" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010

Μαγνησία!! Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε πωλητή καρπουζιών

«Βροχή» προστίμων σε πλανόδιους πωλητές για άσκηση υπαίθριου εμπορίου χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο άδεια αλλά και για φορολογικές παραβάσεις, από τη διεύθυνση Εμπορίου, στο πλαίσιο ελέγχων τον μήνα που πέρασε.
Αρκετές ήταν και πάλι οι καταγγελίες πολιτών, μεταξύ των οποίων για παιδική τροφή που παρουσίαζε αλλοιώσεις, ενώ κατασχέθηκαν 25 τεμάχια παιδικών ενδυμάτων τα οποία κρίθηκαν ως μη ασφαλή. Σύμφωνα με τον απολογισμό των ελέγχων της διεύθυνσης Εμπορίου που έδωσε στη δημοσιότητα ο αντινομάρχης Βαγγ. Ζαχαρόπουλος, διαπιστώθηκαν 17 παραβάσεις εκ των οποίων:
-Δυο παραβάσεις σε υποκαταστήματα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν τηρούσαν τα προβλεπόμενα από την αγορανομική διάταξη για την ιχνηλασιμότητα εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών. Μετά τη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου οι υποθέσεις θα διαβιβαστούν στον Εισαγγελέα για την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων.
-Μια παράβαση αφορούσε σε πλανόδιο πωλητή ο οποίος απαιτούσε προς είσπραξη, βάσει ενδεικτικών πινακίδων λιανικής πώλησης, ποσά υψηλότερα από τα κανονικά, βάση του καθορισμένου ποσοστού κέρδους, κατά την λιανική πώληση οπωρολαχανικών (καρπούζια και πεπόνια). Η υπόθεση θα διαβιβασθεί στη Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν για την ανωτέρω αναφερόμενη παράβαση, θα επιβληθεί το προβλεπόμενο ποσό διοικητικού προστίμου των 10.000 ευρώ.
-’λλη παράβαση αφορούσε σε υποκατάστημα εταιρίας λιανικής πώλησης παιδικών ενδυμάτων, ο υπεύθυνος της οποίας αρνήθηκε την ολοκλήρωση του διενεργούμενου ελέγχου, ο οποίος έγινε για την διαπίστωση της συμμόρφωση ή μη των παιδικών ενδυμάτων με τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008. Η υπόθεση θα διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε βάρος του υπευθύνου της εταιρίας, καθώς και στην Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου Ν. Μαγνησίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν για την ανωτέρω αναφερόμενη παράβαση, θα επιβληθεί το προβλεπόμενο ποσό διοικητικού προστίμου των 5.000 ευρώ.
Πρόστιμα σε πλανόδιους πωλητές
Δύο παραβάσεις αφορούσαν σε πλανόδιους πωλητές, οι οποίοι κατείχαν και πωλούσαν ο μεν πρώτος καρπούζια, πεπόνια και ροδάκινα, ο δε δεύτερος καρπούζια και πεπόνια, στερούμενοι της προβλεπόμενης από τον Νόμο άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), καθώς και ενδεικτικών πινακίδων για τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα, με την ένδειξη του είδους, της προέλευσης και της τιμής λιανικής πώλησής τους. Συντάχθηκαν σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου και σε βάρος τους θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Δύο αφορούσαν σε πλανόδιους πωλητές, οι οποίοι κατείχαν και πωλούσαν ο μεν πρώτος τσίπουρο και κρασί, η δε δεύτερη χαλβά, στερούμενοι της προβλεπόμενης από τον Νόμο άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου). Συντάχθηκαν σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου και σε βάρος τους θα επιβληθούν πρόστιμα.
Έξι αφορούσαν σε πλανόδιους πωλητές, κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου οι οποίοι ασκούσαν τις δραστηριότητες τους στο Βόλο και στην Ν. Ιωνία, δηλαδή σε πόλεις με πληθυσμό πάνω 20.000 κατοίκους, ενέργεια η οποία απαγορεύεται από τον σχετικό Νόμο. Συντάχθηκαν σχετικές εκθέσεις ελέγχου και σε βάρους τους θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο διοικητικά πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από 300 ευρώ έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Άλλες τρεις παραβάσεις αφορούσαν σε πλανόδιους πωλητές, οι οποίοι ασκούσαν συναλλαγές χωρίς να κατέχουν Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Φ.Τ.Μ.) και χωρίς να εκδίδουν Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.). Συντάχθηκαν σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου και οι υποθέσεις θα διαβιβασθούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των παραβατών, προκειμένου να τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες φορολογικές κυρώσεις.
Πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ
Στο μεταξύ, πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων, τους προηγούμενους μήνες, επιβλήθηκαν με αποφάσεις του νομάρχη Μαγνησίας.
Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης ιχθύων οι οποίες στερούνταν τιμοκαταλόγου, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται όλα τα είδη των ψαριών που διατίθενται προς πώληση, μαζί με την για κάθε είδος ψαριού χωριστά αναγραφή της τιμής πώλησής του χωρίς το Φ.Π.Α.
Πρόστιμα 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε υποκατάστημα σούπερ μάρκετ για στέρηση ενδεικτικών πινακίδων με τις τιμές λιανικής πώλησης για συγκεκριμένα είδη.
«Βροχή» καταγγελιών
Καταγγελίες για παράνομο εμπόριο σε γιορτές θρησκευτικού χαρακτήρα, για ακατάλληλα τρόφιμα, όπως παιδική τροφή, κλήθηκε να ελέγξει το μήνα που πέρασε η διεύθυνση Εμπορίου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία πλανόδιου πωλητή, για δραστηριοποίηση παράνομων πωλητών σε διάφορες θρησκευτικού χαρακτήρα εορτές, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπάλληλοι της διεύθυνσης Εμπορίου πραγματοποίησαν σχετικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις για το υπαίθριο εμπόριο και παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
’λλες καταγγελίες αφορούσαν στην αγορά μουχλιασμένου σάντουιτς, στην αγορά παιδικής τροφής (κρέμα βανίλια σε σκόνη) που παρουσίαζε διαφορετικό χρώμα από το συνηθισμένο του ίδιου προϊόντος, ενώ επίσης παρουσίαζε δυσάρεστη οσμή και είχε άσχημη γεύση (ξινίλα), σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, σε πρατήριο υγρών καυσίμων για προμήθεια καταναλωτή με κακής ποιότητας καύσιμο με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί βλάβη στη μοτοσικλέτα του.
Επίσης στο τηλεφωνικό κέντρο 1520 της Γ.Γ Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβλήθηκαν δυο καταγγελίες που κλήθηκε να ελέγξει η διεύθυνση Εμπορίου. Η μια για εμπορική και βιομηχανική εταιρία ηλεκτρικών ειδών, συσκευών και εξοπλισμού, αλλά και για πρατήριο υγρών καυσίμων το οποίο προμήθευσε καταναλωτή με καύσιμο, το οποίο προκάλεσε βλάβη στο αυτοκίνητό του.
Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα
Μετά από σχετικό έγγραφο της διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπάλληλοι της διεύθυνσης Εμπορίου πραγματοποίησαν ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης παιδικών ενδυμάτων της πόλης του Βόλου, προκειμένου να διαπιστώσουν τη συμμόρφωση ή μη των παιδικών ενδυμάτων με τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008 «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων - Κορδόνια στα παιδικά ενδύματα - Προδιαγραφές».
Από τους ελέγχους βρέθηκαν και δεσμεύτηκαν προσωρινά εις χείρας των κατόχων τους, ως μη ασφαλή για χρήση από παιδιά, 25 τεμάχια παιδικών ενδυμάτων (μπλούζες για κορίτσι), τα οποία προορίζονταν για κορίτσια ηλικίας 4 � 14 ετών και τα οποία έφεραν διακοσμητικά κορδόνια μακρύτερα των 14cm έκαστο, στην περιοχή του θώρακα και της μέσης.
Τέλος, υπάλληλος της διεύθυνσης Εμπορίου συμμετείχε σε τριμελή επιτροπή για τον έλεγχο της αναγραφής της καταγωγής και προέλευσης του κρέατος κατά την λιανική πώλησή του. Διενεργήθηκαν 14 έλεγχοι από την επιτροπή αυτή κατά τον μήνα Ιούνιο σε τμήματα κρεοπωλείων υποκαταστημάτων σούπερ μάρκετ και σε κρεοπωλεία της πόλης του Βόλου και των περιοχών Ριζομύλου και Στεφανοβικείου, στα 13 εκ των οποίων διαπιστώθηκαν ασυνέπειες σε σχέση με την εν λόγω Κ.Υ.Α.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στη Σκόπελο πλανόδιοι πωλητές ψαριών αγοράζουν τα ψάρια από τα καϊκια χωρίς τιμολόγια, τα πωλούν χωρίς να κόβουν αποδείξεις,χωρίς ταμειακές μηχανές,έχουν μόνιμη σταθερή θέση σε παραλιακό δρόμο που απαγορεύεται η στάθμευση,δίπλα στα επαγγελματικά καϊκια με την ανοχή των αρμοδίων αρχών(Λιμεναρχείο,Δημοτική αστυνομία,Αστυνομικό τμήμα).Υπάρχει κάποια ανώτερη αρχή που μπορεί να επέμβει και να βάλει μια τάξη στο παρεμπόριο?

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris