" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Ο Δήμος Πλατανιά συμμετέχει στην εμποροπανήγυρη της Μεγάλης Παρασκευής.

Συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη που διεξάγεται την Μεγάλη Παρασκευή (10-04-2015), στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.
Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις από 17 Μαρτίου μέχρι 6 Απριλίου 2015, στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στο παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr).

Η διάθεση των χώρων θα γίνεται από τον Δήμο μας με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).

Οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη της Μ. Παρασκευής, θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας

2) Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)

4) Ταμειακή απόδειξη έτους 2014 και έναρξη από την αρμόδια ΔΟΥ.

5) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.

6) Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως: α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές δ) Βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.) και ε) Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση οι κτηνοτρόφοι.

7)Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω Ε.Λ.Τ.Α με συστημένη επιστολή. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

Σχέδιο αίτησης, κανονιστική απόφαση της εμποροπανήγυρης, διάγραμμα όπου αποτυπώνονται οι θέσεις προς παραχώρηση, χάρτης της περιοχής όπου αποτυπώνονται οι χώροι της εμποροπανήγυρης και οι θέσεις στάθμευσης, καθώς και για άλλες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr) και στους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας:
Δημοτικό Κατ/μα Βουκολιών: τηλ. 2824031230, Fax: 2824340020

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris