" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Πρόσκληση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Μ. Παρασκευής στις Βουκολιές


 Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι  τις 30 Απριλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Βουκολιών  ή  στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά (που βρίσκεται στο Γεράνι Κυδωνίας),   ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.      
Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στα παραπάνω αναφερόμενα Δημοτικά Καταστήματα και στην ιστοσελίδα του Δήμου. (www.platanias.gr).
Οι διάθεση των χώρων θα γίνεται από τον Δήμο μας σύμφωνα με τα εδάφια  3, 4, 5 και 6 της αριθ. 69/2012 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. Πλατανιά και οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη της  Μ. Παρασκευής,  θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας
2) Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)
4) Ταμειακή απόδειξη έτους 2012  και έναρξη από την αρμόδια ΔΟΥ
5) Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα
6) Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων
7) Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως:  α) αδειών  επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών  λαϊκών αγορών,  β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου),  γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές  δ) Βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.) και  ε) Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση  οι κτηνοτρόφοι.
8)  Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη  η αξία του οποίου προβλέπεται στο εδάφιο 13  της  αριθ.  69/2012 κανονιστικής απόφασης  του Δ.Σ. Πλατανιά.

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω Ε.Λ.Τ.Α με συστημένη επιστολή.  Στη συνέχεια  θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.
             
Σχέδιο αίτησης, κανονιστική απόφαση της εμποροπανήγυρης, διάγραμμα  όπου αποτυπώνονται οι θέσεις προς παραχώρηση,  χάρτης της περιοχής όπου αποτυπώνονται οι χώροι της εμποροπανήγυρης και οι θέσεις στάθμευσης, καθώς και για άλλες πληροφορίες  απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr) και στους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας:   Στο Δημοτικό Κατ/μα Βουκολιών:  2824031230 και στο Δημοτικό Κατ/μα Πλατανιά: 2821083586,  2821083977 και ΦΑΞ: 2821061628.    

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris