" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Μείωση των τελών στην Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου

Για το υπόλοιπο του 2020

Η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας με ομόφωνη απόφασή της πρότεινε τη μείωση κατά 50 ευρώ στο ετήσιο τέλος χρήσης για την κάθε θέση για την Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου, και τον καθορισμό του ετήσιου τέλους χρήσης στο ποσό των 250,00€, μόνο για το έτος 2020.

Πιο συγκεκριμένα, το ετήσιο χρηματικό ποσό του τέλους χρήσης για την κάθε θέση για την Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου έχει καθοριστεί σε 300 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει τα τέλη λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού η κατάθεση των αιτήσεων για την παραχώρηση θέσεων γίνεται από την 1η Νοεμβρίου έως 30η Νοεμβρίου κάθε έτους. Τον Νοέμβριο του έτους 2019 δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος και άρα δε δόθηκε καμία θέση για το έτος 2020. Μετά την αναστολή της Κυριακάτικης Αγοράς για την πρόληψη-αντιμετώπιση του κορωνοιού και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του για δύο (2) μήνες και την επαναλειτουργία της, άρχισαν να υποβάλλονται αιτήσεις για παραχώρηση θέσεων για το έτος 2020.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραχώρησης θέσεων για την Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου, αντιλαμβανόμενη την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των πολιτών μετά τα μέτρα και τις απαγορεύσεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοιού COVID19, με το αριθ. 2/2020 Πρακτικό της, το οποίο υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση, εισηγείται τη μείωση κατά 50,00€ στο ετήσιο τέλος χρήσης για την κάθε θέση στην Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου και τον καθορισμό του ετήσιου τέλους χρήσης στο ποσό των 250 ευρλω, μόνο για το έτος 2020.

Η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τριφυλίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris