" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

ΑΘΗΝΑ: Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση αλά λαϊκό λαχείο.

Ο Δήμος Αθηναίων και ιδιαίτερα το τμήμα κοινοχρήστων χώρων, προχωρεί  την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 13:ΟΟμ.μ. στον 3ο όροφο,  σε δημόσια  ηλεκτρονική κλήρωση των θέσεων συμμετοχής στα 38 τον αριθμό πανηγύρια που θα διεξαχθούν καθ΄όλο το έτος 2013 εντός των ορίων δικαιοδοσίας του.
Αντιπρόσωποι του Συνδικάτου μας ορίζονται οι κ.κ. Ντόλος Νεκτάριος και Κοπίλογλου Απόστολος
Ευχή μας είναι να καταργηθεί επιτέλους το άρθρο 16 του Νόμου 3769/2009.
Το δικαίωμα για εργασία να μην γίνεται με κλήρωση όπως και στα λαϊκά λαχεία!!!
Σημείωση:Για φέτος κατατέθηκαν 689 αιτήσεις ενδιαφερόμενων για συμμετοχή τους,  εκ των οποίων το Συνδικάτο μας υπέβαλε 387 τον αριθμό αιτήσεις, νομίμων συναδέλφων κατόπιν  εξουσιοδότησής τους.
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 2323/95 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν. 3377/05, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009, προβλέπεται η έκδοση άδειας στους μετέχοντες στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους στα διοικητικά όρια του δήμου επ΄ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών.
   Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:
Για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, απαιτείται άδεια.
Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες.
Οι άδειες χορηγούνται σε:
α)σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β)σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ)σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών,
δ)σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και 
ε)σε λοιπούς υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο (το οποίο μπορεί να ορίζει σχετική επιτροπή από τα μέλη του για το σκοπό αυτό), κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοι εκατό (80%) στους ενδιαφερόμενους των περιπτώσεων α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερόμενους της περίπτωσης ε) του προηγούμενου εδαφίου. Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris