" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2013

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΕΛΛΑΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3769/2009 περί συμμετοχής των εκθετών στις εμποροπανηγύρεις, ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω : 1. Η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2013. 2. Ως χώρος της εμποροπανήγυρης ορίζεται ο χώρος της λαϊκής αγοράς της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 3. Ο καθορισμός των χώρων, των ειδών πώλησης και οι αντίστοιχες τιμές συμμετοχής έχουν ως εξής : 1. Καντίνες 100,00 € 2. Ταβέρνες 320,00 € 3. Ψησταριές χωρίς καθίσματα 50,00 € 4. Μικροπωλητές για χώρο 6χ6 40,00 € 5. Ρούχα- Παπούτσια 80,00 € 6. Μικροί πλανόδιοι 25,00 € 7. Λούνα Πάρκ 500.00 € 4.Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία κατανάλωσης του ηλεκτρικού 320,00 € ρεύματος , που θα καταναλώνεται από τους εκθέτες και η οποία θα εισπράττεται ανάλογα με την κατανάλωση. 5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του αναφερόμενου νόμου άδειες συμμετοχής χορηγούνται: α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους 6. Αιτήσεις συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης θα κατατίθενται από τις 30/7/2013 έως 14/8/2013 στα γραφεία στον 2ο όροφο της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας, α. Αίτηση β . Θεωρημένο φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας που κατέχουν γ .Θεωρημένο Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας δ. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία πρόσφατη θεωρημένη από την ΔΟΥ υπαγωγής του ε .Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Πέλλας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) 7. Την αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο είτε μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή. Επίσης η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να σταλεί μέσω email στο eklogika@0746.syzefxis.gov.gr. 8.Για τον ακριβή χρόνο της δημόσιας κλήρωσης ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση και παράλληλα θα ενημερωθούν όλοι όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. 9.Το χρηματικό τέλος εμποροπανήγυρης προκαταβάλλεται την ημέρα της δημόσιας κλήρωσης. Σχέδιο αίτησης – αποφάσεις, καθώς και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.giannitsa.gr) και στους αρμοδίους υπαλλήλους της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2382351200–2382351226 και Φαξ : 2382351222

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris