" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΛΑΜΠΟΒΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη του:
Την εισήγηση του κ. Δημάρχου, μετά εκτενή διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 75, 76,79, 93 & 192 του Δ.Κ.Κ., Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με αυτές των Νόμων 2323/1995, 2218/1994,3377/2005& 3769/2009, τις διατάξεις των άρθρων 37,παρ.3, 79 παρ.4, 284 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 8 του Ν.3469/2006, τις αριθμ.100&118 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής Παραμυθιάς, το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του χώρου διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης και τα στοιχεία του οικείου φακέλου,
ομόφωνα Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε :
Εγκρίνει την Τοπική Κανονιστική απόφαση για την χρήση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης Παραμυθιάς (Λαμπόβου), ως αυτή ψηφίστηκε με την αριθμ.100/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Παραμυθιάς & τροποποιήθηκε με την αριθμ.118/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Παραμυθιάς και έχει ως ακολούθως :
1.- Η Εμποροπανήγυρη στο Τ.Δ. Παραμυθιάς του Δήμου Παραμυθιάς είναι παραδοσιακή και θα τελείται μία φορά το χρόνο, θα είναι διάρκειας επτά (7) ημερών και θα διοργανώνεται από το πρώτο Σάββατο του Οκτώβρη κάθε έτους. (Για το 2010 από 2-10-2010 έως και 10-10-2010).-
2.-H παραχώρηση της χρήσης του χώρου διοργάνωσης της Εμποροπανήγυρης και η διάθεση του χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ.24-9/20-10-58 «Δικαίωμα χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών» και του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3377/2005 ΦΕΚ 202/τ. Ά/19-08-2008 καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.
3.-Ο χώρος, που θα διατεθεί για την διενέργεια και λειτουργία εμποροπανήγυρης θα είναι:
H περιοχή «ΓΑΛΑΤΑ» της πόλης Παραμυθιάς και ειδικότερα τα τμήματα των δημοτικών δρόμων Κ. Καραμανλή (από τα γραφεία του παλαιού Δημαρχείου – κτίριο παλαιού πρακτορείου) και Αγίου Δονάτου (άνω περιφερειακός δρόμος), από το σημείο διασταύρωσης της οδού Κ. Καραμανλή έως ιδιοκτησία κ. Χρήστου Τάτση καθώς και στην τοποθεσία «Ζαβράγκαλι».
Συνολικά θα κατασκευαστούν τριακόσιες πενήντα (350) παράγκες (μη συμπεριλαμβανομένων των δύο Οβελιστηρίων), διαστάσεων καθενός 3 Χ 3 μέτρων (9 τ.μ.)
4.-Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων, θα είναι πρόχειρες κατασκευές, ξύλινα παραπήγματα κατά σειρά διατεταγμένα, σύμφωνα με το σκαρίφημα των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
5.-Όποιος καταλάβει χώρο της εμποροπανήγυρης αυθαίρετα, θα καταλογίζεται σε βάρος του με απόφαση του Δημάρχου, το πενταπλάσιο του προσδιορισθέντος τέλους.
6.-Η εμποροπανήγυρη κατά τις ημέρες της διάρκειάς της, θα αρχίζει να λειτουργεί από ώρα 08.00 π.μ. και θα σταματά τη λειτουργία της πριν τα μεσάνυχτα.
7.-Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, ατύχημα ή ζημιά κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης ή κατά τον χρόνο προετοιμασίας ή αποξήλωσης των παραγκών η δε ευθύνη σε περίπτωση αυτή όπως και για κάθε παράβαση αστυνομικής, υγειονομικής ή πυροσβεστικής φύσεως βαρύνει τους υπαίτιους αιτούντες χρήστες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΙΩΖΙΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris