" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010

Άκυρη η απόφαση για Φιλιππιάδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ
             Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν. Π. Δ. Δ.

Ταχ. Δ/νση      : Ελ. Βενιζέλου 2
Ταχ. Κώδικας : 481 00 - Πρέβεζα
Πληροφορίες  : Η. Χάιδας
Τηλέφωνο       : 26820 - 27017
Fax                   : 26820 - 25795
          Πρέβεζα:  08 Σεπτεμβρίου 2010
          Αριθμ. Πρωτ: 56198/4003
      
                                               


ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθμ. 148/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας.

                                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,        ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 149 του Δ.Κ.Κ. (N.3463/06) και 272  N. 3852/2010
3. Την αριθμ. 148/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας, που μας υποβλήθηκε με το αριθμ. 6807/19.08.2010 έγγραφο του Δήμου
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
        Ακυρώνουμε την αριθμ. 148/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας, αναφορικά με την παραχώρηση χώρου στη δημοτική επιχείρηση ‘Δημοτική Φιλιππιάδας ΑΕ ΟΤΑ’ (ΔΗΦΙ ΑΕ ΟΤΑ), για τη διοργάνωση και λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης, λόγω  παράβασης τύπων της διαδικασίας, επειδή η ανωτέρω απόφαση δεν έχει ληφθεί με την απαιτούμενη, από τη μεταβατική  διάταξη του άρθρου 272  του N. 3852/2010, ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, καθώς επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέρ της απόφασης ψήφισαν δέκα (10) μέλη, ενώ απαιτείτο να ψηφίσουν υπέρ αυτής, έντεκα (11) τουλάχιστον.
             Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Ταχ. Δ/νση: Μαρ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα), εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση  ή την κοινοποίησή της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμο Φιλιππιάδας


                                                                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ


                                                                    ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris