" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 20 Ιουλίου 2010

Φιλί ζωής από τη Λούκα


 Ανάσα σε περίπου 800.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Οικονομίας με ένα πακέτο ρευστότητας συνολικού ύψους 9,2 δις ευρώ που θα διατεθούν στην αγορά μέσα στο 2010 στα πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010 - 2013». 

Το πρόγραμμα που προβλέπει επίσης και αρκετές θεσμικές παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων παρουσίασε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου η ΥΠΟΙΑΝ, Λούκα Κατσέλη σε ημερίδα και θα έχει τη μορφή «Συμβολαίου Στήριξης» που θα υπογραφεί με τις επαγγελματικές ενώσεις.

Σύμφωνα με την κ. Κατσέλη, από το ποσό των 9,2 δισ. ευρώ που θα «πέσει» στην αγορά εντός του 2010 τα 2,6 δισ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί ή δεσμευθεί για πληρωμή υποχρεώσεων.

Από αυτά, τα 1.9 δις ευρώ αφορούν επιδοτήσεις και ανακυκλούμενες πιστώσεις. Ρευστό, δηλαδή, που θα διοχετευθεί στην αγορά μέσω δράσεων του ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο αφορά τις εγγυήσεις που χορηγούνται από το ΤΕΜΠΜΕ.

Έρχεται η «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»
Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει το «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» που θα χρηματοδοτήσει εταιρείες που απασχολούν έως 50 άτομα για έργα έως 200 εκατ. ευρώ.

Συστήνεται Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Η κα Κατσέλη ανακοίνωσε επίσης τη σύστηαση Ταμείου Επιχειρηματικότητας που θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις κάθε είδους και το οποίο ξεκινά με ίδια κεφάλαια ύψους 460 εκατ. ευρώ (προέρχονται στο σύνολό τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια μέσω της μόχλευσης του ιδίου κεφαλαίου του με πόρους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μεσοπρόθεσμα το νέο αυτό Ταμείο Επιχειρηματικότητας από απλό εργαλείο διαχείρισης ΕΣΠΑ 2007-2013 θα γίνει ένα πλήρες και νέο χρηματοδοτικό σχήμα. Το ΥΠΟΙΑΝ επεξεργάζεται το σχετικό σχέδιο νόμου.

Θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους ταμεία:

- Ταμείο Γενικής Επιχειρηματικότητας για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους. Προϋπολογισμός, περίπου 200-250 εκατ. ευρώ.

- Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό περίπου 150 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων πιο ειδικευμένων προϊόντων σε επιχειρήσεις που θα επενδύσουν για πράσινη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, για την καινοτομία.

- Ταμείο Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό περίπου 40 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων σε νέους δημιουργούς και επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα. Είναι η πρώτη φορά που ένα από τα αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ―ο πολιτισμός― θα αποτελέσει εργαλείο σε μια αναπτυξιακή στρατηγική.

- Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους, που τη σειρά της θα επηρεάσει θετικά το εμπόριο και την ποιότητα των προϊόντων και θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές. Προϋπολογισμός, περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Χρηματοδοτήσεις μέσω JEREMIE

Παράλληλα, η υπουργός Οικονομίας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE, προϋπολογισμού 290 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.). Το μεγάλο πλεονέκτημα του JEREMIE είναι το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι ανακυκλούμενες, δηλαδή επιτρέπουν τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές. Το Επενδυτικό Συμβούλιο του JEREMIE έχει ήδη συσταθεί και συνεδριάσει και βρισκόμαστε στο στάδιο της επιλογής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα διαθέσουν το πρώτο προϊόν για δάνεια επιμερισμού κινδύνου, δηλαδή χαμηλότοκα δάνεια.

Στήριξη της εξωστρέφειας με 300 εκατ. ευρώ

Εξάλλου, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ετοιμάζει αυτό το διάστημα επιπλέον προγράμματα επιχορηγήσεων για το 2010-2011 ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εξωστρέφειας, της υγιούς επιχειρηματικότητας και των πράσινων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Θεσμικές παρεμβάσεις

Τέλος, η κα Κατσέλη δεσμεύτηκε για την αλλαγή καθεστώτος στην αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων, νέα νομοθεσία για τους μεσίτες, τους εμπορικούς αντιπροσώπους, το υπαίθριο εμπόριο και τη διοργάνωση εκθέσεων, αλλά και νομοθεσία για τις εισπρακτικές εταιρείες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris