" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010

Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις


Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του οργανισμού.
Οι δράσεις αφορούν συνολικά σε 80.000 θέσεις εργασίας.
Ειδικότερα, το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη 
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αύριο στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Όσον αφορά στο περιεχόμενο του προγράμματος, σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ προσφέρει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιχορήγηση για χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων που απασχολούσαν κατά το 2009.
Το πρόγραμμα δεν επιχορηγεί τις ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2010 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, καθώς στοχεύει στη διατήρηση της απασχόλησης με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 70.000.000 ευρώ, ενώ η δράση είναι εν δυνάμει συγχρηματοδοτούμενη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων από την προσεχή Παρασκευή 23 Ιουλίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου του 2010.

Η δράση προβλέπει τη διατήρηση 10.000 θέσεων απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, τόσο του μόνιμου προσωπικού, όσο και του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι την λήξη του προγράμματος, που απασχολούσαν στις 30 Απριλίου 2010, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή για δώδεκα μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 40% επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης είναι μέχρι δώδεκα μήνες.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 18.620.000 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (με δυνατότητα να συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ)
.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris