" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Κενές θέσεις στην Κυριακάτικη αγορά των Αρφαρών

Νέες άδειες θα δοθούν για την πλήρωση των κενών θέσεων στην Κυριακάτικη αγορά των Αρφαρών. Στην ανακοίνωση του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας αναφέρονται οι κατανομές των θέσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τους  δικαιούχους:
«Για την πλήρωση των κενών θέσεων στην Κυριακάτικη αγορά των Αρφαρών, σύμφωνα με την 566/2011 Απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, καθορίζονται από την Τετάρτη 7-12-2011 μέχρι την Τετάρτη 21-12-2011. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους προσωπικά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης του δήμου Καλαμάτας που στεγάζεται στο διοικητήριο, 2ος όροφος, γραφεία 202 και 203.
Οι κενές θέσεις είναι 15 και κατανέμονται ως εξής:
1 θέσεις για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων
2 θέσεις για επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων
2 θέσεις για επαγγελματίες πωλητές ειδών οικιακής χρήσης
10 θέσεις για επαγγελματίες πωλητές ειδών ελαφράς βιοτεχνίας (είδη ένδυσης, υπόδησης,
λευκά είδη κλπ).
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
α) Οι επαγγελματίες έμποροι, που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές)
β) Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές
γ) Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
δ) Όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου
ε) Λοιποί, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, από το δημοτικό Συμβούλιο. Οι διαθέσιμες άδειες θα κληρωθούν σε ποσοστό 80% στους ενδιαφερόμενους των περιπτώσεων α, β, γ, δ και σε ποσοστό 20% στους ενδιαφερόμενους της περίπτωσης ε. Η ποσόστωση αυτή αφορά στο σύνολο των θέσεων της Κυριακάτικης αγοράς Αρφαρών, δηλαδή θα ληφθεί υπ’ όψη και η υφιστάμενη σύνθεση της αγοράς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris