" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Θρησκευτικά πανηγύρια στο Δήμο Ελευσίνας.

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την υπηρεσία, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους.
2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της (ή ανάλογη εκτύπωση από το ΤΑΧΙSNET).
3. Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας.
4. Βεβαίωση τρέχοντος έτους για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα ή ταχυπληρωμή τρέχοντος έτους.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν και βεβαίωση μη οφειλής σε αυτόν.
6. Δημοτική Ενημερότητα (αναζητείται από την υπηρεσία μας). 
7. Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά, Ν. 4281/2014 άρθ. 233 παρ. 2.
8. Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας (για πώληση τροφίμων – ποτών).
9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό  που θα καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της Αδείας κατά την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε άλλης Αρχής.
10. Παράβολο (σύμφωνα με την 307/11 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας).

Ο Δήμος Ελευσίνας δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από 30 Μαρτίου και μέχρι την, ανά περίπτωση, καταληκτική προθεσμία. Στις αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα είδη προς πώληση και  ο αριθμός των επιθυμητών θέσεων (σε τ.μ.), ανά εμποροπανήγυρη. Η κατάθεση πλήρους αίτησης ή και η πληρωμή του προβλεπόμενου παραβόλου, θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον ενδιαφερόμενο (ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο) στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με τις παραπάνω προθεσμίες. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris