" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010

Εμποροπανήγυρη Δήμου Τρικκαίων

Ξεκινούν τις προσεχείς ημέρες οι εργασίες καθαρισμού του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί και φέτος η ετήσια εμποροπανήγυρη όπως ανέφερε χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Παζαϊτης. Οι εργασίες θα γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Τρικκαίων, ώστε, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος, να είναι όλα έτοιμα πριν τη διεξαγωγή του πανηγυριού.
Η εμποροπανήγυρη τελείται στην περιφέρεια (ΜΕΡΙΑΣ) του οικισμού Καρυών και στον παραποτάμιο δρόμο Τρικάλων — Καρυών (οδός Σκοπέλου), σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία.
Διάρκεια λειτουργίας αυτής ορίζεται το χρονικό διάστημα των επτά ημερών, ήτοι από 14 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
Θέσεις Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φετινή εμποροπανήγυρη περιέχουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, τα οποία απασχόλησαν και το δημοτικό συμβούλιο Τρικάλων. Η διάθεση των θέσεων και κατοχύρωση αυτών θα γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Δημοπρασιών (Δημαρχιακή Επιτροπή), υποβοηθούμενη από τους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτικών Προσόδων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η διάθεση των θέσεων θα γίνεται δημόσια από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου, κατά περίπτωση.
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μισθώνει μέχρι τέσσερις (4) θέσεις. Προαιρετικά και με την απαιτούμενη άδεια της Επιτροπής διάθεσης των χώρων (Δ.Ε.) επιτρέπεται η στέγη των χαλβαδοπωλείων και των ψητοπωλείων, να γίνει με τέντα χρώματος λευκού (για λόγους ομοιομορφίας).
Απαγορεύεται Απαγορεύονται οι προσθήκες σε κάθε διατεθειμένο χώρο, πέραν του ορισθέντος χώρου, που αναφέρεται στις ανωτέρω δραστηριότητες. Η κατασκευή των παραγκών γίνεται μόνο από τον τελευταίο πλειοδότη μισθωτή - κατασκευαστή παραγκών. Οι πλειοδότες κατασκευαστές παραγκών - ξυλουργοί,- καθώς και ο ηλεκτρολόγος, θα αρχίζουν την κατασκευή αυτών δώδεκα μέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης, ήτοι από 2 Σεπτεμβρίου και θα τις αποξηλώνουν τρεις μέρες μετά τη λήξη αυτής (23 Σεπτεμβρίου). Είναι δε υπεύθυνοι για τη στερεότητα και ασφάλεια της κατασκευής των παραγκών υπεύθυνοι και υπόλογοι έναντι του νόμου και της Δημοτικής αρχής σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος.
Χώρος έξι στρεμμάτων περίπου που βρίσκεται στην περιφέρεια (ΜΕΡΙΑΣ) του οικισμού Καρυών, προορίζεται αποκλειστικά για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ). Απαγορεύεται στον παραπάνω χώρο η εγκατάσταση και λειτουργία ψητοπωλείων, καφενείων, χαλβαδοπωλείων καθώς και άλλου είδους εμπορική δραστηριότητα (ρούχα, παιχνίδια, ψιλικά). Οι θέσεις κατοχυρώνονται στον ενδιαφερόμενο με την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της αξίας αυτών (θέσεων), αμέσως μετά το τέλος κάθε διαδικασίας διάθεσης για την ανάδειξη δικαιούχου του χώρου, ενώ στη συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris