" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Νομοτεχνική βελτίωση για τη μεταβίβαση αδειών τυφλών - αναπήρων μικροπωλητών

«Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4264/2014 για τη ρύθμιση των λαϊκών αγορών και του υπαιθρίου εμπορίου, δεν υπήρχε πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης, κάτι το οποίο προκάλεσε την αιφνίδια ανατροπή των συνθηκών διαβίωσης αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας, αυτών που είχαν ήδη άδεια πριν», ανέφερε ο Γ. Σταθάκης.

Νομοτεχνική βελτίωση για την μεταβίβαση αδειών τυφλών και αναπήρων μικροπωλητών στις λαϊκές αγορές, κατέθεσε η κυβέρνηση ορίζοντας μεταβατικό διάστημα για τις μεταβιβάσεις. Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομίας Γ. Σταθάκης, η ρύθμιση αφορά τους πλανόδιους, οι οποίοι λάμβαναν σύνταξη αναπηρίας και είχαν και άδεια για να ασκούν το επάγγελμα ταυτόχρονα.
«Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4264/2014 για τη ρύθμιση των λαϊκών αγορών και του υπαιθρίου εμπορίου, δεν υπήρχε πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης, κάτι το οποίο προκάλεσε την αιφνίδια ανατροπή των συνθηκών διαβίωσης αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας, αυτών που είχαν ήδη άδεια πριν», ανέφερε ο Γ. Σταθάκης.
Η νομοτεχνική βελτίωση αναφέρει: «Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Εξαιρούνται οι επαγγελματίες πωλητές, της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου, ως και όσοι κατέχουν άδεια κατά τη διάταξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας ενώ κατείχαν άδεια επαγγελματία πωλητή, κατά την έκδοση του παρόντος νόμου. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ.
Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται οριστικά, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή των οικείων δημοτικών συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούνται νέα άδεια».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris