" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Συμβαίνει τώρα στη Βουλή τω Ελλήνων.

Αυτή την ώρα στο Μέγαρο της  Βουλής,  στην αίθουσα  στην Αίθουσα <<Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη(223), μετά την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου , παρευρίσκεται και ο Φορέας μας για να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας <<Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος>>.
Παρόντες και νόμιμα ο Πρόεδρος κ. Ντόλος Νεκτάριος και ο Γ.Γραμματέας κ. Ψύκος Δημήτρης.
Καταθέτουν το παρακάτω υπόμνημα:
ΠΡΟΣ: 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος.

****************************************************
Ο νέος νόμος  όπως προτείνεται αποτελεί προιόν σύγχυσης διότι αντιστρατεύεται το Νόμο 3852/2010  (Καλλικράτης) καθώς και τα άρθρα 2 παρ.1 , άρθρο 4 παρ.1 και 2 , άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 22 παρ.1 του Συντάγματος .

Επιγραμματικά το Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαιθρίων Εμπόρων Ελλάδας έχοντας υπόψιν του το Κεφάλαιο ΣΤ ΄(ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) και ειδικά τα Άρθρα 30,31,32,33,34,35,36,37 τα οποία αναφέρονται στην άσκηση δραστηριότητας υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου και κατόπιν των συνεχών επαφών μας με την αρμόδια εμπλεκόμενη Γ.Γ Εμπορίου αν και σε γενικά πλαίσια ο Νόμος  γίνεται πιο σαφής και κατανοητός, σημειώνουμε αφενός μεν τα θετικά  άρθρα και διατάξεις αυτού και αφετέρου  αυτά που χρήζουν τροποποίησης, ήτοι:
Θετικά:

Α).Τα άρθρα 30,31,32, 33,35 και 37  δεν χρήζουν τροποποίησης.

Β).Η παράγραφος  8 του άρθρου 34 η οποία αναφέρει:

Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δεν δύνανται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του παρόντος,

Ο προγενέστερος Νόμος 3769/09 (ΦΕΚ 105 Α/1-7-09) όριζε ότι, οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (βιομηχανικών ειδών) να δικαιούνται και μάλιστα  με ίσα ποσοστά κλήρωσης , με τα μέλη μας τα οποία ασκούν ως κύριο(μοναδικό) και βιοποριστικό επάγγελμα αυτό του υπαιθρίου εμπόρου αποκλειστικά σε θρησκευτικές ή παραδοσιακές εμποροπανήγυρεις με αποτέλεσμα σε περίπτωση κλήρωσης εμπόρων λαϊκών αγορών παρουσιαζόταν το φαινόμενο να έχουν διπλό μεροκάματο (το πρωί σε λαϊκές αγορές και το απόγευμα σε εμποροπανηγύρεις) ασκώντας παρεμπόριο μιας και ήταν εύκολο για αυτούς να πωλούν στην πανήγυρη τα εμπορεύματα τους κάτω του κόστους μιας και το πρωί της επομένης να  ξαναβρίσκονταν στο φυσικό τους χώρο (λαική αγορά) με αποτέλεσμα ύπαρξης αθέμιτου ανταγωνισμού και διενέξεων μεταξύ ημών και των προαναφερόμενων εμπόρων, με τη σημείωση ότι ουδέποτε ο νομοθέτης επέτρεψε τη συμμετοχή μελών μας στις λαϊκές αγορές, πέραν της εργασίας μας σε Εμποροπανηγύρεις.

3).Στο άρθρο 36 λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές αναφέρεται 

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, καθορίζονται οι λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και ιδίως οι κυριακάτικες  αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, οι αγορές συλλεκτών, οι αγορές βιβλίων, οι ειδικές παραδοσιακές τοπικές αγορές και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το οποίο  καταργείται επιτέλους ο περιορισμός  της πληθυσμιακής δύναμης των Δήμων, που  είχαν δικαίωμα δημιουργίας  Κυριακάτικης Αγοράς, με αποτέλεσμα το άνοιγμα κάποιων ελάχιστων αγορών, όπου και εφόσον το απαιτεί η τοπική κοινωνία , έχοντας το θετικό πρόσιμο της ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων που θα συνδράμουν  στην αύξηση πωλήσεων των εμπορευμάτων  των εμπόρων και βιοτεχνών προμηθευτών.

Αρνητικά(χρήζουν τροποποίησης):

1).Στο άρθρο 34 παρ. 1 αναφέρει:
Κάθε εμποροπανήγυρη, ζωοπανήγυρη, παραδοσιακή πανήγυρη που διοργανώνεται με την ευκαιρία επετειακής ή θρησκευτικής εορτής  διαρκεί μια φορά το χρόνο, ανά Δήμο και διαρκεί το πολύ μέχρι τρείς(3) ημέρες, οι δε πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές διαρκούν το πολύ μέχρι δέκα(10) ημέρες

Με το νέο σχέδιο νόμου, παρατηρείται,  ότι ο νομοθέτης καταργεί κατ’ ουσίαν τις εθιμικές , παραδοσιακές, θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις τοπικού ή γενικού χαρακτήρα (άρθρο 34 παρ.1 ) περιορίζοντας τον χρόνο λειτουργίας αυτών έως τρεις (3) το πολύ ημέρες, των δε Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών Αγορών σε δέκα (10) το πολύ ημέρες.

Παρατηρείται, ότι περιορίζεται χρονικά το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 Συντ. 1975/1986/2001) που χαρακτηρίζεται στη θεωρία ως το αρχέτυπο των δικαιωμάτων του εργαζομένου , ή η μήτρα όλων των άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων, χωρίς να αναφέρεται ο λόγος ή η ανάγκη εκτέλεσης του προαναφερόμενου άρθρου 34, για την οικονομική ευημερία ή και τη δημόσια τάξη του τόπου.

Ο χρονικός περιορισμός των εμποροπανηγύρεων (υπαίθριες οργανωμένες αγορές) μειώνει δραματικά:

Α).τα έσοδα των Δήμων και καταργείται ο πολιτιστικός χαρακτήρας αυτών, τα ήθη-έθιμα και η κληρονομιά,  αφού αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας αλλά και τόπο συνάντησης των αποδήμων, επιπρόσθετα δε, συνεισφέρουν στην οικονομική άνθηση των τόπων και των συμμετεχόντων παραγόντων διεξαγωγής τους.

Β).τις παραγωγικές ημέρες εργασίας μας κατά το ήμισυ με αποτέλεσμα, με την εφαρμογή σε  ισχύ του άρθρου 34 παρ.1, από  176 οι ημέρες εργασίας μας  περιορίζονται κατά το ήμισυ, ήτοι σε 90 ημέρες περίπου, με αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών μας εισφορών  προς τον ΟΑΕΕ, επιπροσθέτως της πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων με επακόλουθο την  ίδια μας τη διαβίωση, ως ενεργοί βιοπαλαιστές  έλληνες πολίτες.

      Σας αναφέρουμε  ότι ο ΟΑΕΕ διατηρεί ειδικό καθεστώς εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και υπολογίζει την ασφαλιστική ικανότητα εκάστου εγγεγραμμένου, σε  26 ημέρες εργασίας.

    Επιπλέον σας αναφέρουμε ότι οι Εμποροπανηγύρεις  οι τελούνται ενόψει θρησκευτικών ή παραδοσιακών Εμποροπανηγύρεων ξεκινούν από το μήνα Ιούλιο και ολοκληρώνονται στα μέσα Νοεμβρίου με πολλές εξ αυτών να έχουν ταυτόσημες ημερομηνίες.

Οι Χριστουγεννιάτικες Αγορές αποτελούν θεσμό σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Ένας θεσμός  που έχει λάβει το χαρακτήρα παραδοσιακού χαρακτήρα σε όλες τις μεγαλουπόλεις και αποτελούν τουριστικό προορισμό χιλιάδων επισκεπτών.
Μολαταύτα τόσο η πρωτεύουσα, όσο και η συμπρωτεύουσα  έχουν χάσει τη πολιτιστική τους ταυτότητα και

*Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3769/2009 ο χρόνος λειτουργίας είναι πέντε (5) συναπτές ημέρες για τις εμποροπανήγυρεις, επτά (7) συναπτές ημέρες για τις παραδοσιακές εμποροπανήγυρεις (παζάρια) και ζωοπανήγυρεις που τελούνται μια (1) φορά το χρόνο, δέκα (10) συναπτές ημέρες για τις πασχαλινές αγορές και δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες για τις χριστουγεννιάτικες αγορές. 

2).Στο άρθρο 34, παρ.6  αναφέρεται :

Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται η πώληση προϊόντων που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 9 του παρόντος,
Το άρθρο 9 στην παρ.1 αναφέρει ως είδη πώλησης : αβγά σφραγισμένα, άνθη, καλλωπιστικά φυτά, ελιές, κρασί τυποποιημένο, ελαιόλαδο τυποποιημένο, μέλι τυποποιημένο, ξηροί καρποί, φρούτα και οπωρολαχανικά, όσπρια, πουλερικά και κουνέλια κ.τ.λ.

3).Στο άρθρο 40  περί διοικητικών κυρώσεων και ιδιαίτερα στη παρ. γ του παρόντος αναφέρεται
για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου κ.τ.λ.  πρόστιμο χίλια(1.000) ευρώ, για κάθε μια από τις ανωτέρω παραβάσεις.

  Σας αναφέρουμε πως  τα μέλη μας, για τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες εμποροπανήγυρεις (θρησκευτικές και παραδοσιακές )  εργάζονται υπό το καθεστώς δημόσιας  κλήρωσης  δυνάμει του Νόμου 3769/2009 (άρθρο 16), με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να τυγχάνουν σε γείτονες θέσεις με ομοειδή εμπορεύματα και όπου συνέβη είχε ως αποτέλεσμα τη πτώση  του τζίρου και κατ΄επέκταση  στη μη αποτελεσματική εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους.

Επιπλέον τυγχάνει κάποιοι υπαίθριοι έμποροι να κληρώνονται σε θέσεις πλησίον ιερών ναών, όπου τα εμπορεύματά τους, να μην αρμόζει δυνάμει των θρησκευτικών μας πεποιθήσεων να εκθέτονται σε θέσεις που <<έτυχε>> να κληρωθούν.

Για τους ανωτέρω λόγους, για καλυτέρευση και εξυγίανση των συνθηκών εργασίας μας,

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

1. Το άρθρο 34 παρ. 1 να τροποποιηθεί και να αναφέρει:

Ο χρόνος λειτουργίας  να είναι πέντε (5) συναπτές ημέρες για τις εμποροπανήγυρεις, επτά (7) συναπτές ημέρες για τις παραδοσιακές εμποροπανήγυρεις (παζάρια) και ζωοπανήγυρεις που τελούνται μια (1) φορά το χρόνο, δέκα (10) συναπτές ημέρες για τις πασχαλινές αγορές και δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες για τις χριστουγεννιάτικες αγορές.

2. Το άρθρο 34, παρ.6 να τροποποιηθεί και  να αναφέρει:

Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο πέραν των βιομηχανικών ειδών να επιτρέπεται  μέρος   των προς πώληση προϊόντων που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 9 του παρόντος

Τα είδη πώλησης  να  τηρούν τις προϋποθέσεις και συνθήκες που διασφαλίζουν την υγεία των επισκεπτών στις Εμποροπανηγύρεις με τη σημείωση ότι επειδή στις Εμποροπανηγύρεις τα είδη θα είναι εκτεθειμένα για συνεχείς ημέρες και σε δύσκολες καιρικές  συνθήκες , χρήζουν εξαίρεσης τα πιο πολλά είδη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος.

3. Το άρθρο 40  περί διοικητικών κυρώσεων και ιδιαίτερα η παρ. γ να καταργηθεί, η αναφορά …για αυθαίρετη αλλαγή θέσης.

4. Το άρθρο 34 να συμπεριλάβει  επιπλέον παράγραφο, σύμφωνα με την οποία να επιτρέπεται η αλλαγή θέσεων μεταξύ κληρωμένων για συμμετοχή τους σε Εμποροπανηγύρεις κατόπιν συμφωνίας των ιδίων επαγγελματιών.

   Αθήνα 25.04.2014


Για το ΕΝΙΑΙΟ  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ,    όπως νομίμως εκπροσωπείται


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΝΤΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                   ΨΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris