" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

Kαι τώρα τρέχουν με μπαράζ νομοσχεδίων και δεν φτάνουν


ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ νομοσχέδια για τη στήριξη των δανειοληπτών, των επιχειρήσεων και για τη συγκράτηση των τιμών προωθεί το φθινόπωρο το υπουργείο Οικονομίας. Δύο απ' αυτά αφορούν τις τράπεζες: θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στις εισπρακτικές εταιρείες και δίδουν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή στους αρμόδιους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομίας. Παράλληλα υποχρεώνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμορφωθούν με δικαστικές αποφάσεις.

Ταυτόχρονα προχωρούν οκτώ ακόμα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αύξηση του ανταγωνισμού.Το υπουργείο Οικονομίας έχει δεχθεί από πολλές πλευρές κριτική για καθυστερήσεις και έλλειψη παρεμβάσεων στην αγορά. Η ύφεση φουντώνει, αλλά οι πολιτικές που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν δεν έχουν ακόμα προχωρήσει αρκετά. Οι τιμές στην αγορά καλπάζουν, λόγω των αυξημένων φόρων, αλλά και της ανεξέλεγκτης δράσης των καρτέλ. Ετσι τώρα, μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων, επιχειρείται να αρθούν μια σειρά από προβλήματα.
Η λίστα των μέτρων
Συγκεκριμένα:

1 Εισπρακτικές εταιρείες. Υποχρεώνει τις εταιρείες του κλάδου, αλλά και τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών να μην ενοχλούν οφειλέτες πριν παρέλθει τουλάχιστον ένας μήνας από την προηγούμενη επικοινωνία, αν αυτοί έχουν δηλώνει ότι έχουν ενημερωθεί ή αν έχει ξεκινήσει δικαστική διαδικασία. Το υπουργείο θα μπορεί να επιβάλει πρόστιμα, ενώ θα απαγορεύεται η δράση όσων δεν είναι εγγεγραμμένες σε σχετικό μητρώο. Περιορισμοί θα επιβληθούν και σε δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στον χώρο, ενώ εξετάζεται το εάν η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμα.

2 Υποχρεωτική προσαρμογή των τραπεζών στις δικαστικές αποφάσεις. Θεσπίζεται μηχανισμός επιβολής στις τράπεζες των δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες έχουν οριστικά κριθεί ως καταχρηστικές πρακτικές που εφαρμόζουν έναντι των πελατών τους.

3 Αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου. Εληξε η δημόσια διαβούλευση και μετά την ενσωμάτωση τροποποιήσεων με βάση τις ενστάσεις (κυρίως από τον ΣΕΒ και από τον τουριστικό κλάδο) θα κατατεθεί στη Βουλή. Θα ισχύσει από το 2011.

4 Αδειοδότηση των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και των επιχειρηματικών εγκαταστάσεων. Στόχος είναι η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

5 Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων. Μείωση των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων για την αδειοδότηση των επαγγελμάτων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του τέως υπουργείου Ανάπτυξης (π.χ. οδηγοί, εργολήπτες, χημικοί, τεχνίτες κ.λπ.) Σήμερα ζητούνται μία σειρά από δικαιολογητικά και υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την εμπειρία, τις απαιτούμενες υποδομές, κ.λπ.

6 Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση βιομηχανικών και επιχειρηματικών πάρκων (ΒΕΠΕ). Προωθείται η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης και υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων καθώς και τη βιωσιμότητά τους. Θα δίδεται δυνατότητα ίδρυσης επιχειρηματικών πάρκων σε περιοχές «άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων».

7 Τροποποίηση νομοθεσίας για το υπαίθριο εμπόριο. Απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στα σημεία εκείνα που το νομοθετικό πλαίσιο έρχεται σε αντίθεση με σχετική κοινοτική οδηγία. Νομοθεσία περί μεσιτών, εμπορικών αντιπροσώπων, υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) και διοργάνωσης εκθέσεων.

8 Θεσμοθέτηση του σήματος ελληνικού προϊόντος. Θα δημιουργηθεί ένα εμπορικό σήμα πιστοποίηστης της ελληνικής προέλευσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αρχικά θα είναι εθελοντική η συμμετοχή. Θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα που οφείλουν να αποδεικνύουν σε πιστοποιημένους οργανισμούς την προέλευση των πρώτων υλών ή των υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε ένα προϊόν.

9 Θέσπιση εμπορικού σήματος ποιότητας. Θα χρηματοδοτούνται μικρομεσαίοι ώστε να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα που έχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, έχουν ποιοτικές διαδικασίες λειτουργίας και ταυτόχρονα έχουν υιοθετήσει οικολογικές πρακτικές.

10 Αποζημίωση από αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Θα διευκολυνθεί η διεκδίκηση αποζημίωσης απ' όσους θίγονται από παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

11 Τροποποίηση του Αγορανομικού Κώδικα, με την οποία τίθενται όροι στις διαδικασίες τιμολόγησης πριν φτάσει το προϊόν στο ράφι.

12 Επιτάχυνση μεγάλων ξένων επενδύσεων (φαστ τρακ). Το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση και στοχεύει στην ταχύτερη αδειοδότηση ώστε να αυξηθούν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

13 Ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Μετά το σχέδιο για τον Πειραιά και τις περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Κρήτης προωθούνται ανάλογες πρωτοβουλίες για το κέντρο της Αθήνας, τη Δυτική Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής.

14 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπάρχει σχέδιο αύξησης των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της και απαλλαγής της από «γραφειοκρατικές» ασχολίες για να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων. Ολοκληρώθηκε το σχέδιο στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και θα κατατεθεί σε υπουργικό συμβούλιο.

15 Ιδρυση αντιμονοπωλιακής διεύθυνσης στο υπουργείο Οικονομίας. Θα υποβοηθά την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να δρα και να τεκμηριώνει τις υποθέσεις της. Θα υποδεικνύει υποθέσεις για διερεύνηση, θα στοχοποιεί τις προτεραιότητες και θα δέχεται καταγγελίες.
Τι προβλέπεται για τις εισπρακτικές εταιρείες

* Οι εταιρείες υποχρεούνται να απέχουν από τηλεφωνικές επικοινωνίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δηλώσει κατά τη δεύτερη ή σε οποιαδήποτε επόμενη επικοινωνία ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω ενημέρωση.

Αυτό ισχύει και για κάθε μεταγενέστερη κρούση.

*Απαγορεύεται πλέον και μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων η κατ' επάγγελμα ενημέρωση του οφειλέτη από εταιρείες αλλά και από τράπεζες.

*Απαγορεύεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι δανειστές ή σε εταιρεία, που δεν έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση οφειλετών, η κατ' επάγγελμα ενημέρωση και γενικά κάθε όχληση για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

*Διευρύνεται ο κατάλογος των αθέμιτων πρακτικών.

*Προσδιορίζεται ωράριο για την επικοινωνία και τις εργάσιμες μόνο ημέρες.

*Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται για τρεις τουλάχιστον μήνες προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή και το σκοπό της.

*Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας μπορεί, ύστερα από καταγγελία του οφειλέτη και αίτησή της στις αρμόδιες αρχές, να λαμβάνει από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών πληροφορίες για τα δεδομένα συνδέσεων των οφειλετών.

*Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο επικοινωνιών ενημέρωσης των οφειλετών και να γνωστοποιούν τις επικοινωνίες στις οποίες προέβησαν στον οφειλέτη ή τη γενική γραμματεία όταν ζητηθούν.

*Οι υπάλληλοι της γραμματείας διαθέτουν πλέον, βάσει νόμου, εξουσίες φορολογικού ελεγκτή.

*Οι απαγορεύσεις για συχνότητα επικοινωνίας και αθέμιτες πρακτικές ισχύουν και για τράπεζες.

*Οι κυρώσεις εφαρμόζονται εις βάρος όλων των παραβατών του νόμου (τράπεζες, τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα), και όχι μόνο πλέον σε εταιρείες για την ενημέρωση των οφειλετών.

*Θεσπίζονται σημαντικοί περιορισμοί και για τους δικηγόρους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα μεταφοράς των αθέμιτων εισπρακτικών μεθοδεύσεων σε δικηγορικά γραφεία.

ΑΠΟ:ENET.GR

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris