" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Οποιος προλάβει στο Ηράκλειο


Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 22.07.2013 έως 26.07.2013 και ώρες 08:30 με 14:30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Στ. Καραγιώργη 2), για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια κλήρωση που θα γίνει την Τρίτη 30.07.2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Επαγγελματίες έμποροι, που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές).
β) Κάτοχοι άδειας πωλητή Λαϊκών αγορών,
γ) Κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές.
δ) Κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και
ε) Λοιποί, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις  απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.          Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Υπηρεσίας) στην οποία εκτός των άλλων θα δηλώνονται η διεύθυνση της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, η χρονική διάρκεια και τα τετραγωνικά  μέτρα για τα οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.
2.         Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
3.         Άδεια σε ισχύ για το έτος διενέργειας της Εμποροπανήγυρης (ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκουν) από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο.
4.         Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Ά) και 1642/1986(125 Ά).
5.         Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής των σε αυτόν.
6.         Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
7.         Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο (για τους εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική στέγη, π.χ. κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο, εργοστάσιο κ.λ.π.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

​ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris