" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμορφώνει τη νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο και ετοιμάζει αλλαγές στην αδειοδότηση του επαγγέλματος.

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμορφώνει τη νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο και ετοιμάζει αλλαγές στην αδειοδότηση του επαγγέλματος. Δεκαπέντε νόμοι, 6 προεδρικά διατάγματα και 5 υπουργικές αποφάσεις διέπουν το καθεστώς υπαίθριου εμπορίου, όλων των μορφών, στη χώρα μας και η δαιδαλώδης κατάσταση που υπάρχει, σύμφωνα με την εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου, δεν έχει αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για αυτό και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχωράει στην κωδικοποίηση και συγκέντρωση σε ένα ενιαίο σύνολο - σε ψηφιακή μορφή - όλης της νομοθεσίας η οποία θα συμπληρωθεί και θα ανανεωθεί όπου χρειάζεται και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προκειμένου να είναι φιλική στη χρήση της από τους ενδιαφερόμενους. Να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται να ενταχθούν και οι αλλαγές που αφορούν στην αδειοδότηση των επαγγελμάτων του υπαίθριου εμπορίου. Το υπουργείο αναφέρεται μόνο «απλοποίηση» της διαδικασίας αδειοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η «βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο θα διενεργηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2011 στο κτίριο του υπουργείου επί της πλατείας Κάνιγγος, και στόχος της Πράξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» είναι: - Η συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για το υπαίθριο εμπόριο και υποχρέωση του αναδόχου είναι να συλλέξει το σύνολο των υφιστάμενων ρυθμίσεων αλλά και κάθε άλλο που τυχόν διαφεύγει των όσων ήδη είναι ήδη καταγεγραμμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου - Η καταγραφή του πλαισίου και η μορφοποίησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικό στο χρήστη της ηλεκτρονικής σελίδας του υπουργείου - Αξιολόγηση των υφιστάμενων διατάξεων, με στόχο τον εντοπισμό ρυθμιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων, επικαλύψεων και παράλληλη αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητάς τους, αλλά και των συνεπειών τους (οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, κ.α.). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα αναπλάσει τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου προτείνοντας, όπου απαιτείται, διαδικασίες που απλοποιούν την αδειοδότηση των επαγγελμάτων του υπαίθριου εμπορίου (Ν. 3844/2010). - Τελική επεξεργασία και σχέδια τροποποιήσεων ή και καταργήσεων. - Προτάσεις τελικού προσχεδίου νόμου της κωδικοποιημένης νομοθετικής ρύθμισης και παράδοση της νομοθεσίας σε ψηφιακή μορφή φιλική προς το χρήστη της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Τα κρισιμότερα προβλήματα Τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με τις αλλαγές που επιχειρούνται είναι τα γνωστά προβλήματα των δυσλειτουργιών που υπάρχουν στο κανονιστικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή η πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων, οι ασάφειες των ρυθμίσεων και οι μεταξύ τους αντιφάσεις, η αποσπασματικότητα της παραγωγής ρυθμίσεων, η ύπαρξη απαρχαιωμένων ρυθμίσεων οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, τις νέες κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις και τις κοινοτικές οδηγίες, και οι περιττές ρυθμίσεις. Ποια σημεία της νομοθεσίας αφορούν οι αλλαγές Το υπό κωδικοποίηση πλαίσιο αποτελείται από τα εξής: N. 2323/ 1995 ΦΕΚ Α145/ 1995 Ν 3668/ 2008 ΦΕΚ Α115/ 2008 Ν. 3105/ 2003 ΦΕΚ Α29/ 2003 Ν. 3190/ 2003 ΦΕΚ Α249/ 2003 N. 3377/ 2005 ΦΕΚ Α202/ 2005 Ν. 3419/ 2005 ΦΕΚ Α297/ 2005 N. 3557/ 2007 ΦΕΚ Α100/ 2007 Ν. 3734/ 2009 ΦΕΚ Α8/ 2009 Ν. 3769/ 2009 ΦΕΚ Α105/ 2009 Ν. 3323/ 2005 ΦΕΚ A 202/2005 Ν. 3604/ 2007 ΦΕΚ Α189/ 2007 Ν. 3205/ 2003 ΦΕΚ Α297/ 2003 Ν. 3468/ 2006 ΦΕΚ Α129/ 2006 Ν. 2741/ 1999 ΦΕΚ Α199/1999 Ν. 3844/2010 ΦΕΚ Α 63/2010 ΠΔ 254/ 2005 ΦΕΚ Α307/ 2005 ΠΔ 12/ 2005 ΦΕΚ Α10/ 2005 ΠΔ 51/ 2006 ΦΕΚ Α53/ 2006 ΠΔ 115/2008 ΦΕΚ Α 179/2008 ΠΔ 116/ 2008 ΦΕΚ Α179/ 2008 ΠΔ 58/ 2005 ΦΕΚ Α87/ 2005 ΠΔ 85/ 2004 ΦΕΚ Α66/2004 YA K1-188/2006 ΥΑ Α2-1149 ΦΕΚ Β873/2004 ΥΑ Α2-1150 ΦΕΚ Β873/2004 ΥΑ Α2- 1151 ΦΕΚ Β873/ 2005 ΥΑ Α2- 2557/ 2006 ΦΕΚ Β753/ 2006

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris