" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Εμποροπανήγυρη Γλυκής.

Ο Δήμος Σουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους για την εμποροπανήγυρη Γλυκής που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 27 Ιουλίου  2013 και ώρα 15.00  στα γραφεία του Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια κλήρωση, που θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Γλυκής  του Δήμου μας θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.  Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς).
2.  Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)
3.  Ταμειακή απόδειξη έτους 2013.
4.  Έναρξη από την εφορεία.
5.  Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.
6.  Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.
7.  Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.
8.  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο  14 του παρόντος κανονισμού.
Tα οποία θα υποβάλλονται είτε ατομικά, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή Αστυνομικό Τμήμα, ή από συμβολαιογράφο (η μη κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης). Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris