" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Κυριακή 13 Ιουλίου 2014

Εμποροπανηγυρη Γλυκης

  Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη για το έτος 2014, διάρκειας πέντε (5) ημερών σύμφωνα με τον Ν. 2323/΄95 άρθ. 2 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3377/΄05, τον Ν. 3577/΄07 και το άρθρ. 16 του Ν. 3769/΄09, θα διεξαχθεί στο Δήμο Σουλίου και στην Τ. Κ. Γλυκής κατά το χρονικό διάστημα από 11 μέχρι 15 Αυγούστου 2014 επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).

Ο χώρος που θα διατεθεί για την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως θα είναι στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής και στη θέση έναντι του Δημοτικού Σχολείου συνολικού εμβαδού 2.500 τ. μ. Στον ανωτέρω χώρο θα αναπτυχθούν ενενήντα (90) παραπήγματα, διαστάσεων καθενός μέτρων : 3 Χ 3 (9 τ. μ.), με μία πρόσοψη τριών (3) μέτρων, με την επιμέλεια και την ευθύνη του Δήμου μας.

Στα ανωτέρω παραπήγματα συμπεριλαμβάνονται έξι (6) παραπήγματα που θα διατεθούν για μία (1) ψησταριά, με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία και τιμή εκκίνησης δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ ( 2.000,00) (Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας και μη απευθείας διάθεσης οι 6 θέσεις που διατίθενται για ψησταριά θα εκμισθωθούν σαν απλά παραπήγματα), καθώς και τέσσερα ( 4 ) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα και ένα (1) παράπηγμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για περίπτερο του Δήμου.

Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 16 του Ν. 3769/΄09, του άρθρ. 19 του Β.Δ. 24-9/20.10.΄58 (δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών), καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (το έντυπο αιτήσεως, το οποίο θα είναι επικυρωμένο με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα από δημόσια υπηρεσία), θα υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από σήμερα 7/7/2014 ημέρα Δευτέρα έως και την 23/7/2014 και ώρα 14:00., με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς).

. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)
. Ταμειακή απόδειξη έτους 2014.
. Έναρξη από την εφορεία.
. Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.
. Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.
. Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.
. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14 του παρόντος κανονισμού.

Tα οποία θα υποβάλλονται είτε ατομικά, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή Αστυνομικό Τμήμα, ή από συμβολαιογράφο (η μή κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης).Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).Καθορίζει ως τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανηγύρεως ανά παράπηγμα το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για τα τέσσερα (4) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για τη διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα και το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για όλα τα υπόλοιπα ενενήντα ( 90) παραπήγματα.Αιτήσεις που θα περιέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου μας μετά την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.Η κλήρωση ,η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί μετά τις 23/7/2014 θα διενεργηθεί δημόσια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris