην ετικέτα.
• Να αποσαφηνιστούν οι όροι «stock» και «outlet», ώστε να καθίσταται σαφές πότε και που χρησιμοποιούνται.
• Στα εν λόγω καταστήματα, τα προσφερόμενα προϊόντα να πωλούνται υποχρεωτικά, σε τιμές τουλάχιστον 30% χαμηλότερες των αντίστοιχων αγαθών της τρέχουσας περιόδου.
• Να αναγράφεται στην προθήκη - βιτρίνα του καταστήματος ότι πωλεί εμπορεύματα παρελθούσης χρήσης ή ελαττωματικά.
• Το μέγεθος των καταστημάτων να μην ξεπερνάει τα 250 τμ συνολικά στα εμπορικά κέντρα των μικρών και μεγάλων πόλεων. Η εγκατάσταση μεγαλυτέρων καταστημάτων να επιτρέπεται εκτός πολεοδομικών ιστών.
• Να απαγορεύεται στα stock - outlet η οποιαδήποτε ανάρτηση πινακίδων με ποσοστά έκπτωσης ή με αναφορά των ίδιων των λέξεων «έκπτωση» ή «προσφορά».
• Να απαγορεύεται στα καταστήματα αυτά η διάθεση εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται με ανώτερη τιμή στα λοιπά καταστήματα της ίδιας επιχείρησης.

5. Προϋποθέσεις καθορισμού τουριστικών περιοχών και τουριστικών ζωνών εντός των κέντρων των πόλεων - εποχιακός προσδιορισμός

• Να αποδοθεί η αρμοδιότητα καθορισμού περιοχών – ζωνών - δρόμων ως τουριστικών αποκλειστικά στα Δημοτικά Συμβούλια των Καλλικρατικών Δήμων. Από τον κανόνα αυτό να μην εξαιρούνται, ούτε οι μεγάλες πόλεις.
• Να δοθεί η δυνατότητα, ο καθορισμός αυτός να είναι αυστηρά εποχιακός, ανάλογα με την φύση της κάθε περιοχής.
• Να προηγείται παροχή γνώμης από τους φορείς της κάθε περιοχής.
• Να καταργηθεί η αρμοδιότητα του ΕΟΤ να παρέχει σήματα «τουριστικής επιχείρησης», η οποία κατά τον τρόπο αυτό μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.

6. Υπαίθριο Εμπόριο

• Να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο με συμμετοχή των φορέων του εμπορίου. Στην κωδικοποίηση να περιληφθεί και το εμπόριο πλαστών και παραποιημένων ειδών.
• Το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο (είτε σε δημοτικούς, είτε σε λιμενικούς χώρους), οι εμποροπανηγύρεις, οι χριστουγεννιάτικες αγορές, οι πασχαλινές αγορές και οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε περιφραγμένους δημόσιους χώρους. Να εξαιρούνται, για προφανείς λόγους, μόνο το πλανόδιο εμπόριο και οι λαϊκές αγορές.
• Να προχωρήσει άμεσα πανελλαδική απογραφή, καταγραφή και έλεγχος όλων των αδειών υπαιθρίου εμπορίου. Τοπικά ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί από επιτροπή Καλλικρατικού Δήμου και φορέων, στην σύνθεση της οποίας θα μετέχει και ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος.
• Ο μικροπωλητής να μην ασκεί, κατά το χρόνο της αίτησης για την έκδοση άδειας, κανένα άλλο επάγγελμα.
• Προτεραιότητα στην αδειοδότηση να δοθεί στους ανάπηρους και στους πολύτεκνους.
• Η αρμοδιότητα αδειοδότησης να αποδοθεί προς την Διεύθυνση Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού της Περιφέρειας. Για να μην στερηθούν οι ΟΤΑ τα σχετικά έσοδα, να κατατίθεται, μαζί με την υποβολή της αίτησης, παράβολο συγκεκριμένου ποσού, υπέρ του τοπικού ΟΤΑ. Η χορήγηση των αδειών να γίνεται μετά παραπομπή προς έγκριση ή απόρριψη από Επιτροπή με τη συμμετοχή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τοπικών ΟΤΑ και φορέων, κατά πρωτεύουσα νομού, στην οποία θα συμμετέχει ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, η αρμόδια χωρικά Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και η Ομοσπονδία Υπαιθρίων Μικροπωλητών. Η διαδικασία της έκδοσης να αποτελέσει αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου.
• Να καθορίζονται αυστηρά και περιοριστικά τα διατιθέμενα είδη, ανά μορφή υπαιθρίου εμπορίου. Η άδεια να αναγράφει τα προσφερόμενα προϊόντα ή ομάδα αυτών.
• Εκτός πλανοδίου εμπορίου, για προφανείς λόγους, να αναγράφεται στην κάθε άδεια οποιασδήποτε άλλης μορφής υπαιθρίου εμπορίου η αρίθμηση αυτής και η συγκεκριμένη θέση την οποία καταλαμβάνει. Για την χορήγηση της άδειας, να προσκομίζεται βεβαίωση εγγραφής στον ΟΑΕΕ και στο ΓΕΜΗ. Η άδεια να φέρει απαραίτητα τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, φωτογραφία του δικαιούχου και την καθορισμένη θέση, όπου αυτός ασκεί υπαίθριο εμπόριο.
• Η άδεια να χορηγείται για χρονικό διάστημα 2 ετών και για την ανανέωσή της να απαιτείται καταβολή νέου παραβόλου, υπέρ του τοπικού Δήμου. Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις, η διάρκεια της άδειας να καθορίζεται για χρονικό διάστημα το πολύ 3 ημερών ανά εμποροπανήγυρη.
• Η άδεια να μην μεταβιβάζεται, ούτε να παρέχεται κατά χρήση σε κανέναν. Εξαιρείται ένας (1) αναπληρωτής – συγγενής α΄ βαθμού, ανιών, σύζυγος ή κατιών, εφόσον δεν κατέχει αυτοτελώς (ο αναπληρωτής) άλλη ανεξάρτητη άδεια. Ο αναπληρωτής αναφέρεται ρητά στο σώμα της άδειας.
• Η άδεια αναρτάται στο πρωτότυπο. Απαγορεύεται ρητά η ανάρτησή της σε αντίγραφο, έστω και επικυρωμένο, επί ποινή άμεσης αφαίρεσης.
• Όλες οι αποφάσεις, είτε των ΟΤΑ, της λιμενικής, είτε οποιασδήποτε άλλης αδειοδοτικής αρχής να κοινοποιούνται με ποινή ακυρότητας στον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο και στο τοπικό Εμπορικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
• Οι δικαιούχοι και οι αναπληρωτές τους να τηρούνται, πέραν του ΓΕΜΗ, σε ειδικό νομαρχιακό μητρώο υπαιθρίων εμπόρων.
• Στην περίπτωση πρόσληψης από τον δικαιούχο υπαλλήλου, αυτός να ασκεί αποκλειστικά ρόλο «βοηθού», ήτοι να απαιτείται πάντα –μαζί με τον υπάλληλο- η αυτοπρόσωπη παρουσία του αδειούχου μικροπωλητή ή του νομίμου αντικαταστάτη του στην καθορισμένη θέση του πάγκου του. Μαζί με την άδεια, να αναρτάται πάντα το βιβλίο προσωπικού, θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
• Στον γενικό ορισμό του υπαιθρίου εμπορίου του άρθρου 1 του νόμου, να αποσαφηνιστεί η αναφορά «…ως μη στεγασμένοι χώροι …… θεωρούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή ακόμα και περίφραγμα, που δεν αποτελεί μόνιμη κατασκευή…». Εξ΄ αντιδιαστολής συνάγεται ότι, εάν το στέγαστρο ή το περίφραγμα αποτελούν μόνιμη κατασκευή, η εντός αυτού άσκηση υπαιθρίου εμπορίου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου. Κατ’ ακολουθία, ελεύθερα προσβάσιμες, ανοικτές και πρόχειρες αλλά μόνιμες εγκαταστάσεις εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται στο υπαίθριο εμπόριο, πράγμα απαράδεκτο.
• Ο έλεγχος των μικροπωλητών να μεταβιβαστεί εξ’ ολοκλήρου σε ειδικό, ευέλικτο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με εντεταλμένους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., των Διευθύνσεων Εμπορίου κ.λπ..
• Οι μικροπωλητές υποχρεούνται να αποδεικνύουν στους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων, τον τρόπο κτήσης των προς πώληση ειδών με επίσημα φορολογικά στοιχεία.
• Να τηρείται υποχρεωτικά ταμειακή μηχανή από κάθε μικροπωλητή. Ελλείψει αυτής, ο πάγκος και τα διατιθέμενα είδη να κατάσχονται πάραυτα.
• Να γίνει υποχρεωτική δια νόμου, η έκδοση τιμολογίων από τους αγρότες – προμηθευτές υπαιθρίων μικροπωλητών.
• Να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες μικροπωλητές. Προτείνουμε χρηματική ποινή 300 έως 3.000 € και φυλάκιση έως 6 μήνες, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης. Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις διπλασιάζονται. Ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία. Παράλληλα, να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ του τοπικού Δήμου, ύψους επίσης 100 έως 600 € για κάθε παράβαση. Εάν ο παραβάτης έχει νόμιμη άδεια, αυτή αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 1 χρόνου και ενημερώνεται άμεσα το τηρούμενο μητρώο.
• Να απαλειφθούν όλες οι αναφορές περί υπαιθρίου εμπορίου που υπάρχουν από παλαιότερες διατάξεις στους Κώδικες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να πάψει επιτέλους η σύγκρουση αρμοδιοτήτων γενικών νόμων προς ειδικό.
• Να ενεργοποιηθούν πλήρως οι περιφερειακές επιτροπές του άρθρου 7Ε, έργο των οποίων είναι η παρακολούθηση τήρησης της νομοθεσίας του υπαιθρίου εμπορίου και η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματική οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του υπαιθρίου εμπορίου σε μία δεδομένη περιοχή.
• Το εμπόριο πλαστών και παραποιημένων προϊόντων να χαρακτηρισθεί λαθρεμπόριο (που –ούτως ή άλλως- είναι) και να επισύρει όλες τις ποινές που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Να προσδιοριστεί σύντομη διαδικασία καταστροφής των σχετικών προϊόντων.

Για το Πλανόδιο Εμπόριο
• Η άσκηση πλανόδιου εμπορίου να μην επιτρέπεται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (τώρα είναι 20.000).
• Να απαγορεύεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου εγγύς των οργανωμένων καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη, ακόμη και όταν πρόκειται για προϊόντα γης και θάλασσας.
• Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα χρονικά όρια που προβλέπονται, ήτοι να γνωμοδοτεί η Επιτροπή έως 30 Νοεμβρίου για τον συνολικό αριθμό των αδειών και να αποφασίζει ο Δήμαρχος έως 31 Δεκεμβρίου για το ίδιο θέμα. Έλλειψη απόφασης να σημαίνει ότι δεν θα εκδοθούν άδειες για το τρέχον έτος.
• Στο νόμο αναφέρεται ότι, πλανόδιο εμπόριο συνιστά και η μέθοδος επισκέψεων Door to Door, όταν όμως πραγματοποιείται από πρόσωπα που δεν συνδέονται με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση. Δηλαδή, εξ’ αντιδιαστολής, όταν ο επισκέπτης ανήκει σε οργανωμένη επιχείρηση, τότε δεν ασκεί υπαίθριο εμπόριο, ο νόμος δεν έχει εφαρμογή και δεν απαιτείται άδεια. Να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη, συμπεριλαμβάνοντας στις διατάξεις του νόμου και τις νόμιμα οργανωμένες επιχειρήσεις.

Για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο
• Κατά το νόμο, υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο. Η διατύπωση είναι εξαιρετικά γενική. Να οριοθετηθεί αυστηρά το τι συνιστά στάσιμο υπαίθριο εμπόριο.
• Να καταργηθεί η δυνατότητα άσκησης στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
• Να τηρηθεί επιτέλους η διάταξη που απαγορεύει θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εγγύς της εισόδου εμπορικών καταστημάτων.
• Να παρέχονται άδειες στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου σε συνάρτηση και ως ποσοστιαία αναλογία του αριθμού των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής. Προτείνεται να παρέχονται άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, ίσες με το 1% των τοπικών εμπορικών καταστημάτων.

Για τις Εμποροπανηγύρεις
• Να καταργηθούν όλες οι εμποροπανηγύρεις, εκτός εκείνων που έχουν παραδοσιακά (εορταστικά) χαρακτηριστικά και να μην επιτρέπεται η δημιουργία νέων. Εναλλακτικά, να επιτρέπεται μόνο μία εμποροπανήγυρη ανά Δήμο/Δημοτική Κοινότητα/Τοπική Κοινότητα το χρόνο.
• Ο νόμος αναφέρει μόνο ότι οι εκδιδόμενες άδειες ισχύουν για 5 ημέρες και όχι ότι οι εμποροπανηγύρεις διαρκούν 5 ημέρες. Συνακόλουθα, πολλοί ΟΤΑ παρακάμπτουν τη βούληση του νομοθέτη, εκδίδοντας στους συμμετέχοντες συνεχόμενες πενθήμερες άδειες και διατηρώντας σε λειτουργία την εμποροπανήγυρη για ολόκληρα δεκαπενθήμερα. Να τροποποιηθεί ο νόμος στην κατεύθυνση καθορισμού διάρκειας της εμποροπανήγυρης και όχι των αδειών αυτής.
• Οι εμποροπανηγύρεις να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων και να διαρκούν το πολύ μέχρι τρεις (3) ημέρες.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των εμποροπανηγύρεων να εκδίδονται μετά γνώμη των τοπικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών. Το αυτό να ισχύει και για τις σχετικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα διατιθέμενα είδη.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των εμποροπανηγύρεων να μην ισχύουν προτού επικυρωθούν από την Περιφέρεια.

Για τις Χριστουγεννιάτικες – Πασχαλινές Αγορές
• Να καταργηθούν όλες οι χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες στην αγορά.
• Εναλλακτικά, τόσο οι χριστουγεννιάτικες όσο και πασχαλινές αγορές να διαρκούν το πολύ έως 5 ημέρες.
• Να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών να εκδίδονται μετά γνώμη των τοπικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών. Το αυτό να ισχύει και για τις σχετικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα διατιθέμενα είδη.
• Να καθορίζονται ρητά και δια νόμου τα προσφερόμενα προϊόντα στις αγορές αυτές, τα οποία θα πρέπει να δικαιολογούν τον χαρακτήρα των ημερών.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών να μην ισχύουν, προτού επικυρωθούν από την Περιφέρεια.

Για τις Κυριακάτικες Αγορές
• Να αναπροσαρμοστούν τα πληθυσμιακά κριτήρια, που εισήγαγε ο ν. 3557/2007, για την δημιουργία κυριακάτικων παζαριών, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα «καλλικρατικά» πληθυσμιακά δεδομένα.
• Οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων.
• Να καταργηθούν οι νομοθετημένες εξαιρέσεις για τις κυριακάτικες αγορές του Κοπανακίου, του Δοξάτου και του Σχιστού, που δεν προσφέρουν τίποτα πέρα από υπόνοιες χάρης προς τοπικά πολιτικά πρόσωπα.
• Ο περιφραγμένος δημόσιος χώρος που θα πραγματοποιείται η κυριακάτικη αγορά να αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα που θα ενσωματώνεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των κυριακάτικων αγορών να μην ισχύουν, προτού επικυρωθούν από την Περιφέρεια.

Για τις Λαϊκές Αγορές
• Να πάψουν επιτέλους οι λαϊκές αγορές να αποτελούν παραπάζαρα και να ανταποκριθούν στην κύρια αποστολή τους, ήτοι να διατίθενται στους χώρους τους μόνο προϊόντα γης και θάλασσας.
• Να γίνει πανελλαδική χαρτογράφηση των λαϊκών αγορών. Να επανεξεταστεί η λειτουργία ή η μετακίνησή τους, βάσει της χρησιμότητάς της αλλά και των συνεπειών που προκαλεί στην ομαλή λειτουργία της περιοχής και στην καθημερινότητα των κατοίκων – επαγγελματιών αυτής.
• Να ισχύσει πληθυσμιακή αναλογία ως προς τον αριθμό των λαϊκών αγορών ανά δεδομένη περιοχή.
• Να μετακινηθούν οι λαϊκές αγορές εκτός των κεντρικών οδικών αξόνων, αρτηριών και οδών, μεγαλύτερων ή μικρότερων περιοχών. Να πραγματοποιούνται μόνο σε δευτερεύουσες παρόδους.
• Να δημιουργηθεί μόνιμο κιόσκι σε κάθε λαϊκή αγορά, όπου θα στεγάζονται οι ελεγκτές του Δήμου και θα απευθύνονται οι πολίτες για να υποβάλουν παράπονα ή παραινέσεις.
• Οι επιτροπές του άρθρου 7 παρ. 2 να γνωμοδοτούν και στις περιπτώσεις ίδρυσης, μετακίνησης ή κατάργησης λαϊκών αγορών στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
• Να τηρηθεί αυστηρά η νομοθεσία για μη διενέργεια λαϊκών αγορών κατά την Κυριακή.
• Νέες άδειες να δίνονται μόνο σε παραγωγούς ή πωλητές προϊόντων γης και θάλασσας. Για τους παλιούς πωλητές διαρκών ειδών, που οι άδειές τους λήγουν ή έχουν λήξει, να δοθούν κίνητρα (φορολογικά, χρηματοδοτικά, συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα), ώστε να ανοίξουν καταστήματα, μετακινούμενοι στο οργανωμένο εμπόριο.

7. Καθεστώς εκποίησης – διάλυσης

• Ζητούμε να συμπληρωθούν οι διατάξεις του άρθρου 7 ν. 146/1914, καθότι σήμερα εμφανίζεται το γενικευμένο φαινόμενο να εκδίδουν οι δικαστές απρόσεκτες αποφάσεις (σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς αντιδικία,) και να δίνουν παράνομες άδειες εκποιήσεων λόγω τέλους εποχής. Μειωμένες τιμές λόγω τέλους εποχής επιφυλάσσονται μόνο για τις επίσημες περιόδους εκπτώσεων και προσφορών.

8. Διασφάλιση Κυριακάτικης Αργίας και ωραρίου λειτουργίας

• Να δοθεί η δυνατότητα στους Εμπορικούς Συλλόγους να διαμορφώνουν το τοπικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και να το κατοχυρώνουν με απόφαση της Περιφέρειας, η οποία να ισχύει για όλα τα καταστήματα της περιοχής τους.
• Να μην υπάρξει καμία μεταβολή του υφιστάμενου καθεστώτος της Κυριακής – αργίας. Να τηρηθεί ο νόμος που προβλέπει λειτουργία καταστημάτων, μία μόνο Κυριακή στο τέλος του έτους.
• Να οριστεί ως καταληκτική ώρα του ωραρίου του Σαββάτου η η 6η απογευματινή για κάθε κατάστημα.
• Να ισχύει το τοπικό ωράριο για τα καταστήματα που λειτουργούν εντός πολυχώρων αναψυχής - άθλησης κ.λπ..

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris