" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010

Ολικοί έλεγχοι

Την εντατικοποίηση των αγορανομικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ζητάει με επιστολή του προς τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στ. Κομνηνός.

Όπως αναφέρει, στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα μας γίνεται πόλος έλξης σημαντικού αριθμού επισκεπτών.

Ειδικότερα, στην επιστολή του, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει τα εξής:

• Με το δεδομένο ότι εισερχόμεθα στη θερινή περίοδο, αυτονόητο είναι ότι οι αγορές της Χώρας θα είναι πόλος έλξης σημαντικού αριθμού καταναλωτών (Ελλήνων και αλλοδαπών), που θα επισκεφτούν περιοχές ενδιαφέροντος (όπως τουριστικές, νησιωτικές, αρχαιολογικές, παραθαλάσσιες κ.λ.π.).

• Επιβάλλεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η λειτουργία των αγορών αυτών να είναι ομαλή και σύμφωνη τόσο με τον Αγορανομικό Κώδικα και τις Αγορανομικές Διατάξεις, όσο και με τη νομοθεσία που διέπει τον ανταγωνισμό και ειδικότερα το Υπαίθριο Εμπόριο και τις Λαϊκές Αγορές.

• Η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών στις αγορές αυτές, διαρκούσας της θερινής περιόδου, πρέπει να είναι έντονη, με κύριο στόχο να αποτραπούν φαινόμενα εκμετάλλευσης του καταναλωτικού κοινού.

• Προς την κατεύθυνση αυτή, κατά τη θερινή περίοδο, θα πρέπει να ελέγχονται οι επιχειρήσεις κ.λπ. πωλητές, ως προς την αναγραφή των τιμών στις πινακίδες, σε εφαρμογή του άρθρου 71 της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει ,την μη κανονική είσπραξη αξίας αγαθών ,την μη ζύγιση τροφίμων ,τις ελλειποβαρείς πωλήσεις αλλά και κάθε άλλη παράβαση των Αγορανομικών Διατάξεων .

• Επίσης, κατά τους ελέγχους στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής να εφαρμόζονται και να τηρούνται τα αναφερόμενα στα άρθρα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 της Α Δ 7/2009 (π.χ αναγραφή ενδείξεων στους τιμοκαταλόγους ,τήρηση τιμοκαταλόγων και τρόπος σύνταξης αυτών κ.λπ.).

• Επί διαπιστουμένων αγορανομικών παραβάσεων, είτε αυτές είναι ποινικά κολάσιμες, είτε ποινικά και διοικητικά (Ν. 3668/08-ΦΕΚ 115/Α/18-06-2008), είτε μόνο διοικητικά (Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ), όσον αφορά το υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο ) και λαϊκές αγορές ,θα πρέπει να κινούνται κατά των παραβατών, οι προβλεπόμενες διαδικασίες εφαρμογής των νομίμων.

• Έμφαση επίσης, κατά τους ελέγχους σας, θα πρέπει να δίνετε και προς την κατεύθυνση απόπειρας παραπλάνησης των καταναλωτών για οποιονδήποτε λόγο από τις επιχειρήσεις κ.λπ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τέτοιες πρακτικές τιμωρούνται ποινικά (άρθρο 30 ,παράγραφος 7 του Αγορανομικού Κώδικα) αλλά και με διοικητικό πρόστιμο (άρθρο 2 του ν. 3668/08).

• Πέραν των αγορανομικών ελέγχων πρέπει να ελέγχεται η αγορά και για τυχόν παραβιάσεις του Ν. 703/77«Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,ο οποίος επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις ,οι οποίες επιχειρούν την διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, με μη σύννομες πρακτικές (δεσπόζουσα θέση, εναρμονισμένες πρακτικές, ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις κ.λ.π.). Οι παραβάσεις αυτές πρέπει να τίθενται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα περαιτέρω.

• Με την ευκαιρία ,σας υπενθυμίζουμε και την Απόφαση Α2-96/09-01-2007 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.3377/05,όπου καθορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης ορισμένων ειδών ,που πωλούνται από κυλικεία χώρων ελεγχόμενης πρόσβασης ,απόφαση που θα λαμβάνεται υπόψη κατά τους ελέγχους σας, καθώς και το άρθρο 66 παρ.1 της Α.Δ. 7/2009.

• Επίσης, σας υπενθυμίζουμε το Ν.2065/92 (Άρθρο 47 παράγραφος 3), όπου προβλέπεται ότι «εφόσον κατά τους ελέγχους διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης στοιχείων ή χρήσης πλαστών, παραποιημένων ή ανακριβών στοιχείων ή στοιχεία με εμφανείς υποτιμολογήσεις ή ανευρίσκονται αποθέματα, που δεν καλύπτονται από φορολογικά στοιχεία», υποχρεούνται να τα γνωστοποιούν στην οικεία ΔΟΥ.

• Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα » είναι αυτές που ορίζονται με το άρθρο 9 του Ν. 3668/08,και παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή του άρθρου 13 του ιδίου νόμου.

• Τέλος, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους για την ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην εν λόγω εγκύκλιο.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις Διευθύνσεις Γενικής Αστυνόμευσης και Λιμενικής Αστυνομίας για τις ενέργειές τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris