" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014

Σαν πας στη Καλαμπάκα.

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ΄αριθμ. 178/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Καλαμπάκας, ανακοινώνει την τέλεση τεσσάρων (4) δημοπρασιών για την Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας 2014, όπως παρακάτω:

Α. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό η κατασκευή περίπου 200 παραπηγμάτων της ετήσιας εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή, στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, Ευθ.Βλαχάβα 1, την 10η Ιουλίου 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12,00μ.μ
Ο ανάδοχος οφείλει να τελέσει το έργο από 12/07/2014 έως 17/07/2014.

Β. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό η ηλεκτροδότηση και ο ηλεκτροφωτισμός των παραγκών της ετήσιας εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή, στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, την 10η Ιουλίου 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11,30 π.μ. . O ηλεκτρολόγος θα πληρωθεί για όσες θέσεις είναι οικονομικά τακτοποιημένες.

Γ. Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του χώρου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή, στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, την 10η Ιουλίου 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.
Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 4.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις για την συμμετοχή Λούνα Πάρκ δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ . Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος εντός των εγκαστάσεων του Λούνα Πάρκ, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ

Δ. Εκτίθεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την φύλαξη του χώρου της εμποροπανήγυρης από εταιρείες SECURITY και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν στα γραφεία του Δ. Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα αρ.1 τις προσφορές τους την 10η Ιουλίου 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12,30 μ.μ. στην αρμόδια επιτροπή.
Η εταιρεία που θα αναλάβει την φύλαξη – εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης, δεσμεύεται να τηρήσει το παρακάτω πρόγραμμα φύλαξης:
• 18/7/2014, ημέρα Παρασκευή: Ένα (1) άτομο το απόγευμα και για τις ώρες από 14.00μ.μ -22.00μ.μ
• 19/7/2014 ημέρα Σάββατο: Ένα (1) άτομο το πρωί για τις ώρες από 08.00π.μ.- 16.00μ.μ και δύο (2) άτομα το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00μ.μ -12η νυχτερινή

• 20/07/2014 ημέρα Κυριακή: Ένα (1) άτομο το πρωί για τις ώρες από 08.00π.μ.- 16.00μ.μ και δύο (2) άτομα το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00μ.μ -12η νυχτερινή
• 21/07/2014 ημέρα Δευτέρα: Ένα (1) άτομο το πρωί για τις ώρες από 08.00π.μ.- 16.00μ.μ και Ένα (1) άτομο το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00μ.μ -12η νυχτερινή
• 22/07/2014 ημέρα Τρίτη: Ένα (1) άτομο το πρωί για τις ώρες από 08.00π.μ.- 16.00μ.μ

Ε. Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η παραχώρηση της χρήσεως χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας. Η Δημοπρασία θα γίνει στον χώρο της εμποροπανήγυρης ( περιοχή S ) οδός Κωτούλα την 18η Ιουλίου 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των:
- Για την Ζώνη Α, σε 250 ευρώ
- Για τη ζώνη Β, σε 150 ευρώ
- Για Σουβλάκια , σε 350 ευρώ

Όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Καλαμπάκας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ):

Ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι μόνο οι έχοντες τα προσόντα που απαιτεί το άρθρο 16 του Ν. 3769/2009 δηλαδή, οι υπαίθριοι πωλητές/μικροπωλητές, καταστηματάρχες και οι έμποροι, κάτοχοι αδείας πωλητών λαϊκών αγορών( Άρθρο 26, παρ. 6, & άρθρο 39, παρ. 4 του Ν. 4264/15-5-2014 καθώς και το υπ΄αριθμ. πρωτ. Κ1-929 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου «Παροχή Διευκρινίσεων διατάξεων του Ν. 4264/2014).
Έκπτωση ποσοστού 10% στην τιμή της παράγκας, ανεξαρτήτου ζώνης, δικαιούνται οι κάτωθι:
• Πολύτεκνοι
• Άτομα με αναπηρία ποσοστού 67% και άνω
• Δημότες Δ. Καλαμπάκας
Οι οποίοι με την αίτηση συμμετοχής τους στην εμποροπανήγυρη, υποχρεούνται να αποδείξουν την ιδιότητά τους με σχετικό αποδεικτικό (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση αναπηρίας κ.λπ.) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ:
Τα παραπήγματα (εμπορικές θέσεις) είναι διαστάσεων 3,00μ χ 2,70μ.
Τα παραπήγματα (σουβλάκια) είναι διαστάσεων 4,00 χ 3,00μ.
Α) Για τις θέσεις της ζώνης Α, η τιμή ορίζεται στα 250 ευρώ και προσδιορίζονται με τα νούμερα 1 έως 75Ι και οι θέσεις από 141 έως 149Δ. * Ζώνη Α θεωρούνται και οι θέσεις με αριθμό 76Ι (της Ζώνης Β), 116-117 και 140, 150 (της Ζώνης Β΄). Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση μιας λάμπας φωτισμού 100w και μιας πρίζας 1000w.
Β) Για τις θέσεις της Ζώνης Β, η τιμή ορίζεται στα 150 ευρώ και προσδιορίζονται από τα νούμερα 76Θ έως και 115 και από 118 έως 139. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση μιας λάμπας φωτισμού 100w και μιας πρίζας 1000w.
Γ) Για τις θέσεις οι οποίες θα παραχωρηθούν για Σουβλάκια, η τιμή ορίζεται στα 350 ευρώ, οι οποίες προσδιορίζονται με τα νούμερα Σ1 έως και Σ5 στη Ζώνη Α και οι θέσεις από Σ6 έως και Σ16, στη ζώνη Β. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση μιας λάμπας φωτισμού 100w και μιας πρίζας 1000w.
Για κάθε επιπλέον φωτιστικό σημείο ή πρίζα λειτουργίας ψυγείου/ψησταριάς, η τιμή θα επιβαρύνει τον δραστηριοποιούμενο παραγκούχο.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΕΣΕΩΝ:
Η πληρωμή του αντιτίμου ενοικίασης των παραγκών από τους αιτούντες, θα γίνεται τις πρωινές ώρες στο γραφείο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δ. Καλαμπάκας, στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Γκοτζαμάνη Βησσαρίωνα και στις ώρες από 08.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ και κατά τις απογευματινές ώρες από τον υπάλληλο του Δ. Καλαμπάκας, κ. Αρσενίου Γεώργιο από 19.00μ.μ έως τις 22.00 μ.μ. Στους εξοφλούντες το αντίτιμο, θα δίδεται απόδειξη είσπραξης, την οποία και θα προσκομίζουν στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου, προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια συμμετοχής.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Αίτηση-ειδικό έντυπο της υπηρεσίας
2. Ταμειακή απόδειξη
3. Έναρξη από τη Δ.Ο.Υ. (μόνο για καταστηματάρχες)
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , βεβαίωση αναπηρίας (σε περίπτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων , ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΔΗΜΟΤΕΣ).
6. Φωτοτυπία άδειας παραμονής αλλοδαπών.
7. Βιβλιάριο υγείας σε περίπτωση πώλησης τροφίμων.
Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχών, απευθυνθείτε στο τηλ. 24320-20584 κ. Κορδέλα Ευαγγελία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Όλοι όσοι συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και δεν πληρώσουν το αντίστοιχο παράβολο ενοικίασης, ΔΕΝ θα παρέχεται ηλεκτροδότηση στεγασμένων ή όχι χώρων.
Επιπλέον, όσοι προβούν σε κατάληψη χώρου χωρίς την ύπαρξη παράγκας με σκοπό την πώληση εμπορευμάτων ή την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και έχοντας νόμιμη άδεια πωλητή, θα μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον καταλάβουν υποχρεωτικά χώρο διαστάσεων 3,00μ χ 2,70μ. με αντίτιμο 100,00ευρώ για τη ζώνη Α΄και 80,00 ευρώ για τη Ζώνη Β΄ή πολλαπλάσιο αυτών.
Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ η παροχή ρεύματος και το ποσό αυτό αφορά τις διαστάσεις μιας παράγκας διαστάσεων 3,00μ. χ 2,70μ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Όσοι εκ των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη του έτους 2013, είχαν προβεί σε κατάληψη παραγκών, χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου ενοικίασης, δεν έχουν δικαίωμα επανακατάληψης και οι θέσεις θα χορηγούνται στους αιτούντες.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται ως εξής: Α) από και προς την οδό Κρήτης και Δημακοπούλου με κατεύθυνση την οδό Πίνδου και β) από και προς τις οδούς Θάσου και Βυτουμά.

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνει στις συμβολές των οδών Κρήτης και Ι. Κωτούλα (είσοδος της εμποροπανήγυρης) και στην συμβολή των οδών Θάσου και Βυτουμά, από τεχνικούς του Δ. Καλαμπάκας, για την καλύτερη διέλευση των πεζών και προς αποφυγή πιθανόν ατυχημάτων.

Απαγορεύεται μέσα στον χώρο της εμποροπανήγυρης η κυκλοφορία τροχοφόρων οχημάτων εκτός περίπτωσης εφοδιασμού, οχημάτων Α.Τ., Π.Υ., Ασθενοφόρων και οχημάτων για την ασφάλειά της.

ΖΩΟΠΑΝΗΓΥΡΗ:
Στις ίδιες ημερομηνίες 20/7/2014 έως και 23/07/2014, θα πραγματοποιηθεί και η ζωοπανήγυρη όπισθεν του ΚΕΓΕ.
Καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να εκθέσουν τα εμπορεύματά τους, όπως υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καλαμπάκας (Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris