" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ: κανονικά η Εμποροπανήγυρη Αγίου Παντελεήμονα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Αλίμου στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Παντελεήμονα που θα λάβει χώρο στον Άλιμο στις 26, 27 Ιουλίου 2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση άδειας συμμετοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.
Ο εορτασμός θα είναι διήμερος με ημερομηνία έναρξης την 26 Ιουλίου. Η τοποθέτηση των πάγκων από τους μικροπωλητές θα ξεκινήσει την 26 Ιουλίου και ώρα 11:00-15:00 και θα λήξει την 27 Ιουλίου και ώρα 23:00-01:00.
Oι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από το άρθρο 38 του Ν4497/17(ΦΕΚ 271 Ά/13-11-2017) όπως αυτό ισχύει.
Δικαιούχοι συμμετοχής  
α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων.
β) Πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων.
γ) Κάτοχοι άδειας πλανόδιου η στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.
δ) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).
ε) Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν4497/17 για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου, συνοδευόμενες από πλήρη δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.
Η μη κατάθεση των δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.
Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα Αριστοτέλους 53 (Τμήμα εσόδων) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου : www.alimos.gov.gr. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων & απορριπτέων, ο οποίος θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου : www.alimos.gov.gr. 
Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερων των υπαρχουσών θέσεων, διεξάγεται κλήρωση.
Οι επιλεγέντες καταβάλουν, έως 23/07/2020, τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου Αλίμου στο ταμείο του Δήμου ή στο Τραπεζικό Λογαριασμό : GR 2601402380238002001000028 (ALPHA BANK). Στο έντυπο της κατάθεσης θα αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο οφειλέτη, ΑΦΜ και αιτιολογία : πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα.

Τέλος μόνο όσοι από των επιλεγέντων έχουν εξοφλήσει το ανωτέρω Δημοτικό Τέλος, θα συμμετέχουν στην κλήρωση για των καθορισμό των θέσεων.

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αλίμου τηλ. 2132008029-30.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών


Σύρμα Θεοδώρα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris