" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010

Τρείς διορθωτικές κινήσεις από Κατσέλη στο Ασφαλιστικό - Αφορούν δώρα - χρόνια ασφάλισης και αναγνώρισή τους

-Επανέρχονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα στους παραπληγικούς.

-Θα διορθωθεί η αδικία όσων εργάζονται και έχουν έως 35 ή 36 έτη ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο ή 56ο έτος σήµερα. Αυτή η κατηγορία ασφαλισµένων µέχρι τα τέλη του χρόνου δικαιούται σύνταξη µε 37ετή χωρίς όριο ηλικίας. Με το νέο Ασφαλιστικό, από το 2011 τίθεται ως όριο ηλικίας το 58ο έτος(µε 36 έτη ή 10.800 ένσηµα) για τη συνταξιοδότηση, γεγονός που παγιδεύει χιλιάδες ασφαλισµένους. Το υπουργείο Εργασίας προωθεί νέα ρύθµιση, ώστε όσοι έχουν 35 έτη ασφάλισης µέχρι τα τέλη του 2010 να βγουν στη σύνταξη µε 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας (µεταβατική διάταξη). Άρα, θα διατηρηθεί η 37ετία χωρίς όριο ηλικίας µέχρι το 2012.

- Θα δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου εργασίας (ασφάλισης) του παρελθόντος, διάστηµα κατά το οποίο δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές (δηµοσιογράφοι, καλλιτέχνες κ.ά.).

Επίσης, στους τοµείς κύριας ασφάλισης του Eνιαίου Tαµείου Aνεξάρτητα Aπασχολούµενων (Tοµέας Σύνταξης Mηχανικών και Eργοληπτών Δηµοσίων Έργων, Tοµέας Σύνταξης και Aσφάλισης Yγειονοµικών και Tοµέας Aσφάλισης Nοµικών), οι αλλαγές του νέου Ασφαλιστικού, από το 2011, δεν «αγγίζουν» τις παρακάτω κατηγορίες:

-Τους ασφαλισµένους των τοµέων κύριας ασφάλισης του ETAA που µέχρι 31/12/2010 έχουν συµπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών οι γυναίκες και 60 ετών οι άνδρες. Θα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τους παραπάνω τοµείς οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από τις µεταβολές που επέρχονται.

-Τους ασφαλισµένους των τοµέων κύριας ασφάλισης του ETAA που µέχρι 31/12/2010 έχουν συµπληρώσει 37 έτη ασφάλισης. Θα µπορούν, επίσης, να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Aπό 1/1/2011, ωστόσο, καταργείται για τους υπόλοιπους η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε 37ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Όσοι συµπληρώνουν τα παραπάνω µέχρι 31/12/2010, ακόµη και µε προσµέτρηση πλασµατικών χρόνων που προβλέπει το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών κ.λπ.), µπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά το 2010, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί µέχρι τις 31/12/2013.

Tέλος, εξακολουθούν να ισχύουν (καθώς δεν επηρεάζονται από τον νέο νόµο):

-H δυνατότητα των ασφαλισµένων, παλαιών και νέων, να συνταξιοδοτηθούν µε τη συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.

-H δυνατότητα συνταξιοδότησης µε ειδικό καθεστώς των µητέρων µε ανίκανα τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και των συζύγων των αναπήρων µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Σύµφωνα µε την εφημερίδα «Τα Νέα»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris