" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Δημόσια πρόταση για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και του παραεμπορίου

Η πάταξη του παραεμπορίου και της αδήλωτης εργασίας οφείλει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής δράσης, καθώς τα φαινόμενα αυτά έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, στερώντας από την πολιτεία και τους ασφαλιστικούς φορείς πολυτίμων φορολογικών εσόδων και πόρων αντίστοιχα. Ο αγώνας κατά των νοσηρών αυτών φαινομένων που αποβαίνουν σε βάρος της εθνικής οικονομίας και της εθνικής προσπάθειας για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και της διασφάλισης της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί χωρίς αποτελεσματικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς της κεντρικής κρατικής διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, του επισήμου, δηλαδή, κρατικού φορέα επιβολής της τάξης και της νομιμότητας, οφείλει να αναβαθμιστεί, αναλαμβάνοντας καίρια δράση κατά των διογκούμενων αυτών κοινωνικών φαινομένων που δυστυχώς ολοένα αυξάνονται δραματικά.

Ενόψει της παραδοχής αυτής και σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας που έχει εκ μέρους μας αναληφθεί, προτείνουμε την δια νόμου αναβάθμιση του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία λόγω της εμπειρίας που διαθέτει και του αξιόμαχου των στελεχών της δύναται και προσήκει να της ανατεθεί επίσημα από την πολιτεία το καθήκον αυτό. Ειδικότερα, προτείνουμε, επί σκοπώ πάταξης των φαινομένων αυτών, την εκτός υπηρεσίας απασχόληση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε αμιγή αστυνομικά ή / και μεικτά διοικητικά κλιμάκια διενέργειας ελέγχων σε όλη την Επικράτεια, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται το καθημερινό έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. Προτείνεται, δηλαδή, η εκούσια, ήτοι κατόπιν δηλώσεως σχετικού ενδιαφέροντος, επ’ αμοιβή απασχόλησή των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο συγκεκριμένο καθήκον σε εκτός των βαρδιών τους χρόνο ή/και κατά την διάρκεια των ημερών που δεν έχουν υπηρεσία (ρεπό), σε χρόνο, δηλαδή, που δεν θα στερείται η πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο των πολυτίμων υπηρεσιών τους. Το εν λόγω πρωτοπόρο επιχειρησιακό πρόγραμμα δύναται να αντλήσει πόρους από τον ΟΑΕΔ και ειδικότερα από τα διατιθέμενα υπέρ του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων κονδύλια (ΛΑΕΚ). Η δράση αυτή, με την κατάλληλη νομική φόρμουλα, μπορεί να επιχορηγηθεί από τους πόρους αυτούς, που με αυτό τον τρόπο θα διατίθενται επωφελέστερα και πιο παραγωγικά υπέρ των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, το πρόγραμμα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί είτε από τα έσοδα των Εμπορικών Επιμελητηρίων δια της διαθέσεως τμήματος των εισφορών των μελών τους προς το σκοπό αυτό, είτε από πόρους του ΙΚΑ που προέρχονται από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν παρανόμως προσωπικό χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Η ως άνω προτεινόμενη δράση θα επιφέρει σημαντικό όφελος τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ θα ενισχύσει το πληττόμενο εισόδημα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αυτό τον τρόπο παράγονται σημαντικά κοινωνικά οφέλη, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορέσει να πετύχει ένα αποτελεσματικό πλήγμα στο παραεμπόριο και στην μαύρη εργασία.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
--------------------------------------------------------------------------------
Πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα (5/6) σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, όπου συμμετείχαν οι υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κκ. Γιάννης Βρούτσης και Νίκος Δένδιας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, καθώς και πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο Υπουργείων.
Βασικό θέμα της σύσκεψης ήταν ο προγραμματισμός και η εφαρμογή του επιχειρησιακού πλαισίου των δράσεων των δύο υπουργείων και των αρμόδιων φορέων τους για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, καθώς και άλλων μορφών παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.
Κατά τη σύσκεψη αυτή προσήλθαν και κατέθεσαν σχετική πρόταση (επισυνάπτεται) και οι Βουλευτές Δράμας – Καβάλας (κκ. Κυριαζίδης Δημήτρης και Πασχαλίδης Ιωάννης), προκειμένου να υποβοηθήσουν κοινοβουλευτικά την κοινή προσπάθεια των συναρμοδίων φορέων προς πάταξη της αδήλωτης, εργασίας και του παραεμπορίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris