" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» Δράμας


Σας γνωρίζουμε ότι στο Δήμο Δράμας στο πλαίσιο της προγραμματισμένης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» και εντός του χώρου διεξαγωγής της, πρόκειται να χορηγηθούν για τις ανάγκες πραγματοποίησης της Υπαίθριας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς άδειες συμμετοχής άσκησης εμπορικής δραστηριότητας στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Με την υπ’ αριθμ. 450/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ.16870/19-10-2012 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθορίστηκε, ο αριθμός των αδειών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά που θα χορηγηθούν και τα είδη που θα επιτρέπεται να πωλούνται ανά κατηγορία επαγγέλματος.
Αναλυτικά αποφασίστηκαν τα εξής:
α. Τέσσερις (4) άδειες για την κατηγορία «Κρύα σάντουιτς – Βραστά κρέατα»
β. Οκτώ (8) άδειες για την κατηγορία «Παραδοσιακά αρτοποιήματα, γλυκά του κουταλιού, ζυμαρικά, λικέρ, γλυκά θεραπευτικά βότανα χυμούς και τσάι»
γ. Οκτώ(8) άδειες για την κατηγορία «Είδη λαϊκής τέχνης, γούρια αναμνηστικά κ.λ.π.»
δ. Τέσσερις (4) άδειες για την κατηγορία «Ζαχαρωτά – Ζαχαρώδη»
ε. Τέσσερις (4) άδειες για την κατηγορία «Ροφήματα Καφέ»
στ.Τρεις (3) άδειες για την κατηγορία «Ξηροί Καρποί»
ζ. Μία (1) άδεια για την κατηγορία «Μπαλόνια»
η. Μία (1) άδεια για την κατηγορία «Τοπικά Εμφιαλωμένα Κρασιά»
θ. Μία (1) άδεια για την κατηγορία «Χαλβά»
ι. Δύο (2) άδειες για την κατηγορία «Μέλι»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 25 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη έως και 5 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα.
Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ( 1ης Ιουλίου & Βερμίου γωνία – 1ος όροφος-γραφείο 112 / Τηλ. Επικ. 2521350687 & 2521350689), για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2323/1995 για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεν¬νιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια.
Οι άδειες χορηγούνται: α) σε επαγγελματίες εμπό¬ρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κα¬τόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσ/νίκης.δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) «σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας»
Οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού ή κοινο-τικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2.Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος σύμφωνα με τους Ν.4045/1960(ΦΕΚ 47Α) & 1642/1986 (ΦΕΚ 125Α), σχετικά με την κύρια δραστηριότητά του.
3.Πιστοποιητικό εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα
4.Όταν πρόκειται για εταιρίες ή συνεταιρισμούς κ.λ.π. τότε προσκομίζεται καταστατικό και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου.
5. Την άδεια υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1.Προσθήκη κωδικού δραστηριότητας (μεταβολή ή επέκταση) στην αρχική έναρξη άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ. .
2.Προσθήκη του κωδικού στις αποδείξεις.
3.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
4.Αποδεικτικό καταβολής Παράβολου από τον Δήμο Δράμας
5.Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων & ποτών βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και πιστοποιητικό υγείας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris