" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαγραφή των προστίμων για όσους κατέχουν άδεια συμμετοχής στην Κυριακάτικη αγορά του Πειραιά

Διαγραφή των προστίμων για όσους κατέχουν άδεια συμμετοχής στην Κυριακάτικη αγορά του Πειραιά περιλαμβάνει διάταξη στο Νομοσχέδιο για την «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε, Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011, από την Ολομέλεια της Βουλής.
Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από τους Συλλόγους των επαγγελματιών του Παζαριού μετά από σύμφωνη γνώμη και του Δήμου Πειραιά. Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση, το Υπουργείο Ανάπτυξης απαλλάσσει τους επαγγελματίες του Παζαριού, σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο, από ένα μεγάλο οικονομικό βάρος το οποίο είχε δημιουργηθεί, χωρίς δική τους ευθύνη, λόγω της μη έκδοσης αδειών από τις αρμόδιες αρχές.

Όλη τη διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή έχει ως ακολούθως:

«Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 (Α΄145), ακόμη κι αν αυτή δεν ανανεώθηκε, μπορούν να συμμετέχουν στην κυριακάτικη αγορά, εφόσον καταβάλλουν στο Δήμο τα αναλογούντα τέλη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειας τους έως την ημερομηνία ανανέωσης της αυτής ή της έκδοσης νέας. Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για συμμετοχή στην εν λόγω αγορά μετά τη λήξη της άδειας διαγράφονται, και αν έχουν καταβληθεί επιστρέφονται».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris