" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Συμμετοχή για το πανηγύρι στο Άστρος Κυνουρίας.

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις από τη Δευτέρα  04 Μαΐου μέχρι την Πέμπτη 21 Μαϊου 2015, στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2015» θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας

2) Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής        δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς)

4) Ταμειακή απόδειξη έτους 2015 και έναρξη με όλες τις μεταβολές από την αρμόδια ΔΟΥ

5) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων

6) Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές δ) Βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.), ε) κ.λ.π.

7) Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης χώρου για κάθε θέση στην εμποροπανήγυρη

8) Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το Άστρος, αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 21 Μαϊου 2015.

Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2755360138 - 139

Για να εκτυπώσετε τη σχετική αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ειδικό έντυπο Υπηρεσίας), ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.
http://www.boriakinouria.gov.gr/sites/default/files/ypodeigma_aitisi-2015-_emporopanigyri.pdf

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris