" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Δάφνης- Υμηττού: Χορήγηση αδειών μικροπωλητών για εμποροπανηγύρεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- YMHTTOY
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Δάφνη            / 2 / 2015
Έλλης 16 & Κανάρη Τ.Κ.  172 35 Αριθμ. Πρωτ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  213 -2085599

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ «  Χορήγηση αδειών μικροπωλητών για εμποροπανηγύρεις».

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού ανακοινώνει τα παρακάτω για να λάβουν γνώση 
όσοι ενδιαφέρονται :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/95) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, με  τον Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α) και το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) και για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων στα πλαίσια των εορτασμών των Ιερών Ναών  του Δήμου Δάφνης –Υμηττού ισχύουν τα παρακάτω:
1) εορτασμός  Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής κατά  την 16 & 17 Απριλίου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  171/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2) εορτασμός Ι. Ναού Αγ. Φωτεινής (Σαμαρείτιδας) κατά την 9 & 10 Μαΐου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 31β/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3) εορτασμός  Ι. Ναού  Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά την 28, 29 & 30 Ιουνίου 2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ.  44/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διάρκειας τριών ημερών.
4) εορτασμός  Ι. Ναού Αγ. Ιωάννου κατά την 28 & 29 Αυγούστου 2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ.  197/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης, διάρκειας δυο ημερών
5) εορτασμός  Ι. Ναού Αγ. Βαρβάρας κατά  3 & 4 Δεκεμβρίου  2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ.  171/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Στις εμποροπανηγύρεις χωροθετούνται πάγκοι μικροπωλητών και εμπόρων σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου κατά μήκος των οδών πέριξ των Ιερών  Ναών που θα διαθέτουν προς πώληση είδη ρουχισμού – υπόδησης, είδη οικιακής χρήσης, παιχνίδια, βιβλία λουκουμάδες κλπ.
Καλούνται όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον να καταθέσουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο Δημαρχείο Δάφνης-Υμηττού (Έλλης 16 & Κανάρη), κάθε εργάσιμη ημέρα (ωράριο 08:00-15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο) από την 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ έως και την 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός από την αίτηση που χορηγείται ατελώς από την υπηρεσία είναι :
1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδεια παραμονής και εργασίας για αλλοδαπούς και φωτ/φο διαβατηρίου.
2. Πρόσφατη βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος εμπόρου (στεγασμένου, στάσιμου ή πλανοδίου, κ.λ.π.) & Μεταβολές (με εμφανείς όλες τις δραστηριότητες / Κ.Α.Δ.)
3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατης θεωρημένης χειρόγραφης απόδειξης λιανικής πώλησης ή όμοιας ταμειακής μηχανής.
4. Βεβαίωση εγγραφής στον ΟΑΕΕ ή πρόσφατο απόκομμα απόδειξης πληρωμής εισφορών
5. Βιβλιάριο Υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων (λουκουμάδες, ξηρούς καρπούς κ.λ.π.)
6. Εφόσον στις δραστηριότητες επιτρέπεται η συμμετοχή σε Λαϊκές αγοράς, Υπ. Δήλωση περί μη άσκησης δραστηριότητας σε Λαϊκές Αγορές (πρωτότυπη με γνήσιο υπογραφής) ή φωτοαντίγραφο άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε Λαϊκές Αγορές (σε ποσοστό έως και 20% επί του συνόλου των αδειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 32 του Ν. 4264/2015)
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τους Δημότες του Δήμου

Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας απαιτείται ο αιτών να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.
H παραλαβή της άδειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο με την επίδειξη της ταυτότητας του ή την/ τον σύζυγο ή τα τέκνα του και μόνο με την επίδειξη της ταυτότητας των. Πριν από την παραλαβή της σχετικής άδειας οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταβάλουν στο ταμείο του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος της αδείας.
Τέλος γνωστοποιείται ότι οι παραπάνω άδειες είναι προσωποπαγείς, δεν μεταβιβάζονται και δεν εκμισθώνονται, επιτρέπεται μόνο η υποβοήθηση και ολιγόωρη αναπλήρωση από τον/την σύζυγο ή τα τέκνα του δικαιούχου.
H άδεια σε κάθε επαγγελματία και σε συγκεκριμένη αριθμημένη θέση θα γίνει κατόπιν κληρώσεως σε εύλογο χρόνο και πριν την ημερομηνία κάθε μιας από τις ανωτέρω εμποροπανηγύρεις.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris