" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

ΕΒΕ Φθιώτιδας και εμπορικός σύλλογος Λαμίας κατά του επερχόμενου παζαριού στη περιοχή.


Αξιότιμη κα Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος,

Με το προσαγόμενο υπ΄αριθ. πρωτ. 392/09-07-2014 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στον Δήμο Λαμιέων η απόφαση του Δ.Σ της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας υπ΄αριθ. 8/26-6-2014 να διοργανώσει Ρουμελιώτικη Εμποροπανήγυρη, το χρονικό διάστημα από 03-09-2014 έως 09-09-2014 στο χώρο της έκθεσης. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Λ. προγραμματίζεται παζάρι μηχανοκίνητων το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός και επανάληψη της παράνομα πραγματοποιηθείσας το 2013 Χριστουγεννιάτικης Αγοράς , η οποία ζημίωσε και την αγορά και την ίδια την Π.Ε.Λ. οικονομικά.

Η ανωτέρω απόφαση είναι παράνομη και θα πρέπει να ακυρωθεί για τους πιο κάτω λόγους τους οποίους κα σας αναφέρουμε :

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η διενέργεια εμποροπανηγύρεων αλλά και Χριστουγεννιάτικων και άλλων αγορών που δεν εντάσσονται στο στεγασμένο κατά το νόμο εμπόριο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 ( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ) οι Δημοτικές Αρχές έχουν την αρμοδιότητα να κανονίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και λειτουργία , μεταξύ άλλων, και των εμποροπανηγύρεων παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, εκδίδοντας προς το σκοπό αυτό Κανονιστική Απόφαση. Μάλιστα, την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 Β του Ν. 3582/2010 ( Καλλικράτης ).

Όπως επίσης καλά γνωρίζετε , ο Δήμος Λαμιέων έχει πολλά έτη σταματήσει της διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων στην πόλη της Λαμίας ( με απόφαση του ΔΣ Νο 256/2004 και η οποία δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα ) γεγονός το οποίο συνομολογεί και ο Δήμαρχος Λαμιέων Γ. Κοτρωνιάς με το από 23 -07-2014 προσαγόμενο έγγραφο υπόμνημά του το οποίο και πρωτοκολλήθηκε στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας με αρ. πρωτ. 7156/24-07-2014.

Από τα παραπάνω παρέπεται ότι η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας δεν έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα να διοργανώσει την σκοπούμενη Ρουμελιώτικη Εμποροπανήγυρη καθώς και τις λοιπές προγραμματισμένες δράσεις βάσει της απόφασης.

Πέραν τούτων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διοργάνωση των εν λόγω δράσεων αντίκειται και στον ιδρυτικό σκοπό της Π.Ε.Λ. βάση του Ν. 214/1975 άρθρο 2 και 6.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι α) η απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Λ. δεν ελήφθη ούτε καν με όρους απόλυτης πλειοψηφίας καιβ) ότι μετά την καλύτερη ενημέρωση των φορέων που εκπροσωπούνται στο ΔΣ της Π.ΕΛ. έχουν αλλάξει άποψη και εκφράζουν πλέον αρνητική θέση για τη διεξαγωγή της Ρουμελιώτικης Εμποροπανήγυρης από την Π.Ε.Λ. τόσο η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΣ ( όπως τούτο προκύπτει από την με αριθ. πρωτ. 1035/30-07-2014 επιστολή του Προέδρου αυτής την οποία προσάγουμε και επικαλούμαστε ) όσο και η αιρετή Περιφέρεια με δημόσια δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη κου Στάϊκου αλλά και η δια εγγράφου αναφοράς εκφρασθείσα διαφωνία του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Φθιώτιδας καθώς και των λοιπών πρωτοβάθμιων εμπορικών και Επαγγελματικών φορέων της Λαμίας, οι οποίοι εκ του Νόμου συμμετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές Των Δήμων για τις εμποροπανηγύρεις και τις υπαίθριες αγορές, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν αναμφίβολα θέματα νομιμότητας της αποφάσεως αυτής την οποία και καθιστούν ακυρωτέα.

Επί πλέον οι ως άνω δράσεις θα βλάψουν σημαντικά την Φθιωτική Αγορά σε μια περίοδο κρίσιμη για την επιβίωση των επιχειρήσεων μελών μας και θα ευτελίσουν τον ίδιο το θεσμό της Έκθεσης, η οποία από εργαλείο ανάπτυξης και ωφέλειας της τοπικής οικονομίας, καθίσταται εργαλείο οπισθοδρόμησης και ζημίας με « ευκαιριακού τύπου » δράσεις.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός μας

Σας ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ τα ανωτέρω προς γνώση σας και για τις νόμιμες συνέπειες και ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ να επιληφθείτε του θέματος ως αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Π.Ε.Λ. και ασκώντας τις προβλεπόμενες εκ του άρθρου 9 του Ν214/1975 αρμοδιότητές σας, να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να μην εκτελεστεί, άλλως να ακυρωθεί η εν λόγω απόφαση του Δ.Σ της Π.Ε.Λ. να διοργανώσει Ρουμελιώτικη Εμποροπανήγυρη, το χρονικό διάστημα από 03-09-2014 έως 09-09-2014 στο χώρο της Έκθεσης στο Ρουμελιώτικο χωριό και λοιπές δράσεις ( παζάρι μηχανοκίνητων και Χριστουγεννιάτικη Αγορά) ως παράνομη και εντεύθεν μη σύννομη με την κείμενη νομοθεσία.

Για την Ομοσπονδία ΕΒΕ Φθιώτιδας Για τον Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας

Ο Πρόεδρος
 Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λοιύκας 
 Ιωάννης Βλαχογιάννης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris